Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R037: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBC2CA1, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBC2C101AProseminář z českého jazyka8HZ31.41-KCJ
OKBC2C102AÚvod do studia jazyka a teorie komunikace4HZ21.41-KCJ
OKBC2L103ASoučasný literární život8HZ21.41-KCL
OKBC2L104ATeorie literatury I8HZ21.41-KCL
OKBC2C105AFonetika a fonologie českého jazyka8HZk22.41-KCJOKBC2C102A
OKBC2C106AMorfologie českého jazyka16HZk52.41-KCJOKBC2C101A
OKBC2L107ATeorie literatury II8HZk52.41-KCLOKBC2L104A
OKBC2L108ADějiny české literatury I12HZ32.41-KCLOKBC2L103A

13
sk: O#KBC2CA2, roc: 2, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBC2C109ALexikologie českého jazyka a sémantika16HZk53.41-KCJOKBC2C106A
OKBC2C110ASyntax českého jazyka I12HZ43.41-KCJOKBC2C106A
OKBC2L111ADějiny české literatury II16HZk63.41-KCLOKBC2L108A
OKBC2C112ASyntax českého jazyka II8HZk34.41-KCJOKBC2C110A
OKBC2L113ADějiny české literatury III20HZk64.41-KCLOKBC2L111A

16
sk: O#KBC2CA3, roc: 3, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBC2C114AHistorický vývoj jazyka I4HZ25.41-KCJOKBC2C105A,
OKBC2C106A
OKBC2C115AStylistika a teorie textu8HZ35.41-KCJOKBC2C109A,
OKBC2C112A
OKBC2L116ADějiny české literatury IV12HZ35.41-KCLOKBC2L113A,
OKBC2L111A,
OKBC2L108A
OKBC2C117AHistorický vývoj jazyka II8HZk36.41-KCJOKBC2C114A
OKBC2C118AKomplexní jazyková analýza12HZ36.41-KCJ
OKBC2L119ADějiny české literatury V12HZk56.41-KCLOKBC2L113A,
OKBC2L111A,
OKBC2L108A,
OKBC2L116A
OKBC2L120ASeminář ze světové literatury8HZ25., 6.41-KCLOKBC2L107A

20
20

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB022 Český jazyk a literatura

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 05.09.2020