Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T217: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – francouzský jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N230611, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2306001Stylistika FJ1/1Zk32.41-KFJL
ON2306014Francouzská literatura 20. století I1/1Z11.41-KFJL
ON2306007Didaktika FJ I2/0Z21.41-KFJL
ON2306004Lexikologie a sémantika1/0Zk21.41-KFJL

13
sk: O#N2306012, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2306002Textová lingvistika I0/2KZ22.41-KFJL
ON2306015Francouzská literatura 20. století II1/1Zk22.41-KFJL
ON2306008Didaktika FJ II1/0Zk22.41-KFJLON2306007
ON2306011Reflektivní didaktický seminář0/1Z12.41-KFJLON2306007
ON2306012Oborová pedagogická praxe I2TZ12.41-KFJL

16
sk: O#N2306013, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2306003Textová lingvistika II0/1Zk24.41-KFJLON2306002
ON2306009Didaktika FJ III: reflexe pedagogické praxe0/1KZ13.41-KFJLON2306008
ON2306013Oborová pedagogická praxe II2TZ13.41-KFJL
ON2306017Nejstarší francouzská literatura1/0Zk23.41-KFJL
ON2306019Vybrané kapitoly z didaktiky FJ0/1Z13.41-KFJL

19
sk: O#N2306014, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2306010Didaktika FJ IV: aktuální problémy0/1Z14.41-KFJLON2306009
ON2306006Historie a současnost francouzské spisovné výslovnosti1/0Z14.41-KFJL
ON2306043Práce s literárním textem0/1Z14.41-KFJLON2306016
OSOZ6FKlauzurní práce (N FJ)KLP13., 4.41-KFJLON2306001 P,
ON2306003 P,
ON2306004 P,
ON2306014 P,
ON2306015 P,
ON2306017 P
OSOZ4F

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2306020, roc: 0, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2306024Jazykový seminář I0/1Z1ZS41-KFJL
ON2306037Korektivní fonetická cvičení I0/1Z1ZS41-KFJL
ON2306031Výběrový literární seminář I0/1Z1ZS41-KFJL
ON2306025Jazykový seminář II0/1Z1*41-KFJLOPNF2F122B
ON2306028Seminář z lexikologie a sémantiky0/1Z1ZS41-KFJL
ON2306029Vybrané kapitoly z francouzské syntaxe0/1Z1LS41-KFJL
ON2306032Výběrový literární seminář II0/1Z1LS41-KFJL
ON2306039Frankofonní literatura1/0Z1LS41-KFJL
ON2306020Vybrané kapitoly z lingvistiky I1/0Z1ZS41-KFJL
ON2306022Překladatelský seminář I0/1Z1*41-KFJL
ON2306033Výběrový literární seminář III0/1Z1ZS41-KFJL
ON2306042Jazykový seminář III0/1Z1ZS41-KFJL
ON2306035Četba starofrancouzských textů0/1Z1ZS41-KFJL
ON2306018Didaktická komparace FJ a Čj0/1Z1*41-KFJL
ON2306021Vybrané kapitoly z lingvistiky II1/0Z1LS41-KFJL
ON2306023Překladatelský seminář II0/1Z1*41-KFJLO02306061
ON2306034Výběrový literární seminář IV0/1Z1*41-KFJLOPNF2F131B
ON2306036Přehled francouzské literatury pro děti a mládež1/0Z1*41-KFJL
ON2306040Diplomový seminář0/1Z1*41-KFJLO02306057

Limit skupiny: 6

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 6 kreditů.

29
29

Volitelné předměty

Erasmus

sk: O#EN2FJ09, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEB2306021Writing I0/1KZ3LS41-KFJL
OEB2306007Analysis of the French language IV0/2Zk4LS41-KFJL
OEB2306066Latin for Romanists I0/1Zk4ZS41-KFJL
OEB2306002Morphology I.1/1Zk6LS41-KFJL
OEB2306054Phonetics and Phonology I.0/1Zk6ZS41-KFJL
OEB2306003Syntax I1/1KZ6LS41-KFJL
OEB2306036Contemporary France I0/1KZ4ZS41-KFJL
OEB2306020Exercises in Normative Grammar0/1KZ4ZS41-KFJL
OEB2306052Forms of written Expression0/1KZ4ZS41-KFJL
OEB2306039Grammar exercises I0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306046Historical and present-day French1/0Zk6ZS41-KFJL
OEB2306050Introduction to study of French language1/0Zk2ZS41-KFJL
OEB2306051Normative Grammar0/2Zk4ZS41-KFJL
OEB2306022Oral Expression I0/1KZ3LS41-KFJL
OEN2306027Stylistics of French language1/1Zk6ZS41-KFJL
OEN2306001Text linguistics I0/2Zk6LS41-KFJL
OEN2306028Corrective phonetic exercises I0/1KZ4ZS41-KFJL
OEN2306011Selected chapters from linguistics I.1/0KZ4ZS41-KFJL
OEB2306053French literature (18th century)1/1Zk6ZS41-KFJL
OEB2306047French literature (19th century) II1/1Zk6ZS41-KFJL
OEB2306049Introduction to the literary theory1/0Zk6LS41-KFJL
OEB2306031Optional seminar in literature II0/1KZ4ZS41-KFJL
OEB2306014Optional seminar in literatur IV0/1KZ4ZS41-KFJL
OEN2306029French literature of the 20th century I1/1KZ6ZS41-KFJL
OEN2306008The Oldest French literature1/0Zk6ZS41-KFJL
OEB2306028Writing II0/1KZ3LS41-KFJL
OEB2306006Analysis of the French language II0/2Zk4LS41-KFJL
OEB2306005Latin for Romanists II0/1Zk4LS41-KFJL
OEB2306004Lexikology1/1Zk6LS41-KFJL
OEB2306055Morphology II.1/1Zk6ZS41-KFJL
OEB2306001Phonetics and Phonology II.0/1Zk6LS41-KFJL
OEB2306048Syntax II0/1KZ6ZS41-KFJL
OEB2306016Background Research; an Introduction0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306026Contemporary France II0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306018Exercises in French Syntax0/1KZ2LS41-KFJL
OEB2306012Exercises in Lexicology0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306034Exercises in Normative Grammar II0/1KZ2ZS41-KFJL
OEB2306035Grammar exercises II0/1KZ4*41-KFJL
OEB2306040Oral Expression II0/1KZ3ZS41-KFJL
OEN2306038Text linguistics II0/2Zk6ZS41-KFJL
OEN2306035Corrective phonetic exercises II0/1Zk4ZS41-KFJL
OEN2306012Selected chapters from linguistics II.1/0KZ2LS41-KFJL
OEN2306018Selected chapters from the French syntax0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306010French literature (17th century)1/1Zk6LS41-KFJL
OEB2306011French literature (19th century) I1/1Zk6LS41-KFJL
OEB2306009French literature of at the turn of 19th and 20th century1/1Zk6LS41-KFJL
OEB2306023Optional seminar in literatur I0/1KZ4ZS41-KFJL
OEB2306032Optional seminar in literature III0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306015Optional seminar in literatur V0/1KZ4LS41-KFJL
OEB2306017Selected chapters of Theory of Literature0/1KZ4ZS41-KFJL
OEN2306002French literature of the 20th century II1/1Zk6LS41-KFJL
OEN2306030Literature of French-speaking world1/0Zk4LS41-KFJL
OEB2306030French – Technical Language0/1KZ2LS41-KFJL
OEB2306013French history in European context1/0Zk6*41-KFJL
OEN2306036Didactics of French language I1/0Zk6ZS41-KFJL
OEN2306013Written competence I0/1KZ4ZS41-KFJL
OEN2306034Lexicology and Semantic1/0Zk6ZS41-KFJL
OEN2306025Old French Texts0/1Zk6ZS41-KFJL
OEN2306022Optional seminar in literature III0/1KZ4ZS41-KFJL
OEN2306020Optional seminar in literature I0/1KZ4ZS41-KFJL
OEN2306003Didactics of French language II1/0Zk6LS41-KFJL
OEN2306007History and Present of the French standard pronunciation1/0Zk6LS41-KFJL
OEN2306039Written competence II0/1Zk4LS41-KFJL
OEN2306024Diploma seminar0/1KZ4*41-KFJL
OEN2306010Selected chapters from French didactics0/1KZ4ZS41-KFJL
OEN2306037Comparative study of education systems and teaching practice.0/4Zk8*41-KFJL
OEN2306017Seminar of Lexicology and Semantics0/1Zk4ZS41-KFJL

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

37
37

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM05 Francouzský jazyk a literatura s didaktikou


V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 27.10.2019