Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T213: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – anglický jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PNA2AA1, roc: 1, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNA2A101ADidaktika anglického jazyka I1/1KZ31.41-KAJL
OPNA2A102ANáslechová praxe – anglický jazyk0/1Z21.41-KAJL
OPNA2A103ATextová lingvistika a stylistika1/1Zk31.41-KAJL
OPNA2A104ADidaktika anglického jazyka II0/2Zk32.41-KAJLOPNA2A101A,
OPNA2A102A
OPNA2A105ASouvislá praxe s reflexí na ZŠ – anglický jazyk0/3KZ32.41-KAJL
OPNA2A106AReflektivní seminář k souvislé praxi na ZŠ0/2Z22.41-KAJLOPNA2A101A,
OPNA2A102A
OPNA2A107APragmatika1/1Zk32.41-KAJLOPNA2A103A

13
sk: O#PNA2AA2, roc: 2, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNA2A108ADidaktika anglického jazyka III0/2Z23.41-KAJLOPNA2A106A,
OPNA2A104A
OPNA2A109ASouvislá praxe s reflexí na SŠ – anglický jazyk0/3KZ33.41-KAJL
OPNA2A110AReflektivní seminář k souvislé praxi na SŠ0/2Z23.41-KAJLOPNA2A106A,
OPNA2A104A
OPNA2A111APostkoloniální literatura – vybrané kapitoly1/1Zk33.41-KAJL
OPNA2A112ADidaktika anglického jazyka IV0/2Zk34.41-KAJLOPNA2A110A,
OPNA2A108A
OPNA2A113ALiteratura ve výuce anglického jazyka0/2Z24.41-KAJLOPNA2A108A
OPNA2A114AKlauzurní práce z anglického jazyka – lingvistikaKLP13.41-KAJLOPNA2A113A P,
OPNA2A112A P
OPNA2A115AKlauzurní práce z anglického jazyka – anglická a americká literaturaKLP13.41-KAJLOPNA2A113A P,
OPNA2A112A P

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#PNA2AB1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNA2A116BVybrané kapitoly z anglické literatury0/2Z21.41-KAJL
OPNA2A117BSociolingvistika0/2Z21.41-KAJL
OPNA2A118BMediální angličtina0/2Z21.41-KAJL
OPNA2A119BJazykový seminář (k úrovni C2) I0/2Z21.41-KAJL

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 2 kreditů.

23
sk: O#PNA2AB2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNA2A120BVybrané kapitoly z americké literatury0/2Z22.41-KAJL
OPNA2A121BAspekty genderu v literatuře0/2Z22.41-KAJL
OPNA2A122BPsycholingvistika0/2Z22.41-KAJL
OPNA2A123BJazykový seminář (k úrovni C2) II0/2Z22.41-KAJL
OPNA2A132BZahramiční studijní stáž1TZ22.41-KAJL

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 2 kreditů.

28
sk: O#PNA2AB3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNA2A124BDiplomní seminář0/2Z23.41-KAJL
OPNA2A125BVybrané kapitoly z lingvistiky I0/2Z23.41-KAJL
OPNA2A126BAkademický diskurz0/2Z23.41-KAJL
OPNA2A127BÚvod do literární teorie – vybrané kapitoly0/2Z23.41-KAJL
OPNA2A133BAplikovaná lingvistika pro učitele0/2Z23.41-KAJL
OPNA2A131BVýuka anglické výslovnosti0/2Z23.41-KAJL

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 2 kreditů.

33
sk: O#PNA2AB4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNA2A128BLiteratura a film0/2Z24.41-KAJL
OPNA2A129BVybrané kapitoly z lingvistiky II0/2Z24.41-KAJL
OPNA2A130BSoučasný britský román0/2Z24.41-KAJL

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 2 kreditů.

38
sk: O#PNA2C, roc: , limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNA2A132CRozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu0/2Z341-KAJL

42
42

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM10 Lingvistika, literatura a didaktika anglického jazyka

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 20.07.2020