Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R056: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBO1P1A1, roc: 1, limit: 52
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBO1P101AÚvod do studia8HZ21.41-KPGOKBO1P105A Z,
OKBO1I106A Z,
OKBO1P103A Z,
OKBO1Q104A Z,
OKBO1P102A Z
OKBO1P102AObecná pedagogika a kapitoly z dějin výchovy12HZk51.41-KPGOKBO1P101A Z,
OKBO1Q104A Z,
OKBO1P105A Z,
OKBO1P103A Z,
OKBO1I106A Z
OKBO1P103AFilozofie výchovy a profesní etika8HZ41.41-KPGOKBO1Q104A Z,
OKBO1P101A Z,
OKBO1I106A Z,
OKBO1P102A Z,
OKBO1P105A Z
OKBO1Q104AObecná a vývojová psychologie12HZk51.41-KPSYOKBO1I106A Z,
OKBO1P105A Z,
OKBO1P102A Z,
OKBO1P103A Z,
OKBO1P101A Z
OKBO1P105ABiologie člověka pro učitele12HZk51.41-KPGOKBO1I106A Z,
OKBO1P102A Z,
OKBO1P103A Z,
OKBO1Q104A Z,
OKBO1P101A Z
OKBO1I106AInformační a komunikační technologie I8HZ41.41-KITTVOKBO1P105A Z,
OKBO1Q104A Z,
OKBO1P103A Z,
OKBO1P102A Z,
OKBO1P101A Z
OKBO1P107AÚvod do sociální pedagogiky8HZk42.41-KPGOKBO1P102A
OKBO1P108AObecná didaktika12HZk52.41-KPGOKBO1P102A
OKBO1Q109ASociální a pedagogická psychologie12HZk52.41-KPSYOKBO1Q104A
OKBO1I110AInformační a komunikační technol. II8HZ42.41-KITTVOKBO1I106A
OKBO1P111APedagogika odborného vzdělávání12HZk52.41-KPGOKBO1P102A
OKBO1I112ATechnologická podpora výuky8HKZ42.41-KITTVOKBO1I106A

13
sk: O#KBO1P1A2, roc: 2, limit: 57
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBO1P113APedagogika volného času12HZk53.41-KPGOKBO1P102A
OKBO1P114AÚvod do speciální pedagogiky8HZk43.41-KPGOKBO1P102A
OKBO1P115AVzdělávání dospělých12HZk43.41-KPGOKBO1P102A
OKBO1P116APrezentační dovednosti8HZ43.41-KPGOKBO1P108A
OKBO1P117ASpecifické poruchy učení a chování8HZ43.41-KPGOKBO1P107A
OKBO1I118AOdborná pedagogická praxe I20HZ63.41-KITTVOKBO1P101A
OKBO1P119ASeminář k bakalářské práci12HZ63.41-KPGOKBO1P101A
OKBO1I120ADidaktika odborného vzdělávání I16HZk64.41-KITTVOKBO1I118A
OKBO1P121AEnvironmentální vzdělávání8HZ34.41-KPGOKBO1P102A
OKBO1I122AOdborná pedagogická praxe II20HZ64.41-KITTVOKBO1P115A
OKBO1P123APedagogicko-psychologická diagnostika8HZ34.41-KPGOKBO1P107A
OKBO1P124AProjektování vzdělávacích kurzů8HKZ44.41-KPGOKBO1P115A
OKBO1P125AŠkolní kázeň4HZ24.41-KPGOKBO1P107A

16
sk: O#KBO1P1A3, roc: 3, limit: 38
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBO1P127APrevence rizikového chování ve škole12HZk55.41-KPGOKBO1P107A
OKBO1I128AOdborná pedagogická praxe III20HZ65.41-KITTVOKBO1I122A
OKBO1P129ASociální a pedagogická komunikace8HZ45.41-KPGOKBO1P116A
OKBO1P130APsychohygiena pro učitele4HZ25.41-KPGOKBO1P115A
OKBO1I126ADidaktika odborného vzdělávání II16HZk55.41-KITTVOKBO1I120A
OKBO1I131ADidaktika odborného vzdělávání III16HZk46.41-KITTVOKBO1I126A
OKBO1P132AOchrana zdraví a první pomoc8HZ36.41-KPGOKBO1P121A
OKBO1P133APrávní vědomí učitele8HZk36.41-KPGOKBO1P102A
OKBO1I134AOdborná pedagogická praxe IV20HZ66.41-KITTVOKBO1I128A

19
19

Povinně volitelné předměty

Skupina 1

sk: O#KBO1P1B1, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBO1I135BZpracování a prezentace dat12HZ55.41-KITTVOKBO1I110A
OKBO1P136BZdravý životní styl a výchova ke zdraví12HZ55.41-KPGOKBO1P105A
OKBO1P137BKvalita života a zdraví ve stáří12HZ55.41-KPG
OKBO1P138BSeminář k prevenci rizikového chování12HZ55.41-KPGOKBO1P107A

Limit skupiny: 5

28

Skupina 2

sk: O#KBO1P1B2, roc: 3, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBO1P139BSebevýchova a sebeřízení12HZ56.41-KPGOKBO1P130A
OKBO1P140BMediální výchova12HZ56.41-KPG
OKBO1P141BŠikanování v dětských kolektivech12HZ56.41-KPG
OKBO1P142BNásilí v rodině a syndrom CAN12HZ56.41-KPG
OKBO1P143BMultikulturní výchova12HZ56.41-KPG
OKBO1P144BAutorita ve výchově12HZ56.41-KPG

Limit skupiny: 10

36
36

Příslušné části státní zkoušky:
OSZB063 Pedagogika, psychologie a didaktika odborného vzdělávání
OSZD004 Obhajoba bakalářské práce

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 10.06.2020