Prezenční studium

Bakalářské studium

Studijní program B7506: Speciální pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost
OBSPPGUZ7506R002: Speciální pedagogika se zaměřením na vzděláváníUniverzitní základ
OBSP097506R002: Speciální pedagogika

Studijní program B7507: Specializace v pedagogice

kódoborspecifikaceplatnost
OBUZ: Univerzitní základ a pedagogicko-psychologická přípravapro obory se zaměřením na vzdělávání
OBKAJL7507R036: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
OBBEV7507R045: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání
OB2CH097504R009: Chemie se zaměřením na vzděláváníPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 nebo později.
OBCHEM7504R009: Chemie se zaměřením na vzděláváníPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2008/2009.
OB2CJ097507R037: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
OBKDDD7507R038: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
OB2FJ097507R039: Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 nebo později.
OBKFJL7507R039: Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 ař 2008/2009.
OBHHP7507R064: Historická hudební praxe
OBNA7507R046: Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání
OBHV7504R233: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
OBITTV7507R040: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
OBMAT7507R015: Matematika se zaměřením na vzdělávání
OBKG7507R041: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
OBKSSP7501R008: Pedagogika
OBKRL7507R060: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
OBSBCH8201R079: Sbormistrovství chrámové hudby
OBSB7507R047: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
OB23187506R028: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
OBTIV7507R042: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
OB23207507R043: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
OB75077531R001: Učitelství pro mateřské školyspecializace na hudební výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2008/2009.
OB7507D7531R001: Učitelství pro mateřské školyspecializace na dramatickou výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2008/2009.
OB7507T7531R001: Učitelství pro mateřské školyspecializace na tělesnou výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2008/2009.
OB7507V7531R001: Učitelství pro mateřské školyspecializace na výtvarnou výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2008/2009.
OBMSDV7531R001: Učitelství pro mateřské školyspecializace na dramatickou výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2007/2008 nebo dříve.
OBMSVV7531R001: Učitelství pro mateřské školyspecializace na výtvarnou výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2007/2008 nebo dříve.
OOBMS-TV7531R001: Učitelství pro mateřské školyspecializace na tělesnou výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2007/2008 nebo dříve.
OOBMSHV7531R001: Učitelství pro mateřské školyspecializace na hudební výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2007/2008 nebo dříve.
OBVZ7507R031: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
OB1VV067504R235: Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníjednooborové studium
OBKVV7504R235: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
OBOVF7504R236: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Studijní program B7701: Psychologie

kódoborspecifikaceplatnost
OBBPS7701R013: Psychologie a speciální pedagogikaPsychologie
OBPSSPE087701R013: Psychologie a speciální pedagogikaSpeciální pedagogika

Magisterské studium (nedělené)

Studijní program M7503: Učitelství pro základní školy

kódoborspecifikaceplatnost
OM1SPO067503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠObecné pokyny pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.
OM1SAJ067503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na anglický jazykPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.
OM1SFJ067503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na francouzský jazykPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.
OM1SNJ067503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na německý jazykPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.
OM1SDV067503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na dramatickou výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.
OM1SHV067503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na hudební výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.
OM1SVV067503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na výtvarnou výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.
OM1STV067503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na tělesnou výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.
OM1SAJ037503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na anglický jazykPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2003/2004 až 2005/2006.
OM1SFJ037503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na francouzský jazykPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2003/2004 až 2005/2006.
OM1SNJ037503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na německý jazykPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2003/2004 až 2005/2006.
OM1SDV037503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na dramatickou výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2003/2004 až 2005/2006.
OM1SHV037503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na hudební výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2003/2004 až 2005/2006.
OM1SVV037503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na výtvarnou výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2003/2004 až 2005/2006.
OM1STV037503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠspecializace na tělesnou výchovuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2003/2004 až 2005/2006.

Studijní program M7504: Učitelství pro střední školy

kódoborspecifikaceplatnost
OMUZ: Univerzitní základ a pedagogicko-psychologická přípravapro učitelství VVP
OMCHE7503T070: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – chemie
OMTV7503T076: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – tělesná výchova
OMKDDD7504T216: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – dějepis
OMNA7504T218: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – hra na nástroj
OMHV7504T219: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – hudební výchova
OMMAT7504T221: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematika
OMSB7504T226: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – sbormistrovství
OMSKSSP7504T223: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – speciální pedagogika
OMG KVV7504T163: Učitelství VV pro ZŠ, SŠ a ZUŠjednooborové studium
OMAJL7504T213: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – anglický jazyk
OMBEV7504T214: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – biologie
OMKCJL7504T215: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – český jazyk
OMKFJL7504T217: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – francouzský jazyk
OMNJ7504T222: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – německý jazyk
OMRV7504T224: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – rodinná výchova
OMRJ7504T225: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – ruský jazyk
OMTIV7504T227: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – technická a informační výchova
OM23127504T190: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – základy společenských věd

Studijní program M7506: Speciální pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost
O05-SPPG7506T002: Speciální pedagogika
O0SPPGUZ7506T002: Speciální pedagogika
O0418USPPG7506T014: Učitelství na speciálních školách

Studijní program M7701: Psychologie

kódoborspecifikaceplatnost
O0618PSYSPP7701T013: Psychologie a speciální pedagogikaSpeciální pedagogika
OMBPS7701T013: Psychologie a speciální pedagogikaPsychologie

Navazující magisterské studium

Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

kódoborspecifikaceplatnost
ONUZ: Univerzitní základ a pedagogicko-psychologická přípravapro učitelství pro střední školy a obor 7506T002 Speciální pedagogika
ONFZSV7504T193: Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy
ON2DJ097504T216: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – dějepis
ON2NA097504T218: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – hra na nástroj
ON2HV097504T219: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – hudební výchova
ON2IT097504T276: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – informační a komunikační technologie
ON2MA097504T221: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematika
ON2PGSK097504T223: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – PedagogikaSpecializace Školní pedagogika
ON2PGSO097504T223: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – PedagogikaSpecializace Sociální pedagogika
ON2SB097504T226: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – sbormistrovství
ON2SP097504T277: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – speciální pedagogika
ON2TV097504T278: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – tělesná výchova
ONKVV7504T228: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – výtvarná výchova
ON2AJ097504T213: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – anglický jazyk
ON2BI097504T214: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – biologie
ON2CH097504T220: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – chemie
ON2CJ097504T215: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – český jazyk
ON2FJ097504T217: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – francouzský jazyk
ON2NJ097504T222: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – německý jazyk
ON2RJ097504T225: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – ruský jazyk
ON2TI097504T227: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – technická a informační výchova
ON2SV097504T190: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – základy společenských věd

Studijní program N7506: Speciální pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost
ONSP097506T002: Speciální pedagogika

Studijní program N7701: Psychologie

kódoborspecifikaceplatnost
ONPSPSY097701T005: Psychologie

Kombinované studium

Bakalářské studium

Studijní program B7505: Vychovatelství

kódoborspecifikaceplatnost
OKBVYU097505R008: VychovatelstvíStudium garantované Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství
OOBVKSSP7505R008: VychovatelstvíStudium garantované Katedrou školní a sociální pedagogiky

Studijní program B7506: Speciální pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost
OK02UZ097506R002: Speciální pedagogikaUniverzitní základ
OK02187506R002: Speciální pedagogika

Studijní program B7507: Specializace v pedagogice

kódoborspecifikaceplatnost
OKBSMG066208R102: Školský managementPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2008/2009.
OKBSMG096208R102: Školský managementPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 nebo později.

Magisterské studium (nedělené)

Studijní program M7501: Pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost
OMPP7501T010: Pedagogika předškolního věkuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo dříve.

Studijní program M7503: Učitelství pro základní školy

kódoborspecifikaceplatnost
OKMPPG7503T047: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Navazující magisterské studium

Studijní program N7501: Pedagogika

kódoborspecifikaceplatnost
OMNPP7501T010: Pedagogika předškolního věkuPlatí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2007/2008 nebo později.

CŽV Rozšiřující studium

Studijní program Anglický jazyk

kódoborspecifikaceplatnost
OKRA209: Anglický jazykKombinované dvouleté rozšiřující studium
OKRA305: Anglický jazykKombinované tříleté rozšiřující studium

Studijní program Dějepis

kódoborspecifikaceplatnost
OKRD209: DějepisKombinované tříleté rozšiřující studium

Studijní program Francouzský jazyk

kódoborspecifikaceplatnost
OKRFJ09: Francouzský jazykKombinované tříleté rozšiřující studium

Studijní program Německý jazyk

kódoborspecifikaceplatnost
OKRNJ09: Německý jazykKombinované tříleté rozšiřující studium

Studijní program Ruský jazyk

kódoborspecifikaceplatnost
OKRRJ09: Ruský jazykKombinované tříleté rozšiřující studium

Studijní program Tělesná výchova

kódoborspecifikaceplatnost
OKRTV09: Tělesná výchovaKombinované tříleté rozšiřující studium

Studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

kódoborspecifikaceplatnost
OKR1S09: Učitelství pro 1. stupeň ZŠKombinované tříleté rozšiřující studium

Generováno 14.01.2010 09.50