Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T190: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – základy společenských věd

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

Povinné předměty

sk: O#N2SV09A1, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2312001Didaktika ZŠ I1/1Z11.41-KOVF

15
sk: O#N2SV09A2, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2312008Didaktika ZŠ II0/2Zk22.41-KOVFON2312001
ON2312009Oborová praxe IZ22.41-KOVF
ON2312010Příprava projektu I0/1Z22.41-KOVF

18

Povinné předměty

sk: O#N2SV09A3, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2312015Didaktika SŠ I1/1Z23.41-KOVFON2312008
ON2312016Oborová praxe IIZ23.41-KOVF
ON2312017Příprava projektu II1/1Zk43.41-KOVF

23
sk: O#N2SV09A4, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2312020Didaktika SŠ II0/2Zk34.41-KOVFON2312015

26
26

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2SV09B1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2312002Výběrový kurz A – filosofie 11/1Z+Zk31.41-KOVFON9312011
ON2312003Výběrový kurz A – filosofie 21/1Z+Zk31.41-KOVF

Limit skupiny: 3

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.

35

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2SV09C1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2312004Výběrový kurz B – ekonomie1/1Z+Zk31.41-KOVF
ON2312005Výběrový kurz B – právo1/1Z+Zk31.41-KOVF

Limit skupiny: 3

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.

42

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2SV09D1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2312106Výběrový kurz C – regionalistika0/1Z21.41-KOVF
ON2312107Výběrový kurz C – politologie0/1Z21.41-KOVFON2312007,
ON9312022

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

49
sk: O#N2SV09B2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2312011Výběrový kurz D – filosofie 31/1Zk32.41-KOVFON2312014
ON2312012Výběrový kurz D- filosofie 41/1Z32.41-KOVF

Limit skupiny: 3

Student si volí předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.

54
sk: O#N2SV09C2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2312013Výběrový kurz E – etika0/2Z22.41-KOVF
ON2312014Výběrový kurz E – antropologie0/2Z22.41-KOVF

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

59

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2SV09D2, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2312018Výběrový kurz F – sociologie 11/1Zk33.41-KOVF
ON2312019Výběrový kurz F – sociologie 21/1Zk33.41-KOVF

Limit skupiny: 3

Student volí předmět v rozsahu min. 3 kreditů.

66

Blok 4 – diplomní semináře

sk: O#N2312KE, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2312021Výběrový kurz G – diplomní: filosofický0/2Z34.41-KOVF
ON2312022Výběrový kurz G – diplomní:etický0/2Z34.41-KOVF
ON2312023Výběrový kurz G – diplomní:antropologický0/2Z34.41-KOVF
ON2312024Výběrový kurz G – diplomní: religionistický0/2Z34.41-KOVF
ON2312025Výběrový kurz G – diplomní:sociologický0/2Z34.41-KOVF
ON2312026Výběrový kurz G – diplomní:ekonomický0/2Z34.41-KOVF
ON2312027Výběrový kurz G – diplomní: politologický0/2Z34.41-KOVF
ON2312028Výběrový kurz G – diplomní:právní0/2Z34.41-KOVF
ON2312029Výběrový kurz G – diplomní:regionalistický0/2Z34.41-KOVF

Limit skupiny: 3

Student volí jeden z diplomních seminářů podle zadání diplomní práce. Tato práce musí být zadána již v LS prvního ročníku. V případě, že student nemá zadánu práci na oboru ZSV, volí jeden seminář dle vlastního zájmu.

74
74

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM28 Základy společenských věd s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 04.05.2019