Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T216: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – dějepis

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N230511, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2305111Soudobé dějiny3/0Zk31.41-KDDD
ON2305113Didaktika dějepisu I1/2Z31.41-KDDD

13
13

Povinně volitelné předměty

sk: O#N230512, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON230511ASpecializační seminář I – A0/2KZ21.41-KDDD
ON230511BSpecializační seminář I – B0/2KZ21.41-KDDD
ON230511CSpecializační seminář I – C0/2KZ21.41-KDDD
ON230511DSpecializační seminář I – D0/2KZ21.41-KDDD
ON230511ESpecializační seminář I – E0/2KZ21.41-KDDD
ON230511FSpecializační seminář I – F0/2KZ21.41-KDDD

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

20
20

Povinné předměty

sk: O#N230521, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2305121Historická reflexe českých dějin2/0KZ22.41-KDDD
ON2305123Didaktika dějepisu II1/2Zk32.41-KDDD
ON2305125Praxe na ZŠ0/22TZ22.41-KDDD

25
25

Povinně volitelné předměty

sk: O#N230522, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON230512ASpecializační seminář II – A0/2KZ22.41-KDDDON230511A
ON230512BSpecializační seminář II – B0/2KZ22.41-KDDDON230511B
ON230512CSpecializační seminář II – C0/2KZ22.41-KDDDON230511C
ON230512DSpecializační seminář II – D0/2KZ22.41-KDDDON230511D
ON230512ESpecializační seminář II – E0/2KZ22.41-KDDDON230511E
ON230512FSpecializační seminář II – F0/2KZ22.41-KDDDON230511F

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

32
32

Povinné předměty

sk: O#N230531, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2305231Dějiny historiografie4/0Zk43.41-KDDD
ON2305232Didaktika dějepisu III0/3Zk33.41-KDDD
ON2305234Praxe na SŠ0/22TZ23.41-KDDD

37
sk: O#N230541, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2305241Dějiny správy2/0Zk24.41-KDDD
ON2305242Paleografie2/0Z24.41-KDDD
ON2305244Historická exkurze0/55DZ24.41-KDDDON2305124ON2305124

40
40

Volitelné předměty

sk: O#N2305V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2305401Výběrová přednáška A2/0Z3ZS41-KDDD
ON2305402Výběrová přednáška B2/0Z3ZS41-KDDD
ON2305403Výběrová přednáška C2/0Z3ZS41-KDDD
ON2305404Výběrová přednáška D2/0Z3ZS41-KDDD
ON2305406Výběrová přednáška E2/0Z6*41-KDDD
ON2305407Výběrová přednáška F2/0Z3*41-KDDD
ON2305408Výběrová přednáška G2/0Z3*41-KDDD
ON2305409Výběrová přednáška H2/0Z3*41-KDDD
ON2305410Výběrová přednáška J2/0Z3*41-KDDD
ON2305411Výběrová přednáška K2/0Z3*41-KDDD
ON2305412Výběrová přednáška L2/0Z3*41-KDDD
ON2305413Výběrová přednáška M2/0Z3*41-KDDD

45

Erasmus

sk: O#EN2DJ09, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEN2305018Die frühe Neuzeit10HZk6*41-KDDDOEBDD1715Y
OEN2305011Heritage Education I10HZk6ZS41-KDDDOENDD1701Z
OEN2305066Heritage Education II10HZk6LS41-KDDD
OEN2305057Klassische Traditionen10HZk6ZS41-KDDDOENDD1711Y
OEN2305061Klassische Traditionen II10HZk6LS41-KDDD
OEN2305016Lateinische Epigraphik10HZk6*41-KDDDOENDD1712Y
OEN2305022Politik der deutschen Minderheit in Böhmen10HZk6ZS41-KDDD
OEN2305064Politik der deutschen Minderheit in Böhmen II10HZk6LS41-KDDD
OEN2305027Prague, the Birth of a Modern metropole10HZk6ZS41-KDDDOENDD1704Z
OEN2305065Prague, la naissance d'une ville moderne II10HZk6LS41-KDDD
OEN2305020Das 19. Jahrhundert in den böhmischen Ländern10HZk6ZS41-KDDDOENDD1709Y
OEN2305063Das 19. Jahrhundert in den böhmischen Ländern II10HZk6LS41-KDDD
OEN2305019Die bildenden Künste in der Prager Nationalgalerie10HZk6*41-KDDD
OEN2305008Early Modern History10HZk6*41-KDDDOENDD1702Z
OEN2305007Fine Arts in the National Gallery in Prague10HZk6*41-KDDD
OEN2305060Geschichte 1918 – 19890/10Zk6ZS41-KDDD
OEN2305062Geschichte 1918 – 1945 und danach II0/10Zk6LS41-KDDD
OEN2305067Cultural Heritage Management and Interpretation A10HZk6ZS41-KDDD
OEN2305068Cultural Heritage Management and Interpretation B10HZk6LS41-KDDD

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

51
51

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM03 Dějiny a didaktika dějepisu

Studenti dějepisu nezapisují tyto předměty společného základu: ONUZ05001 Vybrané kapitoly dějin 20.století a ONUZ05002 Vybrané kapitoly z dějin umění.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 09.01.2020