Studijní program N7506: Speciální pedagogika

Studijní obor 7506T002: Speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2012/2013 nebo dříve.

8
8

Povinné předměty

BLOK OBOROVÝ

sk: O#NSP18PO, roc: 0, limit: 51
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18111Speciální pedagogika raného a předškolního věku1/1Z+Zk31.41-KSPONSP18115 Z
ONSP18115Edukační specifika raného a předškolního věku1/1Z31.41-KSPONSP18111 Z
ONSP18120Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství raného a předškol. věku1/1Z+Zk31., 2.41-KSPONSP18111,
ONSP18115
ONSP18410Pediatrie1/0Zk21.41-KSPONSP18420 Z
ONSP18420Genetika1/0Zk21.41-KSPONSP18410 Z
ONSP18121Speciální pedagogika školního věku1/1Z+Zk42.41-KSPONSP18115,
ONSP18111
ONSP18125 Z
ONSP18125Edukační specifika školního věku1/1Z32.41-KSPONSP18121 Z
ONSP18126Speciálně pedagogické diagnostika a poradenství a školního věku2/1Z+Zk42.41-KSPONSP18111,
ONSP18410
ONSP18430ORL a foniatrie1/0Zk22.41-KSPONSP18410
ONSP18440Oftalmologie1/0Zk22.41-KSPONSP18410
ONSP18131Speciální pedagogika dospělého věku1/1Z+Zk43.41-KSPONSP18121ONSP18135 Z
ONSP18135Edukační specifika dospělého věku1/1Z13.41-KSPONSP18131 Z
ONSP18130Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství dospělého věku1/1Z+Zk23.41-KSPONSP18126
ONSP18450Gerontologie1/0Zk23.41-KSPONSP18430
ONSP18460Neurologie1/0Zk23.41-KSPONSP18440ONSP18450
ONSP18310Inkluzivní pedagogika2/1Zk44.41-KSPONSP18121,
ONSP18125
ONSP18470Ortopedie1/0Zk24.41-KSPONSP18460
ONSP18480Farmakologie1/0Zk24.41-KSPONSP18460
ONSP18320Historicko-filosofický kontext postavení osob s postižením ve společnosti2/0Zk24.41-KSPONSP18130ON2318150
ONSP18330Romistika1/0Zk24.41-KSPONSP18320

15

PRAXE

sk: O#NSP18PX, roc: 0, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18901Oborová praxe I.20HZ11.41-KSPONSP18115 Z,
ONSP18911 Z
ONSP18911Reflexe praxí I.0/1Z11.41-KSPONSP18901 Z
ONSP18902Oborová praxe II.20HZ13.41-KSPONSP18901ONSP18912 Z
ONSP18912Reflexe praxí II.0/1Z13.41-KSPONSP18911ONSP18902 Z

20
20

Povinně volitelné předměty

Metodologie výzkumu I.

sk: O#NSP1802, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18211Metodologie výzkumu I. – kvalitativní výzkum1/0Z11.41-KSPONSP18111,
ONSP18420
ONSP18212Metodologie výzkumu I. – kvantitativní výzkum1/0Z11.41-KSPONSP18420,
ONSP18111

Limit skupiny: 1

Studenti volí předměty v rozsahu min. 1 kreditu.

29

Speciální terapeutická podpora

sk: O#NSP1804, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18231Speciální terapeutická podpora – Zraková terapie0/2Z22.41-KSPONSP18911,
ONSP18901
ONSP18232Speciální terapeutická podpora – Dramatoterapie0/2Z22.41-KSPONSP18911,
ONSP18901
ONSP18233Speciální terapeutická podpora – Biblioterapie0/2Z22.41-KSPONSP18901,
ONSP18911
ONSP18235Speciální terapeutická podpora – Herní terapie0/226HZ22.41-KSPONSP18911,
ONSP18901
ONSP18236Speciální terapeutická podpora – Fyzioterapie0/226HZ22.41-KSPONSP18911,
ONSP18901
ONSP18237Speciální terapeutická podpora – Po kochleární implantaci0/226HZ22.41-KSPONSP18901,
ONSP18911

Limit skupiny: 2

Studenti volí předměty v rozsahu min. 2 kredity.

36

Metodologie výzkumu II.

sk: O#NSP1805, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18221Metodologie výzkumu II. – kvalitativní výzkum0/1Z12.41-KSPONSP18211
ONSP18222Metodologie výzkumu II. – kvantitativní výzkum0/1Z12.41-KSPONSP18212

Limit skupiny: 1

Studenti volí předměty v rozsahu min. 1 kreditu.

43

Problematika edukace specifických minorit

sk: O#NSP1807, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18251Problematika edukace osob specifických minorit – etnických minorit2/0Z13.41-KSPONSP18911,
ONSP18901
ONSP18252Problematika edukace osob specifických minorit – nadaného dítěte2/0Z13.41-KSPONSP18901,
ONSP18911
ONSP18253Problematika edukace osob specifických minorit – s poruchou autistic. spektra2/0Z13.41-KSPONSP18901,
ONSP18911

Limit skupiny: 2

Studenti volí předměty v rozsahu min. 1 kreditu.

50

Výběrový kurz

sk: O#NSP1808, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18241Výběrový kurz: IC technologie1/1Z14.41-KSPONSP18901,
ONSP18911
ONSP18242,
ONSP18243
ONSP18242Výběrový kurz: technické pomůcky ve spec. pedagogice1/1Z13.41-KSPONSP18911,
ONSP18901
ONSP18243,
ONSP18241
ONSP18243Výběrový kurz: handling a facilitace1/1Z13.41-KSPONSP18901,
ONSP18911
ONSP18241,
ONSP18242

Limit skupiny: 1

Studenti volí předměty v rozsahu min. 1 kreditu.

58
58

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZNSP01 Speciální pedagogika – variantní část
OSZNM32 Speciální pedagogika
OSZNM33 Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství


Státní závěrečná zkouška

A) část povinná
    Speciální pedagogika
    Speciálněpedagogická diagnostika a poradenství
    Obhajoba diplomové práce

B) část povinně volitelná
    Speciální pedagogika raného a předškolního věku
    Speciální pedagogika školního věku
    Speciální pedagogika dospělého věku

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 06.02.2020