Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7501R008: Pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2PG17A, roc: 1, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBQ2P101AObecná pedagogika2/1Z+Zk41.41-KPGOPBQ2Q103A Z,
OPBQ2P102A Z
OPBZ0P101A Z
OPBQ2P102ADějiny pedagogiky2/1Zk41.41-KPGOPBQ2Q103A Z,
OPBQ2P101A Z
OPBQ2Q103AVývojová psychologie a psychologie osobnosti2/1Z+Zk41.41-KPSYOPBQ2P102A Z,
OPBQ2P101A Z
OPBZ0Q102A
OPBQ2P104AFilozofie výchovy2/1Zk42.41-KPGOPBQ2P101A
OPBQ2P105APráva dítěte1/1Zk32.41-KPGOPBQ2P101A
OPBQ2P106AŽivotní styly v současné společnosti1/1KZ32.41-KPGOPBQ2P101A
OPBQ2P107AInterkulturní vzdělávání1/1Z32.41-KPGOPBQ2P101A

13
sk: O#B2PG17B, roc: 2, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBQ2P108ASociologie výchovy2/1Zk43.41-KPGOPBQ2P101A
OPBQ2P109ASpeciální pedagogika2/1Zk43.41-KPGOPBQ2P101A
OPBQ2P110APedagogicko-psychologická diagnostika1/1Z34.41-KPGOPBQ2P104A
OPBQ2P111ASociální psychologie pro pedagogy2/1Z+Zk44.41-KPGOPBQ2Q103A
OPBQ2P112ASociální pedagogika2/1Z+Zk44.41-KPGOPBQ2P104A
OPBQ2P113AStrategie zdravého životního stylu1/1KZ34.41-KPGOPBQ2P106A
OPBQ2P114AOdborná exkurze pro pedagogy0/1Z24.41-KPGOPBQ2P104A

16
sk: O#B2PG17C, roc: 3, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBQ2P115APředškolní pedagogika2/1Z+Zk45.41-KPGOPBQ2P110A
OPBQ2P116APrevence rizikového chování2/1Z+Zk45.41-KPGOPBQ2P112A
OPBQ2P117APedagogika volného času2/1Zk45.41-KPGOPBQ2P112A
OPBQ2P118AZáklady didaktiky1/1Zk35.41-KPGOPBQ2P110A
OPBQ2P119ASociálně psychologický výcvik0/2Z46.41-KPGOPBQ2P111A
OPBQ2P120AMetodika zájmových činností1/1KZ36.41-KPGOPBQ2P117A

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2PG17D, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBQ2P121BSeminář z envigogiky0/2Z32.41-KPGOPBQ2P101A
OPBQ2P122BVyužití pohádky ve výchově1/1Z32.41-KPGOPBQ2P101A

Limit skupiny: 3

26
sk: O#B2PG17E, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBQ2P123BDramatická výchova0/2Z33.41-KPGOPBQ2P101A
OPBQ2P124BVybrané problémy z dějin české školy1/1Z33.41-KPGOPBQ2P101A
OPBQ2P125BSeminář k bakalářské práci z pedagogiky0/2Z33.41-KPGOPBQ2P101A

Limit skupiny: 3

31
sk: O#B2PG17F, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBQ2P126BSociální a pedagogická komunikace0/2Z34.41-KPGOPBQ2P123B Z,
OPBQ2P104A
OPBQ2P127BEvropská dimenze ve vzdělávání1/1Z34.41-KPGOPBQ2P104A

Limit skupiny: 3

36
sk: O#B2PG17G, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBQ2P128BAlternativní pedagogika1/1Z35.41-KPGOPBQ2P112A
OPBQ2P129BVzdělávání dospělých1/1Z35.41-KPGOPBQ2P112A

Limit skupiny: 3

41
sk: O#B2PG17H, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBQ2P130BIndikovaná prevence závislostí1/1Z36.41-KPGOPBQ2P116A
OPBQ2P131BIndikovaná prevence kriminality1/1Z36.41-KPGOPBQ2P116A

Limit skupiny: 3

47
47

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB030 Základy pedagogických věd

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 03.04.2020