Studijní program N7501: Pedagogika

Studijní obor 7501T010: Pedagogika předškolního věku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#NPP17A, roc: 1, limit: 40
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01I101AInformačně technologická elementaristika I1/1Zk31.41-KITTV
OPN01O102AFilozofie výchovy2/0Z21.41-KOVF
OPN01N103AHodnotový systém společnosti a práva dítěte1/1KZ31.41-KPPP
OPN01N104AVybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku I2/0Z21.41-KPPP
OPN01N105APedagogický výzkum a metodologie1/1Z21.41-KPPP
OPN01Q106AVývojová psychologie a variabilita1/1Zk31.41-KPSY
OPN01Q107APsychologie osobnosti1/0Z21.41-KPSY
OPN01L108ALiteratura pro děti a média0/2KZ22.41-KCL
OPN01C109ASoučasné pojetí rozvoje jazykové gramotnosti1/1Z21.41-KCJ
OPN01O110ASociologie výchovy1/0Z22.41-KOVF
OPN01P111AZáklady pediatrie a intervence pro zdravý vývoj1/1Z32.41-KPGOPN01Q106A
OPN01N112AOdborné texty a DP0/1Z12.41-KPPPOPN01N105A
OPN01N113AVybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku II1/1Zk32.41-KPPPOPN01N104A
OPN01N114AVzdělávací podpora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí1/1Zk32.41-KPPP
OPN01Q115APedagogicko-psychologické poradenství I0/1Z12.41-KPSY
OPN01B116ADidaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání1/1KZ22.41-KBES
OPN01V117ADidaktické aplikace VV v předškol.vzdělávání1/1KZ22.41-KVV
OPN01H118ADidaktické aplikace HV v předškol.vzdělávání1/1KZ22.41-KHV

13
sk: O#NPP17B, roc: 2, limit: 41
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01U119AInformační technologie v řízení0/1KZ23.41-KAMV
OPN01N120AKomparativní pedagogika2/0Zk33.41-KPPPOPN01N114A
OPN01Q121APedagogická psychologie2/0Zk33.41-KPSYOPN01Q107A
OPN01Q122APedagogicko psychologické poradenství II1/1KZ33.41-KPSYOPN01Q115A
OPN01M123ARozvoj předmatematické gramotnosti1/1KZ33.41-KMDM
OPN01N124APedagogická diagnostika a kazuistika I0/1Z23.41-KPPPOPN01N113A
OPN01N125ASeminář k pedagogické praxi0/1KZ33.41-KPPPOPN01N104A
OPN01S126ASpeciálně pedagogické poradenství0/1Z23.41-KSPOPN01Q115A
OPN01T127ADidaktické aplikace TV v předškol.vzdělávání1/1KZ23.41-KTV
OPN01N128ADidaktické aplikace DV v předškolním vzdělávání1/1KZ23.41-KPPP
OPN01N129AVztahy předškolního a primárního vzdělávání1/1KZ34.41-KPPPOPN01N120A
OPN01N130ALegislativa a management1/1KZ34.41-KPPPOPN01N113A
OPN01Q131ASociální psychologie2/0Zk34.41-KPSYOPN01Q107A
OPN01N132APedagogická diagnostika a kazuistika II0/1Z24.41-KPPPOPN01N124A
OPN01N133ARozvoj čtenářské pregramotnosti1/1KZ34.41-KPPP
OPN01N134AModely preprimárního vzdělávání v zahraničí2/0Zk24.41-KPPPOPN01N120A

16
16

Povinně volitelné předměty

Předmětově didaktický modul I – prohlubující

sk: O#NPP17D, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01L135BDětská knihovna v mateřské škole0/1Z21.41-KCL
OPN01N136BDivadlo pro děti0/1Z21.41-KPPP
OPN01M137BVybrané kapitoly z matematické gramotnosti I0/1Z21.41-KMDM

Limit skupiny: 2

25

Modul univerzitního základu I – prohlubující

sk: O#NPP17C, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01O138BFilozofie člověka1/0Z22.41-KOVF
OPN01O139BMorální a politická filozofie1/0Z22.41-KOVF
OPN01I140BInformačně technol. elementaristika II0/1Z22.41-KITTVOPN01I101A
OPN01P141BAuthority in Education0/1Z22.41-KPG

Limit skupiny: 2

32

Specializační modul I – Speciální pedagogika

sk: O#NPP17E1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01S145BSpeciální pedag.raného a předškolního věku2/0Zk31.41-KSP
OPN01S146BEdukační specifika raného a předškolního věku1/1Z21.41-KSP
OPN01S147BSPPG poradenství a diagnostika0/1Zk32.41-KSPOPN01S145B
OPN01S148BExpresivní terapie v předškolním věku0/1Z22.41-KSPOPN01S145B

Limit skupiny: 10 >= 10

39

Specializační modul I – Environmentální výchova

sk: O#NPP17E2, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01B149BEnvironmentální výchova I2/1Z51.41-KBES
OPN01B150BEnvironmentální výchova II2/1Zk52.41-KBESOPN01B149B

Limit skupiny: 10 >= 10

46

Specializační modul I – Studium raného dětství

sk: O#NPP17E3, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01Q151BOntogeneze raného dětství2/0Zk31.41-KPSY
OPN01P152BPediatrie raného věku2/0Zk31.41-KPG
OPN01N153BRodina ve vztahu k dítěti do 3 let0/1Z22.41-KPPPOPN01N103A
OPN01S154BSpeciální terapeutická podpora0/1Z22.41-KSPOPN01P152B

Limit skupiny: 10 >= 10

53

Specializační modul I – Školský management

sk: O#NPP17E4, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01U155BMateřská škola jako instituce1/1Z31.41-KAMV
OPN01U156BŘízení výchovně vzdělávacích procesů0/1Z21.41-KAMV
OPN01U157BVedení lidí a týmů2/1Zk52.41-KAMVOPN01U155B

Limit skupiny: 10 >= 10

60

Specializační modul II – Speciální pedagogika

sk: O#NPP17G1, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01S158BProblematika edukace specifických minorit0/1Z23.41-KSPOPN01S146B
OPN01S159BPodpora zdraví v předškolním vzdělávání0/1Z23.41-KSP
OPN01S160BSpeciální a inkluzivní pedagogika1/1Zk44.41-KSP

Limit skupiny: 8 >= 8

67

Specializační modul II – Environmentální výchova

sk: O#NPP17G2, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01B161BEnvironmentální výchova III1/1KZ43.41-KBESOPN01B150B
OPN01B162BEnvironmentální výchova IV1/1Zk44.41-KBESOPN01B161B

Limit skupiny: 8 >= 8

74

Specializační modul II – Studium raného dětství

sk: O#NPP17G3, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01N163BRaná péče v ČR a zahraničí1/1Zk43.41-KPPPOPN01N153B
OPN01N164BSpecifika výchovy dítěte do 3let1/1KZ44.41-KPPPOPN01N163B

Limit skupiny: 8 >= 8

81

Specializační modul II – Školský management

sk: O#NPP17G4, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01U165BPrávní základ pro mateřské školy1/0Zk23.41-KAMVOPN01U155B
OPN01U166BProjektový management0/1Z23.41-KAMVOPN01U156B
OPN01U167BKomunikační a prezentační dovednosti0/1Z24.41-KAMVOPN01U157B
OPN01U168BŘešení konfliktních situací0/1Z24.41-KAMVOPN01U157B

Limit skupiny: 8 >= 8

88

Předmětově-didaktický modul II – prohlubující

sk: O#NPP17F, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01H142BVedení dětských hudebních souborů0/1Z23.41-KHV
OPN01V143BTerapeutické aspekty VV0/1Z23.41-KVV
OPN01T144BPohybové aktivity v raném dětství0/1Z23.41-KTV

Limit skupiny: 2

95
95

Volitelné předměty

Doporučené volitelné předměty

sk: O#NPP17H, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01N169CPedagogická praxe0/2Z31.41-KPPP
OPN01M170CVybrané kapit.z matematické gramotnosti s didaktikou II1/1Z32.41-KMDM

102

Doporučené volitelné předměty

sk: O#NPP17I, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPN01N172CAktuální otázky preprimárního vzdělávání1/1Z33., 4.41-KPPP
OPN01V171CDidaktika VV pro předškolní vzdělávání1/1Z34.41-KVV
OPN01N173CEfektivní metody hodnocení a plánování podpory dětí v mateřské škole0/2Z44.41-KPPP

108
108

Příslušné části státní zkoušky:
O#KN2317ST Specializace: Environmentální výchova / Speciální pedagogika / Studium raného dětství / Školský management
OSZD005PP Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.)
OSZM019 Pedagogická psychologie
OSZM061 Pedagogika předškolního věku


Volba specializace:

Student na začátku studia (v rámci předstudijního soustředění) volí jednu ze 4 nabízených specializací:
Speciální pedagogika / Studium raného dětství / Environmentální výchova / Školský management
Tuto specializaci studuje v průběhu všech 4 semestrů a zakončuje státní závěrečnou zkouškou.
Průchod jednotlivou specializací je zajištěn provázaností prerekvizit.
Dle počtu přijatých studentů se vyhlašuje počet otevíraných specializací (min. počet studentů pro otevření specializace je 10 – 15 studentů dle celkového počtu zapsaných studentů).

Díky provázanosti prerekvizitami student absolvuje ucelený soubor předmětů v rámci zvolené specializace:
Specializace Speciální pedagogika
Speciální pedagogika raného a předškolního věku
Edukační specifika raného a předškolního věku
Speciálně pedagogické poradenství a diagnostika
Expresivní terapie v předškolním věku
Problematika edukace specifických minorit
Podpora zdraví v předškolním vzdělávání
Speciální a inkluzivní pedagogika

Specializace Studium raného dětství
Ontogeneze raného dětství
Pediatrie raného věku
Rodina ve vztahu k dítěti do tří let
Raná péče v ČR a zahraničí
Specifika výchovy do tří let

Specializace Environmentální výchovy
Environmentální výchova I
Environmentální výchova II
Environmentální výchova III
Environmentální výchova IV

Specializace Školský management
Mateřská škola jako instituce
Řízení výchovně vzdělávacích procesů
Vedení lidí a týmů
Právní základ pro mateřské školy
Projektový management
Komunikační a prezentační dovednosti
Řešení konfliktních situací

Státní závěrečná zkouška (všechny čtyři části) v navazujícím magisterském oboru Pedagogika předškolního věku se koná na katedře primární pedagogiky.

Všechny části státní závěrečné zkoušky se realizují v jednom státnicovém termínu, na který se student přihlásil a jsou rozloženy do dvou týdnů.
Obhajoba DP je řazena jako první část SZZ.

Kredity za povinné předměty

  • 1. ročník: 40
  • 2. ročník: 41
  • celkem: 81

Kredity za povinně volitelné předměty

  • 1. ročník: 44
  • 2. ročník: 34
  • celkem: 78

Poslední změna: 03.09.2020