Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R045: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2016/2017 nebo dříve.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KB2BIA1, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2302001Úvod do studia biologie7HKZ21.41-KBESOB2302001
OKB2302002Anatomie a morfologie rostlin10HZ+Zk22.41-KBESOB2302002
OKB2302003Anatomie a morfologie člověka10HZ+Zk31.41-KBESOB2302003
OKB2302004Mineralogie a petrografie10HZ+Zk31.41-KBESOB2302004
OKB2302005Základy biochemie pro biology7HKZ21.41-KBESOB2302005

13
sk: O#KB2BIA2, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2302006Ontogeneze člověka7HKZ22.41-KBESOKB2302003 Z
OKB2302007Fyziologie rostlin7HZk22.41-KBESOB2302007
OKB2302008Systematika a evoluce stélkatých organismů10HZ+Zk32.41-KBESOB2302008
OKB2302009Všeobecná geologie7HZk22.41-KBESOB2302009
OKB2302010Biologie jednobuněčných a přibuzných organismů7HKZ22.41-KBESOB2302010
OKB2302011Terénní práce I3DZ12.41-KBESOKB2302004

16
sk: O#KB2BIA3, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2302012Systematika a evoluce cévnatých rostlin10HZ+Zk44.41-KBESOKB2302008 Z
OKB2302013Paleontologie10HZk43.41-KBES
OKB2302014Zoologie bezobratlých13HZ+Zk43.41-KBES

19
sk: O#KB2BIA4, roc: 2, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2302015Zoologie strunatců13HZ+Zk34.41-KBES
OKB2302016Ekologie7HZk24.41-KBES
OKB2302017Historická a stratigrafická geologie ČR7HKZ33., 4.41-KBESOKB2302013,
OKB2302009,
OKB2302004
OKB2302018Základy biologické antropologie3HZk24.41-KBES
OKB2302019Terénní práce II3DZ14.41-KBESOKB2302002

22
sk: O#KB2BIA5, roc: 3, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2302020Genetika a molekulární biologie10HZk45.41-KBESOKB2302001,
OKB2302005
OKB2302021Obecná zoologie10HZk35.41-KBESOKB2302014,
OKB2302015 Z
OKB2302022Fyziologie živočichů a člověka10HZk35.41-KBESOKB2302003
OKB2302025Základy ochrany přírody7HKZ35.41-KBESOKB2302016 Z

25
sk: O#KB2BIA6, roc: 3, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2302024Základy environmentalistiky7HKZ36.41-KBESOKB2302016 Z
OKB2302027Člověk a životní prostředí7HKZ36.41-KBES
OKB2302026Mikrobiologie7HKZ26.41-KBESOKB2302005,
OKB2302001
OKB2302028Terénní práce III3DZ26.41-KBESOKB2302011

28
28

Volitelné předměty

sk: O#KB2BIV, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2302031Environmentální projekty ve školní a mimoškolní praxi7HKZ4ZS41-KBES
OKB2302032Ekologické hry7HKZ4ZS41-KBES
OKB2302029Školní zahrady jako modelový agroekosystém7HKZ4ZS41-KBES
OKB2302030Geografie a klimatologie7HKZ4ZS41-KBES
OKB2302033Biologická a kulturní diverzita v české krajině7HKZ4LS41-KBES
OKB2302023Základy didaktiky přírodních věd10HKZ4ZS41-KBES
OKB2302035Zahraniční komplexní exkurze10DKZ4LS41-KBESOKB2302011 Z
OKB2302044Zahraniční přírodovědná exkurze10DKZ4LS41-KBES

34
34

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB047 Biologie, geologie a environmentalistika

Studenti mohou splnit libovolný počet kreditů z nabídky volitelných předmětů. Bakalářská práce je zadávána nejpozději v 2. ročníku studia dle harmonogramu akademického roku. Pořadí obhajoby bakalářské práce a SZZ není stanoveno.

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 16.02.2020