Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T216: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – dějepis

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2DJ17A, roc: 1, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND2D101AČeské a světové soudobé dějiny2/0Zk41.41-KDDD
OPND2D102ADidaktika dějepisu I1/1KZ31.41-KDDD
OPND2D103ASoudobá historiografie2/0Zk41.41-KDDD
OPND2D104ADidaktika dějepisu II1/1Zk42.41-KDDDOPND2D102A
OPND2D105ASouvislá praxe na ZŠ0/3Z32.41-KDDD
OPND2D106AZáklady vizuální kultury I2/0KZ32.41-KDDD

13
sk: O#N2DJ17B, roc: 2, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND2D107ADidaktika dějepisu III0/3Zk43.41-KDDDOPND2D104A
OPND2D108AZáklady vizuální kultury II2/0Zk43.41-KDDDOPND2D106A
OPND2D109ASouvislá praxe na SŠ0/3Z33.41-KDDD

16
16

Povinně volitelné předměty

Historická exkurze

sk: O#N2DJ17C, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND2D110BHistorická exkurze0/1Z21., 2.41-KDDD

Limit skupiny: 2 >= 2

25

Diplomový a specializační seminář

sk: O#N2DJ17D, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND2D111BDiplomový seminář0/1KZ64.41-KDDDOPND2D112B
OPND2D112BSpecializační seminář0/2KZ64.41-KDDD

Limit skupiny: 6

32

Specializační kurzy I

sk: O#N2DJ17E, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND2D113BSpecializační didaktický kurz I A1/1KZ23.41-KDDD
OPND2D114BSpecializační didaktický kurz I B1/1KZ23.41-KDDD
OPND2D115BSpecializační didaktický kurz I C1/1KZ23.41-KDDD
OPND2D116BSpecializační didaktický kurz I D1/1KZ23.41-KDDD
OPND2D121BSpecializační didaktický kurz I E1/1KZ63.41-KDDDOPND2D116B,
OPND2D115B,
OPND2D114B,
OPND2D113B

Limit skupiny: 2

39

Specializační kurzy II

sk: O#N2DJ17F, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPND2D117BSpecializační didaktický kurz II A1/1KZ24.41-KDDD
OPND2D118BSpecializační didaktický kurz II B1/1KZ24.41-KDDD
OPND2D119BSpecializační didaktický kurz II C1/1KZ24.41-KDDD
OPND2D120BSpecializační didaktický kurz II D1/1KZ24.41-KDDD
OPND2D122BSpecializační didaktický kurz II E1/1KZ64.41-KDDDOPND2D119B,
OPND2D118B,
OPND2D117B,
OPND2D120B

Limit skupiny: 2

47
47

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM03 Dějiny a didaktika dějepisu

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 01.07.2020