Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor : Společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

Univerzitní základ povinné předměty 2. ročník

sk: O#BUZ10A2, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBUZ1201Filozofický diskurz I2/0KZ23.41-KOVF
OBUZ12002Filozofický diskurz II.1/0Zk14.41-KOVFOBUZ1201

Studující oboru ZSV zapisují OBUZ1201 Filosofický diskurs I v prvním semestru, a kurz OBUZ12002 Filosofický diskurs II v semestru druhém (jako doporučené semestry, místo doporučeného třetího a čtvrtého pro studenty nemající v kombinaci obor ZSV).

15

Univerzitní základ povinné předměty 3. ročník

sk: O#BUZ10A3, roc: 3, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSZBBP01Příprava a zpracování bakalářské práceJiné65., 6.41-STUDMZ300BPU

Studenti si zapisují předmět OSZBBP01 v semestru, ve kterém je jim zadána bakalářská práce. Předmět je splněn odevzdáním bakalářřské práce.

20

Pedagogicko psychologická příprava 1.ročník

sk: O#BUZ10PP1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPP13003Základy psychologie2/0Zk31., 2.41-KPSYOB2213003,
OB2313006,
OBPS13010,
O02113005,
OBSP18003

Studenti oboru Pedagogika si předmět OBPP13003 nezapisují.

25

Pedagogicko psychologická příprava 2. ročník

sk: O#BUZ10PP2, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPP14001Úvod do pedagogiky2/0Zk23., 4.41-KPGOBUZ14102,
OB23142001
OB23142001
OBPP14002Sociální pedagogika2/0Zk23., 4.41-KPGOB23142001OB23142001 Z
OBPP13008Psychologie dítěte školního věku2/0Zk33., 4.41-KPSYOBPP13003OB2313006,
OBPP13004
OBPP13004

Studenti oboru pedagogika si povinné předměty tohoto bloku nezapisují, plní pouze orientační praxi.

30
30

Povinně volitelné předměty

Univerzitní základ 1. ročník: Světový jazyk

sk: O#BUZ10B1, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBUZ22006Světový jazyk AZk11., 2.41-KAJLOOBU22004ON2301005,
OB2301004,
O02301017,
O01301211,
OOBU22004
OBUZ22007Světový jazyk FZk11., 2.41-KFJLOOBU22004O02306001,
OB2306014,
OB2306064,
ON2306007,
OOBU22004,
O01306301
OBUZ22008Světový jazyk NZk11., 2.41-KGOOBU22004OOBU22004,
ON2307001,
OB2307A01,
OB2307001,
O02307001,
O01307401
OBUZ22009Světový jazyk RZk11., 2.41-KRLOK0218044,
OOBU22004
O02316002,
OB2316012,
ON2316011,
OOBU22004

Limit skupiny: 1

Student volí předměty min. v rozsahu 1 kreditu. Světový jazyk není povinný pro studenty, kteří mají světový jazyk jako svoji specializaci. Tito studenti si Světový jazyk zapsat mohou, ale musí si vybrat jiný jazyk, než který studují.

39
sk: O#BUZ12OP, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPP14006Orientační praxe0/2Z23., 4.41-KPGOBSP18903,
OBPP18006,
OB2317152,
OB2310500,
OB2309040,
OB2305001,
OB2312037
OB2309034 Z,
OB2309040 Z,
OB2310500 Z,
OBPP18006 Z
OB2305001Orientační praxe pro studenty dějepisu0/2Z23., 4.41-KDDDOBPP14006
OB2309040Orientační praxe pro studenty chemie0/2Z23., 4.41-KCHDCHOB2310500,
OBPP14006
OB2310500,
OBPP14006
OB2310500Orientační praxe pro studenty matematiky0/2Z23., 4.41-KMDMOBPP14006OBPP14006,
OB2309040,
OBPP18006
OBPP18006Orientační praxe pro studenty speciální pedagogiky0/2Z23., 4.41-KSPOBSP18099
OB2320400Orientační praxe pro studenty tělesné výchovy0/2Z23., 4.41-KTV
OB2317152Orientační praxe pro studenty výchovy ke zdraví0/2Z23., 4.41-KPGOB2317101OBPP14006,
OB2309040,
OB2310500
OB2309040,
OB2310500,
OBPP14006
OB2312037Orientační praxe pro studenty ZSV0/2Z23., 4.41-KOVFOB2312006

Limit skupiny: 2

Studenti si zapisují předměty v rozsahu minimálně 2 kredity. Studenti oborů M, Ch, VZ, ZSV, D, SPPg a TV mohou zvolit orientační praxi zaměřenou na daný obor, ostatní studenti si zapisují všeobecně zaměřenou orientační praxi pod garancí katedry pedagogiky (OBPP14006).

44
44

Volitelné předměty

sk: O#BUZ10V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBUZ05V014České dějiny v kontextu světových2/0Zk4*41-KDDDOB2105012OBUZ05014,
OB2305111
OBUZ22V042Světový jazyk odborný I A0/2Zk4*41-KAJLON2301005,
O01301211,
O02301017,
OB2301004,
OBUZ22041
OBUZ22V043Světový jazyk odborný I F0/2Zk4*41-KVCJO02306001,
ON2306007,
OBUZ22041,
OB2306064,
OB2306014,
O01306301
OBUZ22V044Světový jazyk odborný I N0/2Zk4*41-KVCJOBUZ22041,
OB2307A01,
OB2307001,
O02307001,
ON2307001,
O01307401
OBUZ02V032Základy ekologie a problematiky životního prostředí2/0Zk4*41-KBESOBUZ02032
OBUZ19V202Zpracování a prezentace elektronických dokumentů0/2KZ4*41-KITTVOBUZ19202
OBUZ19V203Grafika na počítači0/2KZ4*41-KITTVOBUZ19203
OBUZ19V204Tvorba webových stránek0/2KZ4*41-KITTVOBUZ19204
OBUZ19V205Zpracování dat v cloudu0/2KZ4*41-KITTV
OBUZ12V011Úvod do sociologie1/0Zk3*41-KOVFOBUZ12011,
OB2312101,
OB2312003
OBUZ12V013Úvod do politologie1/0Zk3*41-KOVFOB2312101,
OB2312003,
OBUZ1213
OBUZ10V001Úvod do logiky1/0Z3ZS41-KMDMOBUZ10001
OBUZ21V001Proměny výtvarného umění1/0Zk3*41-KVVOBUZ21001
OBUZ09V001Chemie a společnost1/0Zk3*41-KCHDCHOB2309034,
OB2309001,
OBUZ09001
OBUZ05V015Antické kořeny evropské civilizace1/0Zk3ZS41-KDDDOB2305111,
OBUZ05015
OBUZ05V025Křesťansko-židovské kořeny evropské civilizace1/0Zk3LS41-KDDDOBUZ05015
OBUZ18V044Základy inklusivní pedagogiky1/0Z3LS41-KSPOBUZ18044,
OK0218099,
OBSP18799,
OBPS18999,
OB2318399
OBUZ22V006Příprava na zkoušku ze světového jazyka A0/2Z2*41-KAJLOOBU22004O01301211,
O02301017,
OB2301004,
ON2301005
OBUZ22V007Příprava na zkoušku ze světového jazyka F0/2Z2*41-KFJLOOBU22004O01306301,
O02306001,
OB2306014,
OB2306064,
ON2306007
OBUZ22V008Příprava na zkoušku ze světového jazyka N0/2Z2*41-KGOOBU22004OB2307A01,
ON2307001,
O01307401,
O02307001,
OB2307001
OBUZ20V500Regenerační TV0/1Z3*41-KTVO06120099,
OBUZ20108,
OBUZ20004,
O06120098
OBUZ20500,
OBUZ20108,
OBUZ20004
OBUZ22043Anglický jazyk – příprava na PET I0/2Z4ZS41-KAJL
OBUZ22044Anglický jazyk – příprava na PET II0/2Z4LS41-KAJLOBUZ22043
OBUZ22V045Německá konverzace0/2Z3*41-KG

Studenti, kteří mají jazyk jako svůj obor, si nemohou zvolit Světový jazyk odborný I ve stejném jazyce, ale mohou si vybrat jiný. Např. studenti oboru AJ si mohou zapsat Světový jazyk odborný – němčinu.

50
50

Příslušná část státní zkoušky:
OSZD004 Obhajoba bakalářské práce

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 11.02.2020