Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R037: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PBC2CA1, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBC2C101AProseminář z českého jazyka0/2Z31.41-KCJ
OPBC2C102AÚvod do studia jazyka a teorie komunikace0/1Z21.41-KCJ
OPBC2L103ASoučasný literární život0/2Z21.41-KCL
OPBC2L104ATeorie literatury I0/2Z21.41-KCL
OPBC2C105AFonetika a fonologie českého jazyka0/2Zk22.41-KCJOPBC2C102A
OPBC2C106AMorfologie českého jazyka2/2Zk52.41-KCJOPBC2C101A
OPBC2L107ATeorie literatury II0/2Zk52.41-KCLOPBC2L104A
OPBC2L108ADějiny české literatury I1/2Z32.41-KCLOPBC2L103A

13
sk: O#PBC2CA2, roc: 2, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBC2C109ALexikologie českého jazyka a sémantika1/3Zk53.41-KCJOPBC2C106A
OPBC2C110ASyntax českého jazyka I1/2Z43.41-KCJOPBC2C106A
OPBC2L111ADějiny české literatury II2/2Zk63.41-KCLOPBC2L108A
OPBC2C112ASyntax českého jazyka II0/2Zk34.41-KCJOPBC2C110A
OPBC2L113ADějiny české literatury III3/2Zk64.41-KCLOPBC2L111A

16
sk: O#PBC2CA3, roc: 3, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBC2C114AHistorický vývoj jazyka I0/1Z25.41-KCJOPBC2C106A,
OPBC2C105A
OPBC2C115AStylistika a teorie textu0/2Z35.41-KCJOPBC2C112A,
OPBC2C109A
OPBC2L116ADějiny české literatury IV2/1Z35.41-KCLOPBC2L111A,
OPBC2L113A
OPBC2C117AHistorický vývoj jazyka II0/2Zk36.41-KCJOPBC2C114A
OPBC2C118AKomplexní jazyková analýza0/3Z36.41-KCJ
OPBC2L119ADějiny české literatury V2/1Zk56.41-KCLOPBC2L116A,
OPBC2L113A,
OPBC2L111A,
OPBC2L108A
OPBC2L120ASeminář ze světové literatury0/2Z25., 6.41-KCLOPBC2L107A

20
20

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB022 Český jazyk a literatura

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 05.09.2020