Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R037: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2011/2012 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2303X1, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303400Proseminář z českého jazyka0/2Z21.41-KCJOB2303200,
OPBC2C101A
OB2303401Fonetika a fonologie českého jazyka0/1Zk21.41-KCJOB2303201,
OB2303301
OB2303402Rétorika a základy jazykové kultury0/1Z11.41-KCJOB2303204
OB2303403Morfologie českého jazyka1/2Z+Zk42.41-KCJOB2303400OB2303202
OB2303404Lexikologie českého jazyka1/1Z+Zk32.41-KCJOB2303400OB2303203,
OB2303223

13
sk: O#B2303X2, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303405Syntax českého jazyka I1/2Z+Zk43.41-KCJOB2303403
OB2303406Sémantika0/1Z13.41-KCJ
OB2303407Nauka o stylu a textu0/2Zk34.41-KCJOB2303405OB2303206,
OB2303006
OB2303408Psycholingvistika0/1Z14.41-KCJOB2303400OB2303220
OB2303409Základy slavistiky a staroslověnštiny0/1Zk24.41-KCJOB2303403OB2303207
OB2303415Syntax českého jazyka II0/1Z14.41-KCJOB2303405

16
sk: O#B2303X3, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303410Historický vývoj českého jazyka1/2Z+Zk45.41-KCJOB2303403
OB2303411Sociolingvistika0/1Zk25.41-KCJOB2303400OB2303219
OB2303412Komplexní jazyková analýza0/2Z26.41-KCJOB2303405
OB2303413Teorie a vývoj spisovné češtiny0/1Zk26.41-KCJOB2303410
OB2303414Pragmalingvistika0/1Z16.41-KCJOB2303405

19
19

Volitelné předměty

sk: O#B2303V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303V01Základy praslovanštiny a staroslověnštiny0/2Z4LS41-KCJ
OB2303V02Historické kořeny vyučování češtiny0/1Z1*41-KCJ
OB2303V03Reklamní komunikace0/1Z3*41-KCJ
OB2303V04Potřeby integrovaného žáka v běžné hodině českého jazyka0/1Z3*41-KCJ
OB2303V05Příčiny neúspěchu v českém jazyce0/1Z3*41-KCJ
OB2303V06RWCT v komunikační a slohové výchově0/2Z4LS41-KCJ
OB2303V07Žák-cizinec v české škole0/1Z3*41-KCJ
OB2303V08Praha a okolí z filologického pohledu0/2Z4*41-KCJ
OB2303V09Výroba hmatových knížek pro hodiny ČJ0/2Z4*41-KCJ
OB2303V10Základy tvorby odborného textu0/1Z3ZS41-KCJ
OB2303V11Praktická rétorika0/2Z4*41-KCJ
OB2303V12Repetitorium základů bohemistické lingvistiky0/2Z4LS41-KCJ
OB2303V13Žáci se specifickými poruchami učení ve vyučovacím předmětu český jazyk0/2Z4*41-KCJ
OB2303V14Čeština pro vzdělávací praxi0/2Z3*41-KCJ
OB2304V01Seminář z české literatury I0/2Z2ZS41-KCL
OB2304V02Studentská výměna s Univerzitou Řezno (Bc., Navazmag.)7DZ2*41-KCL
OB2304V10Jednodenní exkurze1DZ2*41-KCL
OB2304V12Půldenní exkurze5/0Z1*41-KCL
OB2304V14Dramatický a divadelní seminář0/2Z4*41-KCL

24
24

Povinné předměty

sk: O#B2304X1, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2304100Teorie literatury I0/2Z21.41-KCLOB2304300
OB2304114Dějiny české literatury I, II2/0Z21.41-KCLOB2304104,
OB2304329
OB2304102Literárně historický proseminář I0/2Z21.41-KCLOB2304301
OB2304103Teorie literatury II0/2Z+Zk42.41-KCLOB2304100OB2304302
OB2304105Literárně historický proseminář II0/2Z22.41-KCLOB2304102OB2304303

29
sk: O#B2304X2, roc: 2, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2304106Vybrané kapitoly ze světové literatury I0/2Z23.41-KCLOB2304103OB2304305
OB2304107Dějiny české literatury III1/0Zk43.41-KCLOB2304114OB2304304
OB2304108Vybrané kapitoly ze světové literatury II0/2Z24.41-KCLOB2304106OB2304308
OB2304115Literární věda2/0Zk34.41-KCLOB2304103OB2304109

32
sk: O#B2304X3, roc: 3, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2304110Dějiny české literatury IV1/0Z15.41-KCLOB2304107
OB2304116Úvod do studia starší české literatury2/0Zk35.41-KCLOB2304111
OB2304117Interpretace základních děl české literatury I0/2Z25.41-KCLOB2304103OB2304112
OB2304113Dějiny české literatury V2/0Zk46.41-KCLOB2304110
OB2304118Interpretace základních děl české literatury II0/2Z26.41-KCLOB2304117OB2304112

35
35

Volitelné předměty

Erasmus

sk: O#EB2CJ11, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEB2303011Historická mluvnice českého jazyka II0/1Zk2LS41-KCJ
OEB2303005Introduction to Pragmatics0/1Zk5LS41-KCJ
OEB2303003Introduction to Psycholinguistics0/2Zk5ZS41-KCJ
OEB2303105Jazykový obraz světa0/1Zk5ZS41-KCJ
OEB2303221Lexikografie0/1Zk5LS41-KCJ
OEB2303403Morfologie českého jazyka1/2Z+Zk4LS41-KCJ
OEB2303007Muttersprachdidaktik: Tschechisch in der Grundschule (Unterstufe)0/2Z2LS41-KCJ
OEB2303408Psycholingvistika0/1Zk5LS41-KCJ
OEB2303219Sociolingvistika0/1Zk5LS41-KCJ
OEB2303001The Fundaments of Czech Grammar0/1Z2*41-KCJ
OEB2303100Základy jazykovědy1/013HZk5ZS41-KCJ
OEB2304120Výuka literární výchovy v České republice0/2Zk6*41-KCL

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

43
43

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB022 Český jazyk a literatura

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 05.09.2020