Studijní program B7701: Psychologie

Studijní obor 7701R013: Psychologie a speciální pedagogika

Část speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#7701P1, roc: 1, limit: 27
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18999Propedeutika speciální pedagogiky2/0Zk41.41-KSPOBPS18904 Z,
OBPS18905 Z
OBPS18099
OBPS18904Sppg znevýhodněného člověka s MP I.2/0Zk41.41-KSPOBPS18999 ZOBPS18011
OBPS18905Sppg znevýhodněného člověka s TP I.2/0Zk41.41-KSPOBPS18999 ZOBPS18012
OBPS18906Sppg znevýhodněného člověka se SP I2/0Zk42.41-KSPOBPS18999OBPS18013
OBPS18907Sppg znevýhodněného člověka s ŘP I.2/0Zk42.41-KSPOBPS18999OBPS18014
OBPS18908Sppg znevýhodněného člověka se ZP I.2/0Zk42.41-KSPOBPS18999OBPS18016
OBPS18925Etika v pomáhajících profesích1/1Zk32.41-KSPOBPS18999OBPS18240

13
sk: O#7701P2, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18909Sppg znevýhodněného člověka s PCH I.2/0Zk44.41-KSPOBPS18950,
OBPS18999
OBPS18017
OBPS18910Sppg znevýhodněného člověka s KP I.2/0Zk44.41-KSPOBPS18999OBPS18015
OBPS18950Právní ochrana znevýhodněných1/0Z13., 4.41-KSPOBPS18999OBPS18220

16
sk: O#7701P3, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18970Sociální politika a sociální správa2/0Z+Zk46.41-KSPOBPS18909

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#7701K2, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18916Sppg znevýhod. člověka s SP II.2/0Zk35.41-KSPOBPS18910,
OBPS18906
OBPS18023
OBPS18917Sppg znevýhod. člověka s ŘP II.2/0Zk35.41-KSPOBPS18907,
OBPS18910
OBPS18024
OBPS18918Sppg znevýhod. člověka se ZP II.2/0Zk35.41-KSPOBPS18908,
OBPS18910
OBPS18026
OBPS18919Sppg znevýhod. člověka s PCH II.2/0Zk35.41-KSPOBPS18910,
OBPS18909
OBPS18027
OBPS18920Sppg znevýhod.člověka s KP II.2/0Zk35.41-KSPOBPS18910OBPS18025
OBPS18914Sppg znevýhodněného člověka s MP II.2/0Zk36.41-KSPOBPS18910,
OBPS18904
OBPS18021
OBPS18915Sppg znevýhodněného člověka s TP II.2/0Zk36.41-KSPOBPS18905,
OBPS18910
OBPS18022

Limit skupiny: 9

Student musí získat 9 kreditů z povinně volitelných předmětů.

26
26

Volitelné předměty

sk: O#7701V2, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18930Terapie v sppg – Biblioterapie0/2Z33.41-KSPOBPS18999

32
32

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZBSPE1 Speciální pedagogika – vybrané postižení
OSZB041 Speciální pedagogika


Státní bakalářské zkoušky za obor speciální pedagogika:

1. předmět             Speciální pedagogika
2. předmět             predmet z nabídky:

                                  1. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením
                                  2. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením
                                  3. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
                                  4. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením
                                  5. peciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
                                  6. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování
                                  7. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

3. předmět             obhajoba bc. práce

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 10.01.2020