Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T290: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy – výtvarná výchova

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2012/2013 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N1VV12A1, roc: 1, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A01Teorie a dějiny výtvarného umění I2/0Zk31.41-KVV
ON9321A02Didaktika VV I2/1Zk31.41-KVV
ON9321A03Galerijní animace a muzejní pedagogika 11/2Zk31.41-KVV
ON9321A04Artefiletika a arteterapie I1/1Z21.41-KVV
ON9321A05Souvislá pedagogická praxe z VV I2TZ21.41-KVV

13
13

Povinně volitelné předměty

Projekt Ateliéry 1

sk: O#N1VV12B1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A06Projekt Ateliery 1: Atelier I – kresba/malba/grafika0/2Zk21.41-KVV
ON9321A07Projekt Ateliery 1: Atelier II – foto/video/animace0/2Zk21.41-KVV
ON9321A08Projekt Ateliery 1: Atelier III – prostorová tvorba/výtvarná dramatika0/2Zk21.41-KVV

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

22

Projekt Dílna 1

sk: O#N1VV12C1, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A09Projekt Dílna 1: Workshop I – textilní a oděvní tvorba I0/2Z21.41-KVV
ON9321A10Projekt Dílna 1: Workshop II – keramická tvorba 10/2Z21.41-KVV
ON9321A11Projekt Dílna 1: Workshop III – grafický design a ilustrace I0/2Z21.41-KVV

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

29
29

Povinné předměty

sk: O#N1VV12A2, roc: 1, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A14Teorie a dějiny výtvarného umění 21/1Zk32.41-KVVON9321A01
ON9321A15Didaktika VV 22/1Zk42.41-KVVON9321A02
ON9321A16Teorie a výzkum ve výtvarné výchově1/2Zk42.41-KVVON9321A02
ON9321A17Souvislá pedagogická praxe z VV 22TZ12.41-KVVON9321A05
ON9321A18Kurz výtvarné tvorby5DZ12.41-KVV

34
34

Povinně volitelné předměty

Projekt Ateliéry 2

sk: O#N1VV12B2, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A21Projekt Atelier 2: Atelier I – kresba/malba/grafika0/2Z12.41-KVVON9321A06
ON9321A22Projekt Ateliery 2: Atelier II – foto/video/animace0/2Z12.41-KVVON9321A07
ON9321A23Projekt Atelier 2: Atelier III – prostorová tvorba/výtvarná dramatika0/2Z12.41-KVVON9321A08

Limit skupiny: 1

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 1 kredit.

43

Projekt Dílna 2

sk: O#N1VV12C2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A24Projekt Dílna 2: Workshop I – textilní a oděvní tvorba 20/1KZ22.41-KVVON9321A09
ON9321A25Projekt Dílna 2: Workshop II – sochařská a keramická tvorba II0/1KZ22.41-KVVON9321A10
ON9321A26Projekt Dílna 2: Workshop III – grafický design a ilustrace II0/1KZ22.41-KVVON9321A11

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

50

Skupina 1

sk: O#N1VV12D2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A19Galerijní animace a muzejní pedagogika 21/1Zk32.41-KVVON9321A03
ON9321A20Artefiletika a arteterapie 21/1Zk32.41-KVVON9321A04

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

57
57

Povinné předměty

sk: O#N1VV12A3, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A29Teorie a dějiny výtvarného umění 31/1Zk43.41-KVVON9321A14
ON9321A30Didaktika VV 32/1Zk43.41-KVVON9321A15
ON9321A31Diplomový seminář 11/1KZ33.41-KVVON9321A16
ON9321A32Souvislá pedagogická praxe z VV 32TKZ23.41-KVVON9321A17

62
62

Povinně volitelné předměty

Projekt Ateliéry 3

sk: O#N1VV12B3, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A35Projekt Ateliery 3: Atelier I – kresba/malba/grafika0/1KZ13.41-KVVO#N1VV10B2
ON9321A36Projekt Ateliery 3: Atelier II – foto/video/animace0/1KZ13.41-KVVO#N1VV10B2
ON9321A37Projekt Ateliery 3: Atelier III – prostorová tvorba/výtvarná dramatika0/1KZ13.41-KVVO#N1VV10B2

Limit skupiny: 1

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 1 kredit.

71

Skupina 2

sk: O#N1VV12D3, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A33Galerijní animace a muzejní pedagogika 31/0KZ13.41-KVVON9321A19
ON9321A34Artefiletika a arteterapie 31/0KZ13.41-KVVON9321A20

Limit skupiny: 1

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 1 kredit.

78
78

Povinné předměty

sk: O#N1VV12A4, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A43Psychologie vizuální komunikace a umění2/1KZ44.41-KVVON9321A29
ON9321A13Kontexty umění1/1Z34.41-KVVON9321A29

83
83

Povinně volitelné předměty

Skupina 3

sk: O#N1VV12D4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A46Galerijní animace a muzejní pedagogika 41/1KZ24.41-KVVON9321A33
ON9321A47Artefiletika a arteterapie 41/1KZ24.41-KVVON9321A34
ON9321A45Film a škola1/1KZ24.41-KVVON9321A14

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

93
93

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM25 Teorie a dějiny výtvarné kultury
OSZNM26 Teorie a didaktika výtvarné výchovy

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 23.02.2020