Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R233: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2HV17A, roc: 1, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBH2H101AIntonace a sluchová výchova I0/2Z21.41-KHV
OPBH2H102AÚvod do studia HV a hudební nauka1/1Zk31.41-KHVOEB2308401
OPBH2H103AZáklady harmonie u klavíru0/1Z21.41-KHV
OPBH2H104AHlasová příprava I0/1Z11.41-KHV
OPBH2H105ANástrojová příprava I0/1Z11.41-KHV
OPBH2H106AIntonace a sluchová výchova II0/2Z22.41-KHV
OPBH2H107AHarmonie a základy kontrapunktu I0/2Z22.41-KHVOPBH2H102A
OPBH2H108AHlasová příprava II0/1KZ22.41-KHVOPBH2H104A
OPBH2H109ANástrojová příprava II0/1KZ22.41-KHVOPBH2H105A
OPBH2H110ANauka o hudebních nástrojích0/1Zk32.41-KHVOEB2308414

13
sk: O#B2HV17B, roc: 2, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBH2H111AIntonace a sluchová výchova III0/2Zk33.41-KHVOPBH2H106A
OPBH2H112AHarmonie a základy kontrapunktu II0/1Zk33.41-KHVOPBH2H107A
OPBH2H113AHlasová příprava III0/1Z13.41-KHVOPBH2H108A
OPBH2H114ANástrojová příprava III0/1Z13.41-KHVOPBH2H109A
OPBH2H115ADějiny hudby I1/1Z23.41-KHVOEB2308415OEB2308415
OPBH2H116AHudební formy1/1Zk24.41-KHV
OPBH2H117ADějiny hudby II1/1KZ34.41-KHVOPBH2H115AOEB2308416OEB2308416
OPBH2H118AHlasová příprava IV0/1KZ24.41-KHVOPBH2H113A
OPBH2H119ANástrojová příprava IV0/1KZ24.41-KHVOPBH2H114A
OPBH2H120APříprava na bakalářskou práci0/1Z14.41-KHV

16
sk: O#B2HV17C, roc: 3, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBH2H121AKomplexní analýza skladeb1/1Zk35.41-KHVOPBH2H116A
OPBH2H122ADějiny hudby III1/1Z25.41-KHVOPBH2H117AOEB2308418OEB2308418
OPBH2H123AHlasová příprava V0/1Zk25.41-KHVOPBH2H118A
OPBH2H124ANástrojová příprava V0/1Zk25.41-KHVOPBH2H119A
OPBH2H125AZáklady taktovací techniky I1/1Z25.41-KHV
OPBH2H126ATeorie hlasového projevu v praxi0/1Z15.41-KHV
OPBH2H127ADějiny hudby IV1/1Zk46.41-KHVOPBH2H122AOEB2308419OEB2308419
OPBH2H128AHlasová příprava VI0/1Z16.41-KHVOPBH2H123A
OPBH2H129ANástrojová příprava VI0/1Z16.41-KHVOPBH2H124A
OPBH2H130AZáklady taktovací techniky II1/1KZ26.41-KHVOPBH2H125A
OPBH2H131AHudební pedagogika0/1Z16.41-KHV

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2HV17D, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBH2H132BSborová praxe I0/2Z21.41-KHV
OPBH2H133BOrchestrální praxe I0/2Z21.41-KHV

Limit skupiny: 2

26
sk: O#B2HV17E, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBH2H134BSborová praxe II0/2Z22.41-KHVOPBH2H132B
OPBH2H135BOrchestrální praxe II0/2Z22.41-KHVOPBH2H133B

Limit skupiny: 2

31
sk: O#B2HV17F, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBH2H136BSborová praxe III0/2Z23.41-KHVOPBH2H134B
OPBH2H137BOrchestrální praxe III0/2Z23.41-KHVOPBH2H135B

Limit skupiny: 2

36
sk: O#B2HV17G, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBH2H138BSborová praxe IV0/2Z24.41-KHVOPBH2H136B
OPBH2H139BOrchestrální praxe IV0/2Z24.41-KHVOPBH2H137B

Limit skupiny: 2

42
42

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB004 Hudební výchova

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 31.08.2020