Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T216: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – dějepis

4
4

Povinné předměty

kódnázevrozs.ukon.kred.semestrrekvizitykatedra
ON2305111Současné dějiny3/0Zk31.41-KDDD
ON2305113Didaktika dějepisu I1/2Z31.41-KDDD
ON2305121Historická reflexe českých dějin2/0KZ22.41-KDDD
ON2305123Didaktika dějepisu II1/2Zk32.41-KDDD
ON2305124Historická exkurze5DZ22.41-KDDD
ON2305125Praxe na ZŠ2TZ22.41-KDDD
ON2305231Dějiny historiografie4/0Zk43.41-KDDD
ON2305232Didaktika dějepisu III0/3Zk33.41-KDDD
ON2305234Praxe na SŠ2TZ23.41-KDDD
ON2305242Paleografický seminář0/2KZ24.41-KDDD

9
9

Povinně volitelné předměty

kódnázevrozs.ukon.kred.semestrrekvizitykatedra
ON230511ASpecializační seminář I – A0/2KZ21.41-KDDD
ON230511BSpecializační seminář I – B0/2KZ21.41-KDDD
ON230511CSpecializační seminář I – C0/2KZ21.41-KDDD
ON230511DSpecializační seminář I – D0/2KZ21.41-KDDD
ON230511ESpecializační seminář I – E0/2KZ21.41-KDDD
ON230511FSpecializační seminář I – F0/2KZ21.41-KDDD

14
kódnázevrozs.ukon.kred.semestrrekvizitykatedra
ON230512ASpecializační seminář II – A0/2KZ22.41-KDDD
ON230512BSpecializační seminář II – B0/2KZ22.41-KDDD
ON230512CSpecializační seminář II – C0/2KZ22.41-KDDD
ON230512DSpecializační seminář II – D0/2KZ22.41-KDDD
ON230512ESpecializační seminář II – E0/2KZ22.41-KDDD
ON230512FSpecializační seminář II – F0/2KZ22.41-KDDD

Studenti zapisují semináře tak, aby absolvovali jednu dvojici Specializační seminář I + Specializační seminář II se stejným písmenem. Pokyny k zápisu i seznam aktuálně vypisovaných seminářů se každoročně zveřejňují na webových stránkách katedry (kdddweb.pedf.cuni.cz).

17

Diplomové semináře

kódnázevrozs.ukon.kred.semestrrekvizitykatedra
ON2305233Diplomový seminář I0/1Z11.41-KDDD
ON2305243Diplomový seminář II0/1Z12.41-KDDD

Diplomové semináře zapisují studenti, kteří na KDDD píší diplomovou práci.

22
22

Volitelné předměty

kódnázevrozs.ukon.kred.semestrrekvizitykatedra
ON2305241Dějiny správy2/0Zk24.41-KDDD

28
28