Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T228: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – výtvarná výchova

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2012/2013 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2321A1, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321A01Teorie a dějiny výtvarného umění 12/0Zk31.41-KVV
ON2321A02Didaktika výtvarné výchovy 11/1Zk21.41-KVV
ON2321A03Empirický výzkum ve VV 10/1Z11.41-KVV

13
sk: O#N2321A2, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321A05Teorie a dějiny výtvarného umění 21/1Zk32.41-KVVON2321A01
ON2321A06Didaktika výtvarné výchovy 21/1Zk22.41-KVVON2321A02
ON2321A07Empirický výzkum ve VV 20/1Z12.41-KVVON2321A03
ON2321A08Pedagogická praxe z VV 12TZ12.41-KVVON2321A02

16
sk: O#N2321A3, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321A09Teorie a dějiny výtvarného umění 31/0Zk23.41-KVVON2321A05
ON2321A10Didaktika výtvarné výchovy 30/1Zk23.41-KVVON2321A06
ON2321A11Kontexty umění 10/1Z13.41-KVVON2321A05
ON2321A12Pedagogická praxe z VV 22TKZ13.41-KVVON2321A08
ON2321A31Kurz výtvarné tvorby5DZ13.41-KVV

19
sk: O#N2321A4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321A13Kontexty umění 20/2KZ24.41-KVVON2321A11
ON2321A14Diplomový seminář0/2Z24.41-KVVON2321A10

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2321B1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321A15Ateliér 1 – kresba, malba, grafika 10/2Z21.41-KVV
ON2321A16Atelier 2 – objektová, prostorová a akční tvorba 10/2Z21.41-KVV

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

29
sk: O#N2321B2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321A18Ateliér 1 – kresba, malba, grafika 20/1KZ22.41-KVVON2321A15
ON2321A19Atelier 2 – objektová, prostorová a akční tvorba 20/1KZ22.41-KVVON2321A16

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

34
sk: O#N2321B3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321A21Dílna 1 – Užitá tvorba 10/1Z23.41-KVV
ON2321A22Dílna 2 – grafický design a fotografie 10/1Z23.41-KVV

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

39
sk: O#N2321B4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321A24Dílna 1 – užitá tvorba 20/2KZ24.41-KVVON2321A21
ON2321A25Dílna 2 – grafický design a fotografie 20/2KZ24.41-KVVON2321A22

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

45
45

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM24 Výtvarná výchova s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.10.2019