Studijní program B7506: Speciální pedagogika

Studijní obor 7506R002: Speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2008/2009 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

Blok oborový

sk: O#K021811, roc: 0, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218099Propedeutika spec. pedagogiky8HZ+Zk41.41-KSPOK0218112 Z,
OK0218411 Z,
OK0218111 Z
OBSP18799,
OBSP18099
OK0218411Základy zdravotních nauk I.6HZ21.41-KSPOK0218099 ZOBSP18411
OK0218111SpPg znevýh. člov. s MP I.12HZ61.41-KSPOK0218099 ZOBSP18111,
OBSP18704
OK0218112SpPg znevýh. člov. s TP I.12HZ61.41-KSPOK0218099 ZOBSP18112,
OBSP18705
OK0218250Psychologie handicapu8HZ+Zk21., 2.41-KSPOK0218099OBSP18250

sk: O#K021812, roc: 1,01, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218421Základy zdravotních nauk II.6HZk22.41-KSPOK0218411OBSP18421
OK0218113SpPg znevýh. člov. s SP I.12HZ62.41-KSPOK0218099OBSP18113,
OBSP18706
OK0218114SpPg znevýh. člov. s ŘP I.12HZ62.41-KSPOK0218099OBSP18114,
OBSP18707
OK0218116SpPg znevýh. člov. s ZP I.12HZ62.41-KSPOK0218099OBSP18116,
OBSP18708

sk: O#K021813, roc: 1,1, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218115SpPg znevýh. člov. s KP I.12HZ64.41-KSPOK0218099OBSP18115,
OBSP18710
OK0218117SpPg znevýh. člov. s PCH I.12HZ64.41-KSPOK0218099OBSP18117,
OBSP18709
OK0218220Právní ochrana znevýhodněných6HZk13.41-KSPOK0218099OBSP18220,
OBSP18750
OK0218240Etika v pomáhajících profesích6HZ34.41-KSPOK0218099OBSP18240,
OBSP18725

sk: O#K021814, roc: 2,3, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218270Metodologie prakticky orientov. výzkumu4HZ23.41-KSPOK0218220OBSP18270,
OBSP18777
OK0218211SpPg znevýh. člov. s MP II.12HZk64.41-KSPOK0218115,
OK0218111
OBSP18211,
OBSP18714
OK0218212SpPg znevýh. člov. s TP II.12HZk64.41-KSPOK0218112,
OK0218115
OBSP18715,
OBSP18212
OK0218215SpPg znevýh. člov. s KP II.12HZk63.41-KSPOK0218115OBSP18720
OK0218218SpPg znevýh. člov. se SPU12HZ+Zk63.41-KSPOK0218117,
OK0218099
OBSP18735,
OBSP18218

sk: O#K021815, roc: 2,2, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218213SpPg znevýh. člov. se SP II.12HZk65.41-KSPOK0218113OBSP18213,
OBSP18716
OK0218214SpPg znevýh. člov. s ŘP II.12HZk65.41-KSPOK0218114OBSP18717,
OBSP18214
OK0218216SpPg znevýh. člov. se ZP II.12HZk65.41-KSPOK0218116OBSP18718
OK0218280Rozvoj počáteční gramotnosti8HZ45.41-KSPOK0218099OBSP18780,
OBSP18280
OK0218219SP podpora os. s poruchou autist. spektra4HZ25.41-KSPOK0218111OK0218211OBSP18736
OK0218217SpPg znevýh. člov. s PCH II.12HZk65.41-KSPOK0218117,
OK0218218
OBSP18719

sk: O#K021816, roc: 3,4, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218260Podpora samostatnosti a nezávislosti8HZk26.41-KSPOK0218220
OK0218290Tvorba individuálně vzdělávacích plánů8HZ26.41-KSPOK0218212,
OK0218213,
OK0218216,
OK0218214,
OK0218211
OK0218215,
OK0218217
OBSP18790
OK0218299Management a řízeni NNO4HZ26.41-KSPOK0218099OBSP18299

32

Blok praxí

sk: O#K021821, roc: 0, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218901Oborová praxe I.20HZ21.41-KSPOK0218099OBSP18901,
OBSP18701
OK0218911Program řízené reflexe spec. pedagoga I.2HZ21.41-KSPOK0218901OBSP18711,
OBSP18911

sk: O#K021823, roc: 1,0, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218902Oborová praxe II.20HZ23.41-KSPOK0218911,
OK0218901
OBSP18902,
OBSP18702
OK0218912Program řízené reflexe spec. pedagoga II.6HZ23.41-KSPOK0218902OBSP18712,
OBSP18912

sk: O#K021825, roc: 2,2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218903Oborová praxe III.20HZ25.41-KSPOK0218902,
OK0218912
OBSP18703
OK0218913Program řízené reflexe spec. pedagoga III.6HZ25.41-KSPOK0218903OBSP18713

45
45

Povinně volitelné předměty

Blok Terapie ve speciální pedagogice I.

sk: O#BKSP32, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218311Arteterapie I.8HZ32.41-KSPOK0218099OBSP18721OK0218312,
OK0218313
OK0218313Ergoterapie I.8HZ32.41-KSPOK0218099OBSP18313,
OBSP18723
OK0218311,
OK0218314,
OK0218312
OK0218312Muzikoterapie I.8HZ32.41-KSPOK0218099OK0218313,
OK0218311
OK0218314Dramaterapie I.8HZ32.41-KSPOK0218099OBSP18724OK0218311,
OK0218312

Limit skupiny: 3

Studenti volí předměty v rozsahu min. 3 kredity.

54

Blok Terapie ve speciální pedagogice II.

sk: O#BKSP33, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218321Arteterapie II.8HZ+Zk33.41-KSPOK0218311OBSP18731
OK0218323Ergoterapie II.8HZ+Zk34.41-KSPOK0218313OBSP18733,
OBSP18323
OK0218322Muzikoterapie II.8HZ+Zk33.41-KSPOK0218312
OK0218324Dramaterapie II.8HZ+Zk33.41-KSPOK0218314OBSP18734

Limit skupiny: 3

Studenti volí předměty v rozsahu min. 3 kredity.

61

Blok Managment

sk: O#BKSP34, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218401Základy sociálního managmentu4HZ24.41-KSPOK0218099OBSP18741
OK0218402Základy školského managmentu4HZ24.41-KSPOK0218099OBSP18402,
OBSP18742

Limit skupiny: 2

Studenti volí předměty v rozsahu min. 2 kredity.

68

Blok Komunikační systémy v SPPG

sk: O#BKSP36, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218511Alternativní a augmentativní komunikace16HZ46.41-KSPOK0218214,
OK0218213,
OK0218212,
OK0218211,
OK0218216
OK0218215,
OK0218217
OBSP18751
OK0218513Romský jazyk16HZ46.41-KSPOK0218099OBSP18753
OK0218512Základy znakového jazyka16HZ46.41-KSPOK0218213OBSP18752

Limit skupiny: 4

Studenti volí předměty v rozsahu min. 4 kredity. Z každého bloku povin.volitel.modulu studen volí jeden kurz (terapii stejnou).

75
75

Volitelné předměty

sk: O#BKSP00, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0218V440Výchova ke zdravému životnímu stylu ve výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami8HZ4LS41-KSP

81
81

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZB001 Speciální pedagogika – varianta A
O#SZB002 Speciální pedagogika – varianta B
O#SZB003 Speciální pedagogika – varianta C
O#SZB004 Speciální pedagogika – varianta D
O#SZB005 Speciální pedagogika – varianta E
O#SZB006 Speciální pedagogika – varianta F
OSZB041 Speciální pedagogika


Státní závěrečné zkoušky:
1. předmět           Speciální pedagogika
2.-3. předmět       dle zvolené varianty A-F
4. předmět           obhajoba bakal. práce

Varianta A:
2. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením
3. predmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením

Varianta B:
2. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
3. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením
Varianta C:
2. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením
3. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Varianta D:
2. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
3. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Varianta E:
2. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování
3. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením

Varianta F:
2. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením
3. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 13.02.2020