Studijní program B7507: Specializace v pedagogice

Studijní obor 7507R038: Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 nebo později.

6
6

Povinné předměty

sk: O#B2DJA1, roc: 1
kódnázevrozs.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305111Úvod do studia dějepisu I.0/2Z21.41-KDDD
OB2305115Pravěk2/0Zk31.41-KDDD
OB2305113Úvod do předantických civilizací2/0Zk21.41-KDDD
OB2305116Dějiny antického starověku4/0Zk51.41-KDDD

11
sk: O#B2DJA2, roc: 1
kódnázevrozs.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305121Úvod do studia dějepisu II.0/4Zk52.41-KDDDOB2305111
OB2305128Obecné a české dějiny I.3/0Zk52.41-KDDDOB2305111

14
sk: O#B2DJA3, roc: 2
kódnázevrozs.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23052C3Klasické tradice I.0/2Z23.41-KDDD
OB23052C1Obecné a české dějiny II.3/0Zk43.41-KDDDOB2305121
OB23052C2Historická regionalistika českých zemí I.1/1Z23.41-KDDD

17
sk: O#B2DJA4, roc: 2
kódnázevrozs.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305247Klasické tradice II.0/2Zk34.41-KDDDOB23052C3
OB2305248Obecné a české dějiny III.3/0Zk44.41-KDDDOB2305121
OB2305249Historická regionalistika českých zemí II.1/1Zk24.41-KDDDOB23052C2

20
sk: O#B2DJA5, roc: 3
kódnázevrozs.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305357Základy ikonografie0/2KZ35.41-KDDD
OB2305356Obecné a české dějiny IV.3/0Zk45.41-KDDDOB2305121
OB2305358Dějiny umění I.3/0Zk45.41-KDDD
OB2305359Aktuální problémy historického výzkumu1/0Z25.41-KDDD

23
sk: O#B2DJA6, roc: 3
kódnázevrozs.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305364Obecné a české dějiny V.3/0Zk46.41-KDDDOB2305121
OB2305365Dějiny umění II.3/0Zk46.41-KDDDOB2305358
OB2305366Historická geografie a kartografie1/1KZ26.41-KDDD

26
26

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2DJP1, roc: 0
kódnázevrozs.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305126Historická exkurze I.5DZ241-KDDD
OB2305246Historická exkurze II5DZ241-KDDD

V průběhu studia student musí student absolvovat exkurze alespoň v rozsahu 4 kredity. Exkurze lze zapisovat opakovaně.

31
sk: O#B2DJP2, roc: 2
kódnázevrozs.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB230523AVýběrový seminář I – A0/2Z33.41-KDDD
OB230523BVýběrový seminář I – B0/2Z23.41-KDDD
OB230523CVýběrový seminář I – C0/2Z23.41-KDDD
OB230523DVýběrový seminář I – D0/2Z23.41-KDDD
OB230523EVýběrový seminář I – E0/2Z23.41-KDDD
OB230523FVýběrový seminář I – F0/2Z23.41-KDDD
OB230523GVýběrový seminář I – G0/2Z23.41-KDDD
OB230523HVýběrový seminář I – H0/2Z23.41-KDDD
OB230523IVýběrový seminář I – I0/2Z23.41-KDDD
OB230523JVýběrový seminář I – J0/2Z23.41-KDDD
OB230523KVýběrový seminář I – K0/2Z23.41-KDDD
OB230523LVýběrový seminář I – L0/2Z23.41-KDDD
OB230523MVýběrový seminář I – M0/2Z23.41-KDDD
OB230523NVýběrový seminář I – N0/2Z23.41-KDDD
OB230523OVýběrový seminář I – O0/2Z23.41-KDDD
OB230523PVýběrový seminář I – P0/2Z23.41-KDDD
OB230523QVýběrový seminář I – Q0/2Z23.41-KDDD
OB230523RVýběrový seminář I – R0/2Z23.41-KDDD
OB230523SVýběrový seminář I – S0/2Z23.41-KDDD
OB230523TVýběrový seminář I – T0/2Z23.41-KDDD
OB230523UVýběrový seminář I – U0/2Z23.41-KDDD
OB230523VVýběrový seminář I – V0/2Z23.41-KDDD
OB230523WVýběrový seminář I – W0/2Z23.41-KDDD
OB230523XVýběrový seminář I – X0/2Z23.41-KDDD
OB230523YVýběrový seminář I – Y0/2Z23.41-KDDD
OB230523ZVýběrový seminář I – Z0/2Z23.41-KDDD

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

34
sk: O#B2DJP3, roc: 2
kódnázevrozs.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23052DAVýběrový seminář II – A0/2KZ24.41-KDDDOB230523A
OB23052DBVýběrový seminář II – B0/2KZ24.41-KDDDOB230523B
OB23052DCVýběrový seminář II – C0/2KZ24.41-KDDDOB230523C
OB23052DDVýběrový seminář II – D0/2KZ24.41-KDDDOB230523D
OB23052DEVýběrový seminář II – E0/2KZ24.41-KDDDOB230523E
OB23052DFVýběrový seminář II – F0/2KZ24.41-KDDDOB230523F
OB23052DGVýběrový seminář II – G0/2KZ24.41-KDDDOB230523G
OB23052DHVýběrový seminář II – H0/2KZ24.41-KDDDOB230523H
OB23052DIVýběrový seminář II – I0/2KZ24.41-KDDDOB230523I
OB23052DJVýběrový seminář II – J0/2KZ24.41-KDDDOB230523J
OB23052DKVýběrový seminář II – K0/2KZ24.41-KDDDOB230523K
OB23052DLVýběrový seminář II – L0/2KZ24.41-KDDDOB230523L
OB23052DMVýběrový seminář II – M0/2KZ24.41-KDDDOB230523M
OB23052DNVýběrový seminář II – N0/2KZ24.41-KDDDOB230523N
OB23052DOVýběrový seminář II – O0/2KZ24.41-KDDDOB230523O
OB23052DPVýběrový seminář II – P0/2KZ24.41-KDDDOB230523P
OB23052DQVýběrový seminář II – Q0/2KZ24.41-KDDDOB230523Q
OB23052DRVýběrový seminář II – R0/2KZ24.41-KDDDOB230523R
OB23052DSVýběrový seminář II – S0/2KZ24.41-KDDDOB230523S
OB23052DTVýběrový seminář II – T0/2KZ24.41-KDDDOB230523T
OB23052DUVýběrový seminář II – U0/2KZ24.41-KDDDOB230523U
OB23052DVVýběrový seminář II – V0/2KZ24.41-KDDDOB230523V
OB23052DWVýběrový seminář II – W0/2KZ24.41-KDDDOB230523W
OB23052DXVýběrový seminář II – X0/2KZ24.41-KDDDOB230523X
OB23052DYVýběrový seminář II – Y0/2KZ24.41-KDDDOB230523Y
OB23052DZVýběrový seminář II – Z0/2KZ24.41-KDDDOB230523Z

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

37
37

Volitelné předměty

sk: O#B2DJV, roc: 0
kódnázevrozs.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305123Výběrová přednáška A2/0Zk241-KDDD
OB2305127Výběrová přednáška B2/0Zk241-KDDD
OB2305234Výběrová přednáška C2/0Zk241-KDDD
OB2305236Výběrová přednáška D2/0Zk241-KDDD
OB2305237Výběrová přednáška E2/0Zk241-KDDD
OB2305238Výběrová přednáška F2/0Zk641-KDDD
OB2305239Výběrová přednáška G2/0Zk241-KDDD
OB2305401Výběrová přednáška H2/0Zk241-KDDD
OB2305402Výběrová přednáška J2/0Zk241-KDDD
OB2305403Výběrová přednáška K2/0Zk241-KDDD
OB2305404Výběrová přednáška L2/0Zk241-KDDD
OB2305405Výběrová přednáška M2/0Zk241-KDDD

43
43

Základním smyslem státní závěrečné zkoušky je ověření odborných znalostí uchazeče, které získal během akalářského programu studia. Zvláštní důraz je kladen na propojení obecných znalosti z historie s regionálními dějinami. Část státní závěrečné zkoušky "Dějepis" se skládá ústně ze tří KOMPONENT: 1. Dějiny starověku. 2. Dějiny středověku a novověku. 3. Dějiny 19.a 20. století. Tematické okruhy všech tří komponent jsou zveřejněny na stránkách katedry (http://kdddweb.pedf.cuni.cz/studium/bakalarske). Nesplnění kterékoli z těchto 3 komponent má za následek hodnocení celé části SSZk známkou "neprospěl".

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 12.10.2010