Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T219: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – hudební výchova

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2HV17A, roc: 1, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNH2H101ADidaktika hudební výchovy pro ZŠ I1/1Z21.41-KHV
OPNH2H102AHudební psychologie a diagnostika1/1Z+Zk31.41-KHV
OPNH2H103ADidaktické principy hudebně pohybové výchovy0/2Z21.41-KHV
OPNH2H104AAnalýza a pedagogická interpretace hudebního díla I1/1Z21.41-KHV
OPNH2H105ANáslechová praxe v oboru Hudební výchova0/1Z11.41-KHV
OPNH2H106ADidaktika hudební výchovy pro ZŠ II1/1Z42.41-KHVOPNH2H101A
OPNH2H107ASouvislá praxe na ZŠ s reflexí (hudební výchova)0/3Z32.41-KHVOPNH2H101A
OPNH2H108AAnalýza a pedagogická interpretace hudebního díla II0/1Zk32.41-KHVOPNH2H104A
OPNH2H109ATematické a projektové vyučování v hudební výchově I0/2KZ22.41-KHV
OPNH2H110AHra písní v pedagogické praxi0/1Z12.41-KHV

13
sk: O#N2HV17B, roc: 2, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNH2H111ADidaktika hudební výchovy pro SŠ1/1Zk33.41-KHVOPNH2H106A
OPNH2H112ASouvislá praxe na SŠ s reflexí (hudební výchova)0/3Z33.41-KHVOPNH2H107A
OPNH2H113ATematické a projektové vyučování v hudební výchově II0/2KZ23.41-KHVOPNH2H109A
OPNH2H114APopulární hudba I0/1Z13.41-KHV
OPNH2H115AHudba pro děti0/1Z13.41-KHV
OPNH2H116AInformační technologie v hudební výchově1/1Z24.41-KHV
OPNH2H117APopulární hudba II1/1Zk34.41-KHVOPNH2H114A
OPNH2H118APráce s pěveckým sborem0/2Z24.41-KHV
OPNH2H119AÚvod do hudební estetiky0/1Z24.41-KHV

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2HV17C, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNH2H120BInterpretační aktivity v hudební výchově0/1Z23.41-KHV
OPNH2H121BTerminology in Music Education0/1Z23.41-KHV

Limit skupiny: 2

24
24

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM07 Hudební výchova

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 30.05.2020