Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R045: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#BBEVA1, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2302001Úvod do studia biologie1/1KZ21.41-KBESO02302001
OB2302002Anatomie a morfologie rostlin2/1Z+Zk22.41-KBESO02302002
OB2302003Anatomie a morfologie člověka2/1Z+Zk31.41-KBESO02302003
OB2302004Mineralogie a petrografie2/1Z+Zk31.41-KBESO02302007
OB2302005Základy biochemie pro biology2/0KZ21.41-KBESO02302059

13
sk: O#BBEVB2, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2302006Ontogeneze člověka1/1KZ22.41-KBESOB2302003 ZO02302004
OB2302007Fyziologie rostlin2/0Zk22.41-KBESO02302005
OB2302008Systematika a evoluce stélkatých organismů2/1Z+Zk32.41-KBESO02302006
OB2302009Všeobecná geologie2/0Zk22.41-KBESO02302010
OB2302010Biologie jednobuněčných a příbuzných organismů1/1KZ22.41-KBES
OB2302011Terénní práce I3DZ12.41-KBESOB2302004O02302008

16
sk: O#BBEVC3, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2302012Systematika a evoluce cevnatých rostlin2/1Z+Zk33., 4.41-KBESOB2302008O02302009
OB2302013Paleontologie2/0KZ33.41-KBESO02302011
OB2302014Zoologie bezobratlých2/2Z+Zk43.41-KBESO02302012

19
sk: O#BBEVD4, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2302016Zoologie strunatců2/2Z+Zk44.41-KBESO02302013
OB2302017Ekologie2/0Zk34.41-KBESO02302015
OB2302018Historická a stratigrafická geologie ČR2/0Zk34.41-KBESOB2302013 Z,
OB2302004 Z,
OB2302009 Z
O02302014
OB2302019Základy biologické antropologie1/0KZ24.41-KBES
OB2302020Terénní práce II3DZ14.41-KBESOB2302002O02302017

22
sk: O#BBEVE5, roc: 3, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2302021Genetika a molekulární biologie2/1Z+Zk35.41-KBESOB2302005,
OB2302001
OB2302022Obecná zoologie2/1KZ35.41-KBESOB2302016,
OB2302014
O02302019
OB2302023Fyziologie živočichů a člověka2/1Z+Zk45.41-KBESOB2302003O02302021
OB2302028Základy ochrany přírody0/2KZ25.41-KBESOB2302017

25
sk: O#BBEVF6, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2302031Základy environmentalistiky1/1KZ46.41-KBESOB2302017
OB2302032Mikrobiologie1/1KZ36.41-KBESOB2302001,
OB2302005
O02302023
OB2302033Člověk a životní prostředí0/2KZ36.41-KBES
OB2302035Terénní práce III3DZ16.41-KBESOB2302011 ZO02302024

28
28

Volitelné předměty

sk: O#BBEVG6, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2302034Biologická a kulturní diverzita v české krajině0/2KZ4LS41-KBES
OB2302025Základy didaktiky přírodních věd2/1KZ4LS41-KBES
OB2302029Environmentální projekty ve školní a mimoškolní praxi0/2KZ4ZS41-KBES
OB2302030Ekologické hry0/2KZ4ZS41-KBES
OB2302036Školní zahrady jako modelový agroekosystém0/2KZ4ZS41-KBES
OB2302037Geografie a klimatologie0/2KZ4ZS41-KBES
OB2302040Základy odborného jazyka v biologii0/2KZ4ZS41-KBES
OB2302041Seminář k závěrečné práci0/2KZ4*41-KBES
OB2302042Zahraniční komplexní exkurze10DKZ4LS41-KBES
OB2302044Zahraniční přírodovědná exkurze10DKZ4LS41-KBES

34
34

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB047 Biologie, geologie a environmentalistika

Studenti mohou splnit libovolný počet kreditů z nabídky volitelných předmětů. Bakalářská práce je zadávána nejpozději v 2. ročníku studia dle harmonogramu akademického roku. Pořadí obhajoby bakalářské práce a SZZ není stanoveno.

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 06.02.2020