Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R043: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2TV10A1, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320101Anatomie1/1Z+Zk31.41-KBESOB2320001
OB2320102Úvod do zdravotní tělesné výchovy0/1Z11.41-KTVOB2320002
OB2320109Historie a současnost tělesné kultury1/0KZ21.41-KTVOB2320009
OB2320116Kurz lyžování I.7DZ11.41-KTVOB2320016
OB2320122Atletika I.0/1Z11.41-KTVOB2320022
OB2320127Gymnastika I.0/1Z11.41-KTVOB2320027
OB2320135Sportovní hry I.0/1Z11.41-KTVOB2320035
OB2320139Úvod do outdoorových aktivit0/1Z11.41-KTVOB2320039

13
sk: O#B2TV10A2, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320103Fyziologie člověka1/1Z+Zk32.41-KTVOB2320101OB2320003
OB2320119Kurz sportů a pobytů v přírodě7DZ12.41-KTVOB2320019
OB2320123Atletika II.0/1Z12.41-KTVOB2320023
OB2320128Gymnastika II.0/1Z12.41-KTVOB2320028
OB2320131Plavání I.0/1Z12.41-KTVOB2320031
OB2320136Sportovní hry II.0/2Z12.41-KTVOB2320036

16
sk: O#B2TV10A3, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320104Fyziologie tělesných cvičení1/1Z+Zk33.41-KTVOB2320103OB2320004
OB2320117Kurz lyžování II.7DKZ13.41-KTVOB2320116OB2320017
OB2320124Atletika III.0/1Z13.41-KTVOB2320123,
OB2320122
OB2320129Gymnastika III.0/1Z13.41-KTVOB2320128,
OB2320127
OB2320029
OB2320132Plavání II.0/1Z13.41-KTVOB2320032
OB2320137Sportovní hry III.0/1Z13.41-KTVOB2320037

19
sk: O#B2TV10A4, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320105První pomoc0/1Z14.41-KTVOB2320104OB2320005
OB2320112Biomechanika0/1Z14.41-KTVOB2320101OB2320012
OB2320113Psychologie TV1/0Z+Zk14.41-KTVOB2320013
OB2320120Kurz kanoistiky a vodní turistiky7DZ14.41-KTVOB2320131OB2320020
OB2320125Atletika IV.0/1Z+Zk14.41-KTVOB2320124
OB2320130Gymnastika IV.0/1Z14.41-KTVOB2320129OB2320030
OB2320133Plavání III.0/1Z14.41-KTVOB2320033
OB2320138Sportovní hry IV.0/1Z+Zk14.41-KTVOB2320137,
OB2320135,
OB2320136
OB2320038

22
sk: O#B2TV10A5, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320106Zdravotní tělesná výchova1/1Z+Zk25.41-KTVOB2320102,
OB2320104
OB2320006
OB2320107Sportovní masáž0/1Z15.41-KTVOB2320104OB2320007
OB2320118Kurz bruslení a ledního hokeje5DZ15.41-KTVOB2320018
OB2320121Kurz gymnastiky5DZ+Zk15.41-KTVOB2320129
OB2320170Teorie a didaktika sportu1/1KZ25.41-KTVOB2320011

25
sk: O#B2TV10A6, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320114Antropomotorika a kineziologie1/1Z+Zk36.41-KTVOB2320014
OB2320134Plavání IV.0/1Z+Zk26.41-KTVOB2320133,
OB2320131,
OB2320132
OB2320034

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2TV10B1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320140Netradiční sportovní hry I.0/1Z21.41-KTVOB2320040
OB2320146Moderní gymnastické formy I.0/1Z21.41-KTVOB2320046

Limit skupiny: 2

Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

35
sk: O#B2TV10B2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320141Netradiční sportovní hry II.0/1Z+Zk22.41-KTVOB2320140OB2320041
OB2320147Moderní gymnastické formy II.0/1Z+Zk22.41-KTVOB2320146OB2320047
OB2320162Outdoorové aktivity0/2Z+Zk22.41-KTVOB2320139OB2320062
OB2320148Kondiční gymnastika0/1Z12.41-KTVOB2320048
OB2320171Metodika nácviku pohybových dovedností0/1Z12.41-KTV

Limit skupiny: 3

Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.

40
sk: O#B2TV10B3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320143Basketbal0/1Z13.41-KTV
OB2320149Fitness I.0/1Z23.41-KTV
OB2320156Zdravotní tělesná výchova I.0/1Z23.41-KTVOB2320102
OB2320166Sportovní lezení na umělé stěně0/1Z13.41-KTVOB2320066
OB2320049Fitness I0/1Z23.41-KTVOB2320149
OB2320043Basketbal0/1Z13.41-KTVOB2320143

Limit skupiny: 4

Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 4 kredity.

45
sk: O#B2TV10B4, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320144Florbal0/1Z14.41-KTV
OB2320167Pohybové hry a cvičení v přírodě0/1Z14.41-KTVOB2320067
OB2320153Metodologie bakalářské práce1/0Z14.41-KTVOB2320053
OB2320150Fitness II.0/1Z+Zk24.41-KTVOB2320149
OB2320157Zdravotní tělesná výchova II.0/1Z24.41-KTVOB2320156OB2320057
OB2320164Vodní sporty0/1Z+Zk24.41-KTVOB2320064

Limit skupiny: 3

Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.

50
sk: O#B2TV10B5, roc: 3, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320151Pohybová skladba0/1Z25.41-KTVOB2320051
OB2320155Vytváření podmínek pro pohybovou aktivitu1/0Z25.41-KTVOB2320055
OB2320158Sportovní masáž a regenerace I.0/1Z25.41-KTVOB2320104OB2320058
OB2320160Pohybové aktivity hendikepovaných I.0/1Z25.41-KTVOB2320060

Limit skupiny: 6

Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 6 kreditů.

55
sk: O#B2TV10B6, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320145Kondiční atletika0/1Z16.41-KTV
OB2320154Vybrané kapitoly z dějin sportu a olympijského hnutí1/0Z26.41-KTVOB2320054
OB2320159Sportovní masáž a regenerace II.0/2Z+Zk26.41-KTVOB2320158OB2320059
OB2320161Pohybové aktivity hendikepovaných II.0/2Z+Zk26.41-KTVOB2320160OB2320061

Limit skupiny: 5

Studenti si zapisují předměty v minimálním rozsahu 5 kreditů.

60
60

Volitelné předměty

sk: O#B2TV10C3, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320V01Trénink gymnastiky I0/2Z4ZS41-KTV
OB2320V03Trénink gymnastiky II0/2Z4LS41-KTV
OB2320V05Trénink gymnastiky III0/2Z4ZS41-KTV
OB2320V07Trénink gymnastiky IV0/2Z4LS41-KTV
OB2320V02Trénink plavání I0/2Z4ZS41-KTV
OB2320V04Trénink plavání II0/2Z4LS41-KTV
OB2320V06Trénink plavání III0/2Z4ZS41-KTV
OB2320V08Trénink plavání IV0/2Z4LS41-KTV
OBUZ20505Volitelný kurz – instruktor lyžování7DZ7ZS41-KTV
OBUZ20506Volitelný kurz – instruktor snowboardingu7DZ7ZS41-KTV
OBUZ20507Volitelný kurz – sportovní masáž7DZ7LS41-KTVOB2320158

65

Erasmus

sk: O#EB2TV10, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEB2320001Skating and ice hockey course5DZ5ZS41-KTV
OEB2320002Gymnastics course5DZ5ZS41-KTV
OEB2320003Athletics I0/1Z3ZS41-KTV
OEB2320004Gymnastics I0/1Z3ZS41-KTV
OEB2320005Swimming I0/1Z5ZS41-KTV
OEB2320006Basketball0/1Z3ZS41-KTV
OEB2320007Football, handball0/1Z3ZS41-KTV
OEB2320008Indoor rock climbing0/1Z2ZS41-KTV
OEB2320009Sports massage and regeneration0/1Z2ZS41-KTV
OEM20001Physical Education and Health0/3Zk5*41-KTV
OEB2320010Athletic – game course5DZ5LS41-KTV
OEB2320011Canoeing and white water course5DZ5LS41-KTV
OEB2320012Outdoor summer course7DZ5LS41-KTV
OEB2320013Athletics II0/1Zk5LS41-KTV
OEB2320014Gymnastics II0/1Zk5LS41-KTV
OEB2320015Swimming II0/1Zk3LS41-KTV
OEB2320016Voleyball0/1Z3LS41-KTV
OEB2320017Outdoor activities (orientation, climbing)0/1Z3LS41-KTV
OEB2320018Outdoor motor games and exercises0/1Z3LS41-KTV

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

71
71

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB033 Tělesná výchova a sport

Podmínkou pro konání SZZ z tělesné výchovy je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu z předmětů povinně volitelných.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 26.05.2020