Studijní program N7501: Pedagogika

Studijní obor 7501T010: Pedagogika předškolního věku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2007/2008 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN231511, roc: 1, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0519101Informační technologie v edukaci10HZk31.41-KITTV
OK0512102Filozofie výchovy8HZ21.41-KOVF
OK0515108Vybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku I10HZ31.41-KPPP
OK0515111Hodnotový systém společnosti a práva dítěte10HKZ31.41-KPPP
OK0515112Pedagogický výzkum a metodologie8HZ21.41-KPPP
OK0513113Psychologie osobnosti I5HZ21.41-KPSY
OK0504117Literatura pro děti a média10HKZ31.41-KCL
OK0503118Současné pojetí rozvoje jazykové gramotnosti10HZ21.41-KCJ

13
13

Povinně volitelné předměty

Specializační modul I

sk: O#KN231512, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0518126Spec. pedag. raného a předšk. věku10HZk31.41-KSPOK0518127 Z
OK0518127Edukační specifika raného a předškolního věku8HZ21.41-KSPOK0518126 Z
OK0518128SPPG poradenství a diagnostika8HZk32.41-KSPOK0518126OK0518129 Z
OK0518129Speciální terapeutická podpora8HZ22.41-KSPOK0515108OK0515109 Z,
OK0518128 Z
OK0521130Výtvarné umění a výchova I8HZ21.41-KVVOK0521131 Z
OK0521131Výtvarná média v MŠ I7HZ21.41-KVVOK0521130 Z
OK0521132Výtvarné umění a výchova II8HZk32.41-KVVOK0521130OK0521133 Z
OK0521133Výtvarná média v MŠ II7HZk32.41-KVVOK0521132 Z
OK0502134Environmentální výchova I15HZ51.41-KBES
OK0502135Environmentální výchova II15HZk52.41-KBESOK0502134
OK0513136Ontogeneze raného dětství7HZk31.41-KPSYOK0502137
OK0502137Pediatrie raného věku8HZk31.41-KBES
OK0515138Rodina ve vztahu k dítěti do 3 let7HZ22.41-KPPPOK0518139 Z
OK0518139Speciální terapeutická podpora8HZ22.41-KSPOK0515108OK0515138 Z
OK0514140Sociální pedagogika I10HZ31.41-KPG
OK0514141Sociální pedagogika II10HZk42.41-KPGOK0514140OK0514142 Z
OK0514142Sociální patologie a výchova10HZk32.41-KPGOK0514140OK0514141 Z

Limit skupiny: 10

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 10 kreditů. Při zápisu volí předměty z jedné specializace ené korekvizitami a prerekvizitami.
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA I VÝTVARNÁ VÝCHOVA
V NESTANDARDNÍM POJETÍ I
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA I
OK0518126 Spec. pedag. raného a předšk. věku OK0521130 Výtvarné umění a výchova I OK0502134 Environmentální výchova I
OK0518127 Edukační specifika raného a předškolního věku OK0521131 Výtvarná média v MŠ I OK0502135 Environmentální výchova II
OK0518128 SPPG poradenství a diagnostika OK0521132 Výtvarné umění a výchova II    
OK0518129 Speciální terapeutická podpora OK0521133 Výtvarná média v MŠ II    
 
STUDIUM RANÉHO DĚTSTVÍ I SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA I    
OK0513136 Ontogeneze raného dětství OK0514140 Sociální pedagogika I    
OK0502137 Pediatrie raného věku OK0514141 Sociální pedagogika II    
OK0515138 Rodina ve vztahu k dítěti do 3 let OK0514142 Sociální patologie a výchova    
OK0518139 Speciální terapeutická podpora        
22
22

Povinné předměty

sk: O#KN231521, roc: 1, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0512103Sociologie výchovy8HZ22.41-KOVFOKN01O110A
OK0502104Základy pediatrie a hygieny10HZk32.41-KBES
OK0515109Vybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku II10HZk32.41-KPPP
OK0515110Strategie tvorby školních programů8HZ22.41-KPPP
OK0513114Psychologie osobnosti II5HZk32.41-KPSY
OK0513115Pedagogicko psychologické poradenství I6HZ12.41-KPSY
OK0513116Vývojové problémy předškolního věku4HZ12.41-KPSY
OK0502119Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání8HKZ22.41-KBES
OK0504120Tvůrčí psaní6HZ12.41-KCL

27
sk: O#KN231531, roc: 2, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0519201Informační technologie v řízení5HKZ23.41-KITTV
OK0515204Komparativní pedagogika8HZk23.41-KPPPOK0515108
OK0513207Pedagogická psychologie I5HZ23., 4.41-KPSYOK0515108
OK0513209Pedagogicko psychologické poradenství II6HKZ23.41-KPSYOK0515108
OK0513210Psychopatologie předškolního věku4HZ23.41-KPSYOK0515108
OK0515211Pedagogická diagnotika a kazuistika I6HZ23.41-KPPPOK0515108
OK0515215Příprava a zpracování diplomové práceJiné83.41-KPPPOK0515112
OK0510216Rozvoj předmatematické gramotnosti10HKZ23.41-KMDMOK0515108

30
30

Povinně volitelné předměty

Specializační modul II

sk: O#KN231532, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0518226Problematika edukace specifických minorit8HZ23., 4.41-KSPOK0518128,
OK0515108
OK0518227Handling a facilitace, IC technologie, technické pomůcky ve speciální pedagogice8HZ24.41-KSPOK0515108OK0518226 Z
OK0518228Inkluzivní pedagogika12HZk44.41-KSPOK0518226,
OK0515108
OK0521229Artefiletika I8HZ23.41-KVVOK0515108,
OK0521132
OK0521230 Z
OK0521230Výtvarná dramatika7HZ13.41-KVVOK0515108OK0521229 Z
OK0521231Artefiletika II8HZk34.41-KVVOK0515108,
OK0521229
OK0521232 Z
OK0521232Galerijní animace7HZ24.41-KVVOK0515108OK0521231 Z
OK0502233Environmentální výchova III15HKZ43.41-KBESOK0502135,
OK0515108
OK0502234Environmentální výchova IV15HZk44.41-KBESOK0502233,
OK0515108
OK0515235Raná péče v ČR a zahraničí15HKZ43.41-KPPPOK0515108,
OK0515138
OK0515236Specifika výchovy dítěte do 3let15HKZ44.41-KPPPOK0515108,
OK0515235
OK0514237Životní styl a komunitní projekty10HZk33.41-KPGOK0514141,
OK0515108
OK0515238 Z
OK0515238Základy humanistické psychoterapie (PCA)10HZ33.41-KPPPOK0515108OK0514237 Z
OK0514239Azylová problematika10HZ24.41-KPGOK0514237,
OK0515108

Limit skupiny: 8

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 8 kreditů. Volí předměty z jedné specializace určené rekvizitami a korekvizitami.
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA II VÝTVARNÁ VÝCHOVA
V NESTANDARDNÍM POJETÍ II
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA II
OK0518226 Problematika edukace specifických minorit OK0521229 Artefiletika I OK0502233 Environmentální výchova III
OK0518227 Handling a facilitace, IC technologie, technické pomůcky ve speciální pedagogice OK0521230 Výtvarná dramatika OK0502234 Environmentální výchova IV
OK0518228 Inkluzivní pedagogika OK0521231 Artefiletika II    
    OK0521232 Galerijní animace    
 
STUDIUM RANÉHO DĚTSTVÍ II SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA II    
OK0515235 Raná péče v ČR a zahraničí OK0514237 ?ivotní styl a komunitní projekty    
OK0515236 Specifika výchovy dítěte do 3let OK0515238 Základy humanistické psychoterapie (PCA)    
    OK0514239 Azylová problematika    
39
39

Povinné předměty

sk: O#KN231541, roc: 2, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0502203Vybrané kapitoly z environmentální výchovy8HKZ24.41-KBESOK0515108
OK0515205Vztahy předškolního a primárního vzdělávání8HZ24.41-KPPPOK0515108
OK0515206Legislativa a management8HKZ24.41-KPPPOK0515108
OK0513208Pedagogická psychologie II5HZk24.41-KPSYOK0515108
OK0515212Pedagogická diagnostika a kazuistika II6HZ14.41-KPPPOK0515108
OK0515216Seminář k pedagogické praxi4HKZ34.41-KPPPOK0515108O#K0515213
OK0515217Rozvoj čtenářské gramotnosti10HKZ34.41-KPPPOK0515108

44
44

Povinně volitelné předměty

Předmětově-didaktický modul I – prohlubující

sk: O#KN231513, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0504121Vybraná témata z knihovnictví8HZ21.41-KCL
OK0515122Divadlo pro děti8HZ21.41-KPPP

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kreditů

53

Modul univerzitního základu I – prohlubující

sk: O#KN231524, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0512105Filozofie těla a tělesnosti8HZ22.41-KOVF
OK0512106Filozofie člověka8HZ22.41-KOVF
OK0512107Morální a politická filozofie8HZ22.41-KOVF

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity

60

Předmětově-didaktický modul I – prohlubující

sk: O#KN231523, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0521123Současné trendy v didaktice VV10HKZ32.41-KVV
OK0508124Současné trendy v didaktice HV10HKZ32.41-KHV
OK0520125Současné trendy v didaktice TV10HKZ32.41-KTV

Limit skupiny: 3

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity

67

Předmětově-didaktický modul II – prohlubující

sk: O#KN231533, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0508218Vedení dětských hudebních souborů I.8HZ23.41-KHVOK0515108
OK0508220Hra na flétnu (prevence respir. poruch) I8HZ23.41-KHVOK0515108
OK0521222Artefiletika I8HZ23.41-KVVOK0515108
OK0520224Výzkumy v kinantropologii s metodologií8HZ23.41-KTVOK0515108

Limit skupiny: 4

Student si vybírá dva předměty (celkem 4 kredity).

74

Předmětově-didaktický modul II – prohlubující

sk: O#KN231543, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0508219Vedení dětských hudebních souborů II.8HKZ24.41-KHVOK0515108
OK0508221Hra na flétnu (prevence respiračních poruch) II8HKZ24.41-KHVOK0515108
OK0521223Artefiletika II8HKZ24.41-KVVOK0515108
OK0520225Pohybové aktivity v raném dětství8HKZ24.41-KTVOK0515108

Limit skupiny: 4

Student si vybírá dva předměty (4 kredity).

81
81

Volitelné předměty

sk: O#KN23153, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0512202Komparace kulturních systémů8HZ23.41-KOVFOK0515108
OK0521233Didaktika VV pro předškolní vzdělávání8/08HZ23.41-KVV
OKVP15009Aktuální otázky primárního vzdělávání I4Z34.41-KPPP
OKVP15010Aktuální otázky primárního vzdělávání II4HZ23.41-KPPP

87
87

Příslušné části státní zkoušky:
O#KN2315ST Specializace: Sociální pedagogika, Environmentální výchova, Studium raného dětství, Výtvarná výchova v nestandardním pojetí, Speciální pedagogika
OSZD005PP Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.)
OSZM019 Pedagogická psychologie
OSZM061 Pedagogika předškolního věku

Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském oboru Pedagogika předškolního věku – NMgr.,Mgr. – se skládá ze dvou částí:
  1. Obhajoba diplomové práce
  2. Ústní část je rozdělena do oborů : pedagogika předškolního věku, pedagogická psychologie, specializace
Ad 1.
Obhajoby všech diplomových prací se konají na katedře primární pedagogiky, která je garantem tohoto oboru studia.
Ad 2.
Ústní zkouška se koná na katedře primární pedagogiky.

Obě části státní závěrečné zkoušky (obhajoba DP a ústní část) se realizují v jednom státnicovém termínu, na který se student přihlásil a jsou rozloženy do dvou týdnů. Obhajoba DP je řazena jako první část SZZ.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.08.2020