Studijní program B7505: Vychovatelství

Studijní obor 7505R008: Vychovatelství

Studium garantované KPg

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B132311, roc: 1, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131111Metodika kombinovaného studia I8HZ21.41-KPGOKO133211OKO133211
OKO131112Filosofie výchovy, etika profese8HZ41.41-KPGOKO133212OKO133212
OKO131117Biologie člověka pro vychovatele12HZk51.41-KPGOKO133217OKO133217
OKO131114Obecná pedagogika a kapitoly z dějin výchovy12HZk51.41-KPGOKO133214OKO133214
OKO131115Osobnost a její vývoj14HZk51.41-KPSYOKO133215,
OKBPV13001
OKO133215
OKO131106Informační a komunikační technologie10HKZ41.41-KITTVOKO133206OKO133206

13
sk: O#B132321, roc: 1, limit: 27
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131121Český jazyk a kultura mluveného projevu12HKZ52.41-KCJOKO131111OKO133221OKO133221
OKO131122Sociální pedagogika10HZk52.41-KPGOKO131111OKO133222OKO133222
OKO131123Sociální a pedagogická psychologie14HZk52.41-KPSYOKO133223,
OKBPV13002
OKO133223
OKO131124Hudební výchova a didaktika hudební výchovy I.4HZ22.41-KHVOKO131111OKO133224OKO133224
OKO131125Tělesná výchova a didaktika tělesné výchovy I.4HZ22.41-KTVOKO131111OKO133225OKO133225
OKO131126Výtvarná výchova a didaktika výtvarné výchovy I.4HZ22.41-KVVOKO131111OK0131126,
OKO133226
OKO133226
OKO131127Dramatická výchova I.4HZ22.41-KPGOKO131111OKO133227OKO133227
OKO131129Informační výchova a didaktika informační výchovy I.4HZ22.41-KITTVOKO131111OKO133229OKO133229
OKO131108Praktické činnosti a didaktika praktických činností I.4HZ22.41-KITTVOKO131111OKO133208OKO133208

16
sk: O#B132331, roc: 2, limit: 28
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131358Metodika kombinovaného studia II14HZ63.41-KPGOKO131111OKO131351,
OKO133251
OKO131351,
OKO133251
OKO131232Pedagogicko-psychologická diagnostika8HZk43.41-KPGOKO131111OKO133232OKO133232
OKO131233Hudební výchova a didaktika hudební výchovy II.6HKZ33.41-KHVOKO131124OKO133233OKO133233
OKO131234Tělesná výchova a didaktika tělesné výchovy II.6HKZ33.41-KTVOKO131125OKO133234OKO133234
OKO131235Výtvarná výchova a didaktika výtvarné výchovy II.6HKZ33.41-KVVOKO131126OKO133235OKO133235
OKO131236Dramatická výchova II.6HKZ33.41-KPGOKO131127OKO133236OKO133236
OKO131238Informační výchova a didaktika informační výchovy II.6HKZ33.41-KITTVOKO131106,
OKO131129
OKO133238OKO133238
OKO131207Praktické činnosti a didaktika praktických činností II.6HKZ33.41-KITTVOKO131108OK0131237,
OKO133207
OKO133207

19
sk: O#B132341, roc: 2, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131241Kulturní propedeutika12HZk54.41-KPGOKO131111OKO133241OKO133241
OKO131244Uvedení do speciální pedagogiky12HZk54.41-KSPOKO131111OKO133244OKO133244
OKO131245Specifické poruchy učení a chování6HKZ34.41-KSPOKO131111OKO133245OKO133245
OKO131231Pedagogika volného času18HZk54.41-KPGOKO131114OKO133231OKO133231

22
sk: O#B132351, roc: 3, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131352Rozvoj čtenářství v současném světě10HKZ45.41-KCLOKO131121
OKO131353Základy ekologie a problematiky životního prostředí8HZ35.41-KPGOKO131111
OKO131354Pedagogická praxe20HZ65.41-KPGOKO131114
OKO131355Poruchy chování4HZ35.41-KPGOKO131111
OKO131356Práce se sociálně patologickými jevy ve škole10HZk45.41-KPGOKO131111
OKO131246Aktuální problémy školní pedagogiky8HKZ45.41-KPGOKO131111OKO131243OKO131243

25
sk: O#B132361, roc: 3, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131361Mediální výchova – Základy interpretace masových médií6HZk36.41-KPGOKO131111
OKO131362Právní vědomí vychovatele8HKZ46.41-KPGOKO131111
OKO131363Výchova a role vychovatele v současném světě12HKZ56.41-KPGOKO131111
OKO131364Psychologické zvláštnosti dospívání8HZ36.41-KPSY
OKO131365Příprava a zpracování bakalářské práceZ25., 6.41-KPGOKO131351

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#B132342, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131411Hudební výchova a didaktika hudební výchovy I.s16HKZ84.41-KHVOKO131233OKO133263OKO131421,
OKO131401,
OKO131441,
OKO133263,
OKO131451,
OKO131431
OKO131421Tělesná výchova a didaktika tělesné výchovy I.s16HKZ84.41-KTVOKO131234OKO133264OKO133264,
OKO131451,
OKO131441,
OKO131401,
OKO131411,
OKO131431
OKO131431Výtvarná výchova a didaktika výtvarné výchovy I.s16HKZ84.41-KVVOKO131235OKO133265OKO131401,
OKO131411,
OKO131421,
OKO131441,
OKO131451,
OKO133265
OKO131441Dramatická výchova I.s16HKZ84.41-KPGOKO131236OKO133266OKO131411,
OKO131421,
OKO131401,
OKO131431,
OKO133266,
OKO131451
OKO131402Informační výchova a didaktika informační výchovy I.s16HKZ84.41-KITTVOKO131238OKO133202OKO133202
OKO131401Praktické činnosti a didaktika praktických činností I.s16HKZ84.41-KITTVOKO131207OKO133201OKO131411,
OKO131421,
OKO131441,
OKO133201,
OKO131431

Limit skupiny: 8

Student si volí předměty v rozsahu minimálně 8 kreditů.

35
sk: O#B132352, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131512Hudební výchova a didaktika hudební výchovy II.s12HZ75.41-KHVOKO131411OKO131542,
OKO131532,
OKO131522,
OKO131552
OKO131522Tělesná výchova a didaktika tělesné výchovy II.s12HZ75.41-KTVOKO131421OKO131532,
OKO131542,
OKO131552,
OKO131512
OKO131532Výtvarná výchova a didaktika výtvarné výchovy II.s12HZ75.41-KVVOKO131431OKO131552,
OKO131542,
OKO131522,
OKO131512
OKO131542Dramatická výchova II. s12HZ75.41-KPGOKO131441OKO131552,
OKO131512,
OKO131522,
OKO131532
OKO131503Informační výchova a didaktika informační výchovy II.s12HZ75.41-KITTVOKO131402
OKO131502Praktické činnosti a didaktika praktických činností II.s12HZ75.41-KITTVOKO131401OKO131552

Limit skupiny: 7

Student si volí předměty v rozsahu minimálně 7 kreditů.

40
sk: O#B132362, roc: 3, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131613Hudební výchova a didaktika hudební výchovy III.s8HZk86.41-KHVOKO131512OKO131633,
OKO131653,
OKO131623,
OKO131643
OKO131623Tělesná výchova a didaktika tělesné výchovy III.s8HZk86.41-KTVOKO131522OKO131613,
OKO131653,
OKO131643,
OKO131633
OKO131633Výtvarná výchova a didaktika výtvarné výchovy III.s8HZk86.41-KVVOKO131532OKO131613,
OKO131623,
OKO131643,
OKO131653
OKO131643Dramatická výchova III. s8HZk86.41-KPGOKO131542OKO131633,
OKO131613,
OKO131623,
OKO131653
OKO131604Informační výchova a didaktika informační výchovy III. s8HZk86.41-KITTVOKO131503
OKO131603Praktické činnosti a didaktika praktických činností III.s8HZk86.41-KITTVOKO131502OKO131643,
OKO131633,
OKO131623,
OKO131613

Limit skupiny: 8

Student si volí předměty v rozsahu minimálně 8 kreditů.

45
45

Volitelné předměty

sk: O#B13230V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKVP17002Předlékařská první pomoc4HZ3*41-KPGOKB2317001,
OKBPV14101
OKVP14014Využití pohádky ve výchově I4HKZ3*41-KPGOKB2314101
OKVP14015Využití pohádky ve výchově II4HKZ3*41-KPG
OKVP17006Výchova ke zdraví I4HZ3*41-KPGOK0514140,
OKB2314101,
OKB2317001,
OKBPV14101
OKVP17009Výchova ke zdraví II4HKZ3*41-KPGOKBPV14101 Z,
OKB2314101 Z,
OKB2317001 Z,
OK0514140 Z
OKVP14001Výchova zážitkem4KZ3*41-KPGOKB2317001,
OKB2314101
OKVP14009Výchova zážitkem II4KZ3*41-KPG
OKVP14016Aktuální otázky předškolní pedagogiky I4HKZ3*41-KPGOK0515108 Z,
OKB7315106 Z,
OKB2317001 Z,
OKB2314101 Z
OKVP14017Aktuální otázky předškolní pedagogiky II4HKZ3*41-KPGOKB2317001 Z,
OK0515108 Z,
OKB2314101 Z,
OKB7315106 Z

51
51

Příslušné části státní zkoušky:
OSZB053 Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele
OSZB054 Výtvarná výchova pro vychovatele
OSZB055 Hudební výchova pro vychovatele
OSZB056 Dramatická výchova pro vychovatele
OSZB057 Tělesná výchova pro vychovatele
OSZB058 Informační výchova pro vychovatele
OSZB059 Praktické činnosti pro vychovatele
OSZD004 Obhajoba bakalářské práce

Státní zkouška má tyto části: a) Obhajoba bakalářské práce b) Ústní zkouška z těchto předmětů: 1. Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele 2. Specializace

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.06.2020