Studijní program N7701: Psychologie

Studijní obor 7701T005: Psychologie

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#NPS1311, roc: 1, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON913004Teorie osobnosti2/0Zk21.41-KPSY
ON913002Psychopatologie dospělých – obecná i speciální2/2Zk41.41-KPSYON913004
ON913005Vývojová psychologie : základy a aplikace3/0Zk31.41-KPSY
ON913003Psychologický výzkum: teoretická citlivost0/2KZ51.41-KPSY
ONUZ13001Evropská myšlenková tradice I2/0Z21.41-KPSY
ON913009Teorie psychologického poradenství ve výchově a vzdělávání2/1Zk31.41-KPSYON913002
ON913014Specifické poruchy učení2/0Zk21.41-KPSYON913004

13
sk: O#NPS1321, roc: 1, limit: 27
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON913001Pedagogická psychologie II2/1Z+Zk42.41-KPSYON913004
ON913008Diagnostika v psychologickém poradenství1/1KZ22.41-KPSYON913009
ON913010Psychologická diagnostika dospělých1/1Zk22.41-KPSYON913002
ON913011Psychopatologie dětí1/2Zk32.41-KPSYON913002
ON913013Kognitivní psychologie a psychologie diskurzu2/0Zk22.41-KPSYON913004
ONUZ13002Evropská myšlenková tradice II2/0Z22.41-KPSY
ON913077Stáž klinická (encyklopedická) I136HZ52.41-KPSYON913002ON913007
ON913066Stáž poradenská (encyklopedická) I136HZ52.41-KPSYON913002ON913006
ON913042Statistika pro pokročilé0/1Zk22.41-KPSY

16
sk: O#NPS1331, roc: 2, limit: 40
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON913055Základy psychoterapie2/1Zk43.41-KPSYON913002
ON913043Seminář k teoriím osobnosti0/1Z24.41-KPSYON913010,
ON913004
ONUZ1303Evropská myšlenková tradice III2/0Zk23.41-KPSYONUZ13001ONUZ13002
ON913025Problematika rodinného a manželského poradenství2/0Z24.41-KPSYON913002
ON913029Etika v práci psychologa2/0Z24.41-KPSY
ON913012Diagnostika dětí1/2Zk33.41-KPSYON913011
ON913078Stáž klinická (encyklopedická) II136HZ53., 4.41-KPSYON913002ON913007
ON913067Stáž poradenská (encyklopedická) II136HZ53., 4.41-KPSYON913002ON913006
OSZNDP10Příprava a zpracování diplomové práceJiné153., 4.41-KPSY

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#NPS13ST, roc: 0, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON913135Stáž klinická (specializovaná) I80HZ4ZS41-KPSYON913002
ON913136Stáž klinická (specializovaná) II80HZ4LS41-KPSYON913002
ON913130Stáž poradenská (specializovaná) I80HZ4ZS41-KPSY
ON913131Stáž poradenská (specializovaná) II80HZ4LS41-KPSYON913002
ON913166Stáž badatelská80HZ8*41-KPSY

Limit skupiny: 8

Student zapisuje stáže v rozsahu 8 kreditů. Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 8 kreditů.

26
sk: O#NPS13PV, roc: 0, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON913044Práce se třídou1/1Z3ZS41-KPSYON913002
ON913047Sexuologie2/0Z3*41-KPSYON913002
ON913048Projektivní metody v psychologické diagnostice1/2Z3*41-KPSYON913010,
ON913002
ON913032Rorschachova metoda1/1Z3*41-KPSYON913010
ON913034Forenzní psychologie2/0Z3*41-KPSYON913002
ON913033Kazuistický diagnostický seminář1/1Z3*41-KPSYON913010
ON913024Základy psychofarmakologie2/0Z3*41-KPSY
ON913017Úvod do behaviorální psychoterapie1/1Z2LS41-KPSY
ON913020Poradenské vedení skupin v období dětství a dospívání0/2Z3*41-KPSY
ON913023Vedení rozhovoru0/2Z3*41-KPSY
ON913036Diplomový seminář B (kvalitativní)0/2Z3*41-KPSY
ON913038Diplomový seminář A (kvantitativní)0/2Z3ZS41-KPSYON913042
ON913039Interkulturní komunikace ve vzdělávání II1/1Z3*41-KPSY
ON913040Interakce, vztahy, komunikace1/1Z3*41-KPSY
ON913022Specifické poruchy učení – intervence a terapie0/2Z3LS41-KPSY
ON913045Kresebné techniky v poradenství0/1Z1ZS41-KPSY
ON913018Autodiagnostika učitele2/0Z3ZS41-KPSY
ON913031Časová perspektiva – vztah žáků k budoucnosti0/1Z2ZS41-KPSY
ON913016Diagnostika autismu2/0Z3LS41-KPSY
ON913019Kulturní psychologie2/0Z3LS41-KPSY
ON913021Školní psychologie1/1Z3ZS41-KPSY
ON913049Problematika dlouhodobě nemocných a umírajících2/0Z3*41-KPSYON913002
ON913027Krizová intervence1/1Z3LS41-KPSY
ON913060Psychologie emocí1/126HZ3*41-KPSYON913004
ON913061Klinicko psychologické vyšetření1/126HZ3*41-KPSYON913002
ON913063Aktuální otázky poradenství1/126HZ3*41-KPSY

Limit skupiny: 12

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 12 kreditů. K získání 8 kreditů za stáž specializovanou si studenti volí z nabídky specializovaných stáží:poradenská, klinická nebo badatelská, a to povinně jednu z nich.

31
31

Volitelné předměty

sk: O#NPS13VO, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OVP13008Aktuální témata současné psychologie1/0Z2ZS41-KPSY
OVP13010Aktuální témata současné psychologie II1/0Z2*41-KPSY
OVP13007Anglická konverzace0/1Z3*41-KPSY
OVP13009Četba anglické literatury0/1Z2*41-KPSY
OVP13005Psychologický filmový seminář I.0/1Z2ZS41-KPSY
OVP13006Psychologický filmový seminář II.0/1Z2LS41-KPSY
OVP13003Technika kognitivní stimulace0/2Z2LS41-KPSY
OVP13001Vedení výzkumného rozhovoru1/1Z2LS41-KPSY
OVP13011Stáž konferenční. Příprava příspěvku na studentskou odbornou konferenciZ3*41-KPSY

36

Erasmus

sk: O#ENPSPSY9, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEN2313010Full Year Research Project I0/2Z10ZS41-KPSY
OEN2313011Full Year Research Project II0/2Zk10LS41-KPSY
OEN2313033Psychology of Gender1/1Zk6*41-KPSY
OEN2313015Language and Literacy Development1/1Zk6*41-KPSY
OEN2313019Specific Learning Difficulties1/1Zk6LS41-KPSY
OEN2313066Psychology of Fashion1/1Zk6LS41-KPSY
OEN2313001Klinická psychologie1/1Zk6*41-KPSY
OEN2313022Children with Special Needs1/1Zk6*41-KPSY
OEN2313077System of Psychological Counselling1/1Zk6*41-KPSY
OEN2313055Antropologie1/1Zk6*41-KPSY
OEN2313005One Semester Research Project0/2Z10*41-KPSY
OEN2313088Educational Counselling1/1Zk6*41-KPSY
OEN2313099Psychology of games and play1/1Zk6*41-KPSY

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

42
42

Příslušné části státní zkoušky:
OSZD005 Obhajoba diplomové práce
OSZNM27 Vývojová psychologie
OSZNM37 Pedagogická a poradenská psychologie
OSZNM38 Klinická psychologie a patopsychologie
OSZNM39 Psychologie osobnosti

Státní závěrečná zkouška je tvořena čtyřmi částmi, kterými jsou: 1. Obhajoba diplomové práce 2. Pedagogická a poradenská psychologie 2. Klinicka psychologie a psychopatologie a 4. Povinně volitelný předmět – Psychologie osobnosti nebo Vývojová psychologie. Část 1 může být konána nezávisle na ostatních částech, části 2-4 se konají v jednom termínu. Při neúspěchu v jakékoli části student opakuje jen danou část SZZ.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.08.2020