PedF Karolínka – Studijní plány 2010/2011

Prezenční studium

Bakalářské studium

Studijní program B7506: Speciální pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OBSP087506R002: Speciální pedagogika20082008
OBSP097506R002: Speciální pedagogika2009
OBSP107506R002: Speciální pedagogika2010

Studijní program B7507: Specializace v pedagogice

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OEBUZ: Common courses2010
OBUZ: Společný základSpolečný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání, pedagogiku a speciální pedagogiku2006
OB2AJ067507R036: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání20062009
OB2AJ107507R036: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání2010
OB2BI067507R045: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání2006
OB2CH067504R009: Chemie se zaměřením na vzdělávání20062008
OB2CH097504R009: Chemie se zaměřením na vzdělávání2009
OEB2SB107507R047: Choir Conducting Oriented at Education2010
OB2CJ087507R037: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání20062008
OB2CJ097507R037: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání20092009
OB2CJ107507R037: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání2010
OB2DJ067507R038: Dějepis se zaměřením na vzdělávání20062009
OB2DJ107507R038: Dějepis se zaměřením na vzdělávání2010
OEB2AJ107507R036: English Language Oriented at Education2010
OB2FJ067507R039: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání20062008
OB2FJ097507R039: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání2009
OBHHP7507R064: Historická hudební praxe
OB2NA067507R046: Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání20062009
OB2NA107507R046: Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání2010
OB2HV067504R233: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání20062009
OB2HV107504R233: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání2010
OB2IT067507R040: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání20062009
OB2IT107507R040: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání2010
OB1MA107504R015: Matematika se zaměřením na vzděláváníJednooborová varianta.2010
OB2MA067504R015: Matematika se zaměřením na vzdělávání20062009
OB2MA107504R015: Matematika se zaměřením na vzděláváníDvouoborová varianta2010
OEB2HV107504R233: Music Oriented at Education2010
OEB2NA107507R046: Musical Instrument Oriented at Education2010
OB2NJ067507R041: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání20062009
OB2NJ107507R041: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání2010
OB2PG067501R008: Pedagogika2006
OB2RL067507R060: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání2006
OBSBCH8201R079: Sbormistrovství chrámové hudby
OB2SB067507R047: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání20062009
OB2SB107507R047: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání2010
OB2SP077506R028: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání20062009
OB2SP107506R028: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání2010
OB2TI067507R042: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání20062009
OB2TI107507R042: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání2010
OB2TV067507R043: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání20062009
OB2TV107507R043: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání2010
OBMSDV067531R001: Učitelství pro mateřské školyJiž se nerozvrhuje.20062007
OBMSDV087531R001: Učitelství pro mateřské školySpecializace na dramatickou výchovu2008
OBMSHV067531R001: Učitelství pro mateřské školySpecializace na hudební výchovu – již se nerozvrhuje.20062007
OBMSHV087531R001: Učitelství pro mateřské školySpecializace na hudební výchovu2008
OBMSTV067531R001: Učitelství pro mateřské školySpecializace na tělesnou výchovu – již se nerozvrhuje20062007
OBMSTV087531R001: Učitelství pro mateřské školySpecializace na tělesnou výchovu2008
OBMSVV067531R001: Učitelství pro mateřské školyJiž se nerozvrhuje.20062007
OBMSVV087531R001: Učitelství pro mateřské školySpecializace na výtvarnou výchovu2008
OB2VZ087507R031: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání2008
OB1VV067504R235: Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníJednooborové studium2006
OB2VV067504R235: Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníDvouoborové studium2006
OB2SV067504R236: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání20062009
OB2SV107504R236: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání2010

Studijní program B7701: Psychologie

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OBBPS7701R013: Psychologie a speciální pedagogikaČást Psychologie20062008
OBPSPSY097701R013: Psychologie a speciální pedagogikaČást psychologie20052009
OBPSPSY107701R013: Psychologie a speciální pedagogika2010
OBPSSPE097701R013: Psychologie a speciální pedagogika20062009
OBPSSPE107701R013: Psychologie a speciální pedagogika2010

Magisterské studium (nedělené)

Studijní program M7503: Učitelství pro základní školy

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OM1S00067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyObecné pokyny pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.
OM1SAJ037503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na anglický jazyk20032005
OM1SAJ067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na anglický jazyk20062013
OM1SDV037503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na dramatickou výchovu20032005
OM1SDV067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na dramatickou výchovu20062013
OM1SFJ037503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na francouzský jazyk20032005
OM1SFJ067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na francouzský jazyk20062013
OM1SHV037503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na hudební výchovu20032005
OM1SHV067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na hudební výchovu20062013
OM1SNJ037503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na německý jazyk20032005
OM1SNJ067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na německý jazyk20062013
OM1STV037503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na tělesnou výchovu20032005
OM1STV067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na tělesnou výchovu20062013
OM1SVV037503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na výtvarnou výchovu20032005
OM1SVV067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyspecializace na výtvarnou výchovu20062012

Studijní program M7504: Učitelství pro střední školy

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OMUZ: Společný základ
OM2CH037503T070: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – chemie2006
OMTV7503T076: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – tělesná výchova
OM2AJ037504T213: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – anglický jazyk2006
OM2BI037504T214: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – biologie
OMKCJL7504T215: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – český jazyk
OMKDDD7504T216: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – dějepis
OM2FJ037504T217: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – francouzský jazyk2007
OMNA7504T218: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – hra na nástroj
OM2HV037504T219: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – hudební výchova
OMMAT7504T221: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – matematika2006
OMNJ7504T222: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – německý jazyk2006
OMSKSSP7504T223: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – pedagogika
OMRV7504T224: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – rodinná výchova2001
OMRJ7504T225: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – ruský jazyk
OMSB7504T226: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – sbormistrovství
OMTIV7504T227: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – technická a informační výchova20052006
OM23127504T190: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – základy společenských věd
OM1VV037504T163: Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ

Studijní program M7506: Speciální pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OMSP037506T002: Speciální pedagogika2008
OMSPUZ037506T002: Speciální pedagogika2008
OMSPU087506T014: Učitelství na speciálních školách2008

Studijní program M7701: Psychologie

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OMPSPS037701T013: Psychologie a speciální pedagogika

Navazující magisterské studium

Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OENUZ: Common courses2010
ONUZ: Společný základSpolečný základ pro obory učitelství a speciální pedagogiku2008
ON1FI087504T293: Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro SŠ a VOŠ2008
ON2VZ107504T303: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ-výchova ke zdraví2010
ON1VV107504T290: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ,SŠ a ZUŠ – výtvarná výchovaJednooborové studium2010
ON2TV097504T278: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – tělesná výchova2009
ON2AJ097504T213: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – anglický jazyk2009
ON1BI107504T214: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – biologie2010
ON2BI097504T214: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – biologie2009
ON2CH097504T220: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – chemie2009
ON2CJ097504T215: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – český jazyk20092009
ON2CJ107504T215: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – český jazyk2010
ON2DJ097504T216: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – dějepis2009
ON2FJ097504T217: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – francouzský jazyk2009
ON2NA097504T218: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – hra na nástroj2009
ON2HV097504T219: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – hudební výchova2009
ON2IT097504T276: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – informační a komunikační technologie2009
ON1MA107504T221: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – matematikaJednooborové studium2010
ON2MA097504T221: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – matematikaDvouoborové studium2009
ON2NJ097504T222: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – německý jazyk2009
ON2PGSK097504T223: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – pedagogikaŠkolní pedagogika2009
ON2PGSO097504T223: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – pedagogikaSociální pedagogika2009
ON2RJ097504T225: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – ruský jazyk2009
ON2SB097504T226: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – sbormistrovství2009
ON2SP097504T277: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – speciální pedagogika2009
ON2TI097504T227: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – technická a informační výchova2009
ON2VV097504T228: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – výtvarná výchovaDvouoborové studium2009
ON2SV097504T190: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – základy společenských věd2009

Studijní program N7506: Speciální pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
ONSP097506T002: Speciální pedagogika2009

Studijní program N7701: Psychologie

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
ONPSPSY097701T005: Psychologie2009

Kombinované studium

Bakalářské studium

Studijní program B7505: Vychovatelství

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKBVYC067505R008: VychovatelstvíStudium garantované KŠSP
OKBVYU097505R008: VychovatelstvíStudium garantované ÚPRPŠ2009

Studijní program B7506: Speciální pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKBSP087506R002: Speciální pedagogika2008

Studijní program B7506R002

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKBUZS09: Společný základ20072009

Studijní program B7507: Specializace v pedagogice

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKBUZ: Společný základSpolečný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání, pedagogiku a speciální pedagogiku2010
OKB2BI107507R045: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání
OKB2CH107504R009: Chemie se zaměřením na vzdělávání2010
OKB2IT107507R040: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání2010
OKB1MA107504R015: Matematika se zaměřením na vzděláváníJednooborové studium2010
OKB2MA107504R015: Matematika se zaměřením na vzděláváníDvouoborové studium2010
OKB2PG107501R008: Pedagogika2010
OKBSMG066208R102: Školský management20062008
OKBSMG096208R102: Školský management2009
OKB2TI107507R042: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání2010
OKBPRA107507R056: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku2010
OKBMS107531R001: Učitelství pro mateřské školySpolečný základ pro všechny specializace2010
OKBMSDV107531R001: Učitelství pro mateřské školySpecializace na dramatickou výchovu
OKBMSHV107531R001: Učitelství pro mateřské školySpecializace na hudební výchovu
OKBMSTV107531R001: Učitelství pro mateřské školySpecializace na tělesnou výchovu
OKBMSVV107531R001: Učitelství pro mateřské školySpecializace na výtvarnou výchovu
OKB2VZ107507R031: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání2010
OKB2SV107504R236: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání2010

Magisterské studium (nedělené)

Studijní program M7501: Pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKMPP7501T010: Pedagogika předškolního věku20032006

Studijní program M7503: Učitelství pro základní školy

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKM1S00067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školyObecné pokyny pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.
OKM1SDV067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školySpecializace na dramatickou výchovu
OKM1SHV067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školySpecializace na hudební výchovu
OKM1STV067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školySpecializace na tělesnou výchovu
OKM1SVV067503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školySpecializace na výtvarnou výchovu

Navazující magisterské studium

Studijní program N7501: Pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKNPP077501T010: Pedagogika předškolního věku2007

Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKNUZ: Společný základSpolečný základ pro obory učitelství a speciální pedagogiku2010
OKN1BI107504T214: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – biologie2010
OKN1MA107504T221: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – matematikaJednooborové studium2010

Studijní program N7506: Speciální pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKNSP107506T002: Speciální pedagogika2010

Studijní program N7507: Specializace v pedagogice

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKNMV106208T185: Management vzdělávání

CŽV Studium pedagogických věd

Studijní program

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKPSP100314: Speciální pedagogika (pro absolventy SŠ)
OKPPV090309: Učitel praktického vyučování
OKPOV090310: Učitelství odborného výcviku
OKPOV100310: Učitelství odborného výcviku
OKPOP090307: Učitelství odborných předmětů
OKPUP090308: Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři
OKP2S090305: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.stupeň ZŠ a SŠ

CŽV Rozšiřující studium

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKRA2090257: Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ a SŠDvouleté studium
OKRA3050257: Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ a SŠDobíhající tříleté studium2008
OKRD2090294: Dějepis2006
OKRFJ090291: Francouzský jazyk
OKRMA100247: Matematika
OKRNJ090292: Německý jazyk
OKRRJ090293: Ruský jazyk
OKRSP090299: Specializace v pedagogice-speciální pedagogika (pro speciální pedagogy)
OKRSP100298: Specializace v pedagogice-speciální pedagogika (pro učitele)
OKRTV090297: Tělesná výchova
OKR1S040289: Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
OKRVZ090296: Výchova ke zdraví-učitelství VVP pro ZŠ a SŠ2009

CŽV Funkční studium

kódoborspecifikaceplatnost od (rok nástupu)platnost do (rok nástupu)
OKFSAU090381: Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s autismem (s poruchami autistického spektra – PAS)
OKFSSP100323: Školní pedagogicko -psychologické služby – školní speciální pedagog
OKFSPS100302: Školní pedagogicko-psychologické služby – školní psycholog
OKFSME100303: Školní pedagogicko-psychologické služby-školní metodik prevence
OKFSVP100304: Školní pedagogicko-psychologické služby-výchovný poradce

Studijní obory

Rejstřík předmětů

Generováno 30.11.2010 16.26