Studijní program N7506: Speciální pedagogika

Studijní obor 7506T002: Speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#NSP17A, roc: 1, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNS1S101ASpeciální pedagogika raného a předškolního věku2/1Zk41.41-KSPOPNS1Q105A,
OPNS1S102A,
OPNS1S103A,
OPNS1S104A
OPNS1S102APediatrie2/0Z31.41-KSPOPNS1Q105A,
OPNS1S104A,
OPNS1S103A,
OPNS1S101A
OPNS1S103AGenetika2/0Z31.41-KSPOPNS1S104A,
OPNS1Q105A,
OPNS1S102A,
OPNS1S101A
OPNS1S104AČlověk v dějinách myšlení2/0Zk21.41-KSPOPNS1Q105A,
OPNS1S103A,
OPNS1S101A,
OPNS1S102A
OPNS1Q105APedagogická a školní psychologie3/0Zk31.41-KPSYOPNS1S104A,
OPNS1S101A,
OPNS1S103A,
OPNS1S102A
OPNZ0Q102A
OPNS1S106ASpeciální pedagogika školního věku2/1Zk32.41-KSPOPNS1S101A
OPNS1S107ANeurologie1/0Z22.41-KSPOPNS1S103A,
OPNS1S102A
OPNS1S108AInkluzivní pedagogika1/0Z32.41-KSPOPNS1S104A

13
sk: O#NSP17B, roc: 2, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNS1S109ASpeciální pedagogika dospělého věku a seniorů2/1Zk33.41-KSPOPNS1S106A
OPNS1S110AGerontologie1/0Z23.41-KSPOPNS1S107AOPNS1S109A
OPNS1S111ASekundárně narušená komunikační schopnost1/1Zk23.41-KSPOPNS1Q105A
OPNZ0C139AČeský jazykZk13., 4.41-KCJOPNC2C102A
OPNS1S114AAlternativní a augmentativní komunikace2/1KZ44.41-KSPOPNS1S111A
OPNS1S115AFarmakologie1/0Z34.41-KSPOPNS1S110A
OPNS1S116AHistoricko-filozofický kontext postavení osob s postiž. ve společnosti2/2Zk44.41-KSPOPNS1S108A
OPNS1S117ARomistika2/0KZ44.41-KSPOPNS1S108A

16
16

Povinně volitelné předměty

Jazyky

sk: O#NSP17L, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNZ0A140ACizí jazyk – angličtinaZk13., 4.41-KAJLOPNA2A103A,
OPNA1A103A
OPNA2A103A
OPNZ0G141ACizí jazyk – němčinaZk13., 4.41-KGOPNG2G102AOPNG2G102A

Limit skupiny: 1

25

Kontext života osob

sk: O#NSP17E, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNS1S122BKontext života osob se sluchovým postižením1/1Z34.41-KSPOPNS1S107AOPNS1S124B,
OPNS1S123B,
OPNS1S126B,
OPNS1S125B
OPNS1S123BKontext života osob se zrakovým postižením1/1Z34.41-KSPOPNS1S107AOPNS1S122B,
OPNS1S124B,
OPNS1S125B,
OPNS1S126B
OPNS1S124BKontext života osob s narušenou komunikační schopností1/1Z34.41-KSPOPNS1S107AOPNS1S122B,
OPNS1S123B,
OPNS1S125B,
OPNS1S126B
OPNS1S125BKontext života osob s mentálním postižením1/1Z34.41-KSPOPNS1S107AOPNS1S123B,
OPNS1S126B,
OPNS1S124B,
OPNS1S122B
OPNS1S126BKontext života osob s tělesným postižením1/1Z34.41-KSPOPNS1S107AOPNS1S124B,
OPNS1S123B,
OPNS1S125B,
OPNS1S122B

Limit skupiny: 3

32

Metodologie výzkumu

sk: O#NSP17M, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNS1S118BMetodologie výzkumu I-kvalitativní výzkum1/1Z21.41-KSPOPNS1Q105A,
OPNS1S103A,
OPNS1S104A,
OPNS1S102A,
OPNS1S101A
OPNS1S119BMetodologie výzkumu I-kvantitavní výzkum1/1Z21.41-KSPOPNS1Q105A,
OPNS1S104A,
OPNS1S103A,
OPNS1S102A,
OPNS1S101A
OPNS1S120BMetodologie výzkumu II – kvalitativní výzkum1/0Z12.41-KSPOPNS1S101A
OPNS1S121BMetodologie výzkumu II – kvantitavní výzkum1/0Z12.41-KSPOPNS1S101A

Limit skupiny: 3

39

Diagnostika a poradenství & Logopedie a Surdopedie I.

sk: O#NSP17N, roc: 1, limit: 34
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNS1S127BEdukační specifika raného a předškolního věku1/1Z31.41-KSPOPNS1S130B,
OPNS1F131B,
OPNS1S132B,
OPNS1S128B,
OPNS1S129B
OPNS1S146B
OPNS1S128BSpeciálně pedagogická diagnostika a poradenství I2/1Zk31.41-KSPOPNS1F131B,
OPNS1S130B,
OPNS1S129B,
OPNS1S127B,
OPNS1S132B
OPNS1S129BProblematika rodiny v SPPG1/1Z31.41-KSPOPNS1S132B,
OPNS1F131B,
OPNS1S130B,
OPNS1S128B,
OPNS1S127B
OPNS1S130BZraková terapie1/1Z21.41-KSPOPNS1S129B,
OPNS1S128B,
OPNS1S127B,
OPNS1F131B,
OPNS1S132B
OPNS1F131BLatina pro speciální pedagogy1/0Z21.41-KFJLOPNS1S129B,
OPNS1S130B,
OPNS1S132B,
OPNS1S128B,
OPNS1S127B
OPNS1S132BOborová praxe sppg I0/4Z41.41-KSPOPNS1S129B,
OPNS1S128B,
OPNS1S127B,
OPNS1S130B,
OPNS1F131B
OPNS1S133BSpeciálně pedagogická diagnostika a poradenství II1/1Zk22.41-KSPOPNS1S128B
OPNS1S134BEdukační specifika školního věku1/1Z32.41-KSPOPNS1S127B
OPNS1S135BTerapie v sppg I1/1Z22.41-KSPOPNS1S128B
OPNS1S136BEtnické minority ve vzdělávání1/1Z22.41-KSPOPNS1S128B
OPNS1S137BOborová praxe v sppg II0/6Z62.41-KSPOPNS1S132B
OPNS1S144BOftalmologie1/0Z22.41-KSPOPNS1S130BOPNS1S145B
OPNS1S145BOrtopedie1/0Z22.41-KSPOPNS1S128BOPNS1S144B
OPNS1S146BNarušený vývoj řeči1/1Z31.41-KSPOPNS1S151B,
OPNS1F150B,
OPNS1S149B,
OPNS1S147B,
OPNS1S148B
OPNS1S127B
OPNS1S147BDiagnostika NKS v raném a předškolním věku2/1Zk31.41-KSPOPNS1S149B,
OPNS1S148B,
OPNS1S146B,
OPNS1F150B,
OPNS1S151B
OPNS1S148BSurdopedie I0/2Zk31.41-KSPOPNS1S146B,
OPNS1S147B,
OPNS1S149B,
OPNS1F150B,
OPNS1S151B
OPNS1S149BKomunikační systémy neslyšících osob I0/2Z21.41-KSPOPNS1S146B,
OPNS1S147B,
OPNS1S148B,
OPNS1F150B,
OPNS1S151B
OPNS1F150BLatina pro logopedy1/0Z21.41-KFJLOPNS1S146B,
OPNS1S151B,
OPNS1S149B,
OPNS1S148B,
OPNS1S147B
OPNS1S151BOborová praxe logopedická I0/4Z41.41-KSPOPNS1S149B,
OPNS1S148B,
OPNS1F150B,
OPNS1S147B,
OPNS1S146B
OPNS1S152BNKS ve školním věku1/1Z22.41-KSPOPNS1S147B,
OPNS1S148B,
OPNS1S146B
OPNS1S153BDiagnostika NKS ve školním věku1/1Zk22.41-KSPOPNS1S147B
OPNS1S154BORL a foniatrie1/0Z22.41-KSPOPNS1S148B,
OPNS1F150B
OPNS1S155BSurdopedie II2/0Zk32.41-KSPOPNS1S148B
OPNS1S156BKomunikační systémy neslyšících osob II0/2Z22.41-KSPOPNS1S148B,
OPNS1S149B
OPNS1S157BOborová praxe surdopedická0/6Z62.41-KSPOPNS1S148BOPNS1S155B,
OPNS1S154B

Limit skupiny: 34

46

Diagnostika a poradenství & Logopedie a Surdopedie II.

sk: O#NSP17O, roc: 2, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNS1S138BSpeciálně pedagogická diagnostika a poradenství III1/1Zk33.41-KSPOPNS1S133B
OPNS1S139BTerapie v sppg II1/1KZ23.41-KSPOPNS1S135B
OPNS1S140BZískané postižení v dospělém věku1/1Z33.41-KSPOPNS1S135B
OPNS1S141BEdukační specifika dospělého věku a seniorů1/1Z33.41-KSPOPNS1S134BOPNS1S140B,
OPNS1S109A
OPNS1S142BOborová praxe sppg III0/6Z63.41-KSPOPNS1S137B
OPNS1S143BProblematika edukace žáků se sociálním znevýhodněním2/1KZ44.41-KSPOPNS1S134B
OPNS1S158BNKS v dospělém věku a u seniorů1/1Z33.41-KSPOPNS1S152B
OPNS1S159BDiagnostika NKS v dospělém věku a u seniorů1/1Zk33.41-KSPOPNS1S153B
OPNS1S160BSurdopedie III2/0Zk33.41-KSPOPNS1S155B
OPNS1S161BKomunikační systémy neslyšících osob III0/2KZ23.41-KSPOPNS1S156B
OPNS1S162BOborová praxe logopedická II0/6Z63.41-KSPOPNS1S157B
OPNS1S163BZáklady fonetiky a lingvodidaktiky2/1KZ44.41-KSPOPNS1S159B

Limit skupiny: 21

54
54

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZNSP02 SPG věkové kategorie + Diagnostika
O#SZNSP03 Logopedie + Surdopedie
OSZD005 Obhajoba diplomové práce
OSZNM32 Speciální pedagogika


Volba specializace:

Student na začátku studia volí jednu ze 2 nabízených specializací:

Diagnostika a poradenství
Logopedie a Surdopedie
Student specializaci určí volbou předmětu:

Diagnostika a poradenství: OPNS1S127B Edukační specifika raného a předškolního věku

Logopedie a Surdopedie: OPNS1S14B Narušený vývoj řeči

Díky provázanosti prerekvizitami student absolvuje ucelený soubor předmětů v rámci zvolené specializace.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 29.06.2020