Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T278: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – tělesná výchova

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N232011, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2320001TV lékařství a traumatologie1/0Z21.41-KTV
ON2320002Dějiny tělesné výchovy1/0Z11.41-KTV
ON2320003Didaktika školní tělesné výchovy I.1/0Z11.41-KTV
ON2320006Didaktika plavání0/1Z+Zk11.41-KTV
ON2320007Didaktika gymnastiky0/1Z+Zk11.41-KTV

Limit skupiny: 5 <> 6

15
sk: O#N232021, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2320008Didaktika atletiky0/1Z+Zk12.41-KTV
ON2320009Didaktika sportovních her0/1Z+Zk12.41-KTV
ON2320012Atleticko – herní kurz5DZ12.41-KTV
ON2320013Všeobecná gymnastika0/1Z12.41-KTV
ON2320018Pedagogická praxe na ZŠ2TZ32.41-KTVON2320003

18
sk: O#N232031, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2320004Teorie tělesné kultury1/0KZ23.41-KTV
ON2320005Didaktika školní tělesné výchovy II.1/0Z+Zk23.41-KTVON2320003
ON2320010Didaktika zdravotní TV0/1Z+Zk23.41-KTV
ON2320020Pedagogická praxe na SŠ2TZ13.41-KTVON2320018

21
sk: O#N232041, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2320011Didaktika psychomotorických aktivit0/1Z14.41-KTV
ON2320014Plavecké sporty0/1Z14.41-KTV
ON2320015Pohybové hry hendikepovaných0/1Z14.41-KTV

24
24

Povinně volitelné předměty

sk: O#N232012, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2320101Antropomotorika0/1Z11.41-KTV
ON2320102Vytváření podmínek pro pohybové aktivity1/0Z11.41-KTV
ON2320108Základní gymnastika0/1Z11.41-KTV
ON2320111Kondiční atletika0/1Z11.41-KTV
ON2320112Základy horolezectví I.0/1Z11.41-KTV
ON2320115Volejbal s didaktikou0/1Z11.41-KTV

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

31
sk: O#N232022, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2320103Kineziologie1/0Z12.41-KTV
ON2320109Kondiční gymnastika0/1Z12.41-KTV
ON2320113Základy horolezectví II.0/1Z12.41-KTVON2320112
ON2320114Pohybové hry a cvičení v přírodě0/1Z12.41-KTV
ON2320116Basketbal s didaktikou0/1Z12.41-KTV
ON2320119Tělesná výchova a sport hendikepovaných0/1Z12.41-KTV
ON2320017Metodologie diplomové práce1/0KZ12.41-KTV

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

36
sk: O#N232032, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2320104Sportovní trénink mládeže1/0Z13.41-KTV
ON2320105Biomechanika0/1Z13.41-KTV
ON2320117Didaktika sportovních her0/1Z13.41-KTV
ON2320118Florbal s didaktikou0/1Z13.41-KTV

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

41
sk: O#N232042, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2320106Filosofické aspekty TK1/0Z14.41-KTV
ON2320107Věková specifika v praxi TV1/0Z14.41-KTV
ON2320110Pohybová skladba0/1Z14.41-KTV

Limit skupiny: 2

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

47
47

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM22 Tělesná výchova s didaktikou

Podmínkou pro konání SZZ z tělesné výchovy je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu z předmětů povinně volitelných.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 19.10.2019