Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7501R008: Pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KB2PGA1, roc: 1, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2314101Obecná pedagogika14HZ+Zk51.41-KPGOB23142001OKBPP14101
OKB2314102Dějiny pedagogiky10HZk41.41-KPGOB23142002
OKB231301Vývojová psychologie a psychologie osobnosti14HZ+Zk41.41-KPSYOB2313006

13
sk: O#KB2PGA2, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2314201Filozofie výchovy12HZk32.41-KPGOKB2314102OB23142003
OKB2314202Práva dítěte8HZk32.41-KPGOKB2314101OB23142004
OKB2314203Životní styly v současné společnosti8HKZ32.41-KPGOKB2314101
OKB2314204Interkulturní vzdělávání8HZ32.41-KPGOKB2314101OB23142006

16
sk: O#KB2PGA3, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2314301Sociologie výchovy12HZk43.41-KPGOKB2314101OB23142007
OKB2314302Pedagogicko-psychologická diagnostika8HKZ33.41-KPGOKB231301OB23142008

19
sk: O#KB2PGA4, roc: 2, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2314401Speciální pedagogika8HZk44.41-KPGOKB2314101OB23142009
OKB2314402Sociální psychologie pro pedagogy8HZk44.41-KPGOKB231301OB23142010
OKB2314403Sociální pedagogika I8HZ44.41-KPGOKB2314101OB23142011
OKB2314404Strategie zdravého životního stylu8HKZ34.41-KPGOKB2314203OB23142012
OKB2314405Odborná exkurze pro pedagogy10HZ24.41-KPGOB23142036

22
sk: O#KB2PGA5, roc: 3, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2314501Předškolní pedagogika8HZk35.41-KPGOKB2314101OB23142013
OKB2314502Sociální pedagogika II8HZk35.41-KPGOKB2314403OB23142014
OKB2314503Pedagogika volného času8HKZ45.41-KPGOKB2314101OB23142015
OKB2314504Správa a řízení školy4HZ35.41-KPGOKB2314101OB23142016

25
sk: O#KB2PGA6, roc: 3, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2314601Sociálně psychologický výcvik12HZ46.41-KPGOKB2314402OB23142017
OKB2314602Metodika zájmových činností8HKZ26.41-KPGOKB2314503OB23142018

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#KB2PGB2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2314V20Seminář z envigogiky8HZ22.41-KPGOKB2314101
OKB2314V21Využití pohádky ve výchově8HZ22.41-KPGOKB2314101

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

35
sk: O#KB2PGB3, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2314V30Dramatická výchova8HKZ33.41-KPGOKB2314101OB23142021
OKB2314V31Vybrané problémy z dějin české školy8HKZ33.41-KPGOKB2314102
OKB2314V32Výchova k partnerství a rodičovství8HKZ33.41-KPGOKB2314203
OKB2314V42Seminář k bakalářské práci z pedagogiky8HZ33.41-KPGOKB2314101OB23142035

Limit skupiny: 3

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.

40
sk: O#KB2PGB4, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2314V40Sociální a pedagogická komunikace8HKZ34.41-KPGOKB231301
OKB2314V41Evropská dimenze ve vzdělávání8HKZ34.41-KPG
OKB2314V61Kvalita života ve stáří8HKZ34.41-KPGOKB2314203

Limit skupiny: 3

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.

45
sk: O#KB2PGB5, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2314V50Alternativní pedagogika8HKZ25.41-KPGOKB2314101
OKB2314V51Prevence násilí a šikanování v dětských kolektivech8HKZ25.41-KPGOKB2314403OB23142027
OKB2314V52Vzdělávání dospělých8HKZ25.41-KPGOKB2314101

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

50
sk: O#KB2PGB6, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2314V63Zdravotní gramotnost pro pedagogy4HZ26.41-KPGOKB2314404
OKB2314V64Seminář k prevenci závislostí4HZ26.41-KPGOKB2314404
OKB2314V65Seminář k prevenci kriminality4HZ26.41-KPGOKB2314404

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

56
56

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB030 Základy pedagogických věd

Poznámka: Studenti zapisují z pedagogicko-psychologické přípravy pouze předmět OKBPP14103. Hodiny a kredity za ostatní předměty pedagogicko-psychologické přípravy jsou již zahrnuty do předmětů oboru Pedagogika. Státní závěrečná zkouška v oboru Pedagogika: 1. Obhajoba bakalářské práce (pouze pokud student zpracovává BP v rámci oboru Pedagogika) 2. Základy pedagogických věd.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 29.10.2019