Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T221: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematika

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KMM2MA1, roc: 1, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKMM2M101AFunkce více proměnných8HZk21.41-KMDM
OKMM2M102AGeometrie12HZk41.41-KMDM
OKMM2M103ADidaktika matematiky I12HZ31.41-KMDM
OKMM2M104AKlauzurní práce z matematikyKLP21.41-KMDM
OKMM2M105AElementární matematika z pohledu vyšší matematiky12HZk32.41-KMDM
OKMM2M106ADidaktika matematiky II12HZk42.41-KMDMOKMM2M103A
OKMM2M107ANáslechová praxe4HZ22.41-KMDMOKMM2M103A
OKMM2M108ASouvislá praxe na ZŠ24HZ32.41-KMDMOKMM2M103A

13
sk: O#KMM2MA2, roc: 2, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKMM2M109ADiskrétní matematika12HZ43.41-KMDM
OKMM2M110ADidaktika matematiky III12HZk43.41-KMDMOKMM2M106A
OKMM2M111AHistorie algebry8HZ33.41-KMDM
OKMM2M112ASouvislá praxe na SŠ24HZ33.41-KMDMOKMM2M103A
OKMM2M113AAplikace algebry8HZ24.41-KMDM
OKMM2M114AŽáci se speciálními vzdělávacími potřebami8HZ34.41-KMDMOKMM2M103A

16
16

Povinně volitelné předměty

Modul I

sk: O#KMM2MB6, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKMM2M115BContent and Language Integrated Learning CLIL8HZ23.41-KMDM
OKMM2M116BObecné otázky didaktiky matematiky8HZ24.41-KMDMOKMM2M103A

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 2 kreditů.

25
25

Volitelné předměty

sk: O#KMM2MV0, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKMM2M119CContent and Language Integrated Learning CLIL in School Practice4HZ1LS41-KMDM
OKMM2M120CUčitelská asistentská praxe12HZ6*41-KMDM
OKMM2M121CPřípravný seminář k závěrečné práci8HZ3LS41-KMDM
OKMM2M122CAsistentská praxe I8HZ2*41-KMDM
OKMM2M123CAsistentská praxe II8HZ2LS41-KMDMOKMM2M103A

31
31

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM12 Matematika a didaktika matematiky

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 27.10.2019