Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T228: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – výtvarná výchova

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2011/2012.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N232111, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321001Teorie a dějiny výtvarného umění 12/0Zk31.41-KVV
ON2321002Didaktika výtvarné výchovy 11/1Zk21.41-KVV
ON2321003Empirický výzkum ve VV 10/1Z11.41-KVV

13
sk: O#N232121, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321005Teorie a dějiny výtvarného umění 21/1Z+Zk22.41-KVVON2321001
ON2321006Didaktika výtvarné výchovy 21/1KZ22.41-KVVON2321002
ON2321007Empirický výzkum ve VV 20/1Z12.41-KVVON2321003
ON2321008Pedagogická praxe z VV 12TZ12.41-KVVON2321002

16
sk: O#N232131, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321009Teorie a dějiny výtvarného umění 31/0Z+Zk23.41-KVVON2321005
ON2321010Didaktika výtvarné výchovy 30/1Zk23.41-KVVON2321006
ON2321011Kontexty umění 10/1Z13.41-KVVON2321005
ON2321012Pedagogická praxe z VV 22TKZ13.41-KVVON2321006
ON2321031Kurz výtvarné tvorby5DZ13.41-KVV

Limit skupiny: 8 <> 7

21
sk: O#N232141, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321013Kontexty umění 20/2KZ34.41-KVVON2321011
ON2321014Diplomový seminář0/2Z14.41-KVVON2321010

24
24

Povinně volitelné předměty

sk: O#N232112, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321015Ateliér 1 – kresba, malba 11/1Z21.41-KVV
ON2321016Ateliér 2 – grafika 11/1Z21.41-KVV
ON2321017Ateliér 3 – keramická a sochařská tvorba 11/1Z21.41-KVV

Limit skupiny: 2

Student musí z této skupiny získat 2 kredity.

31
sk: O#N232122, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321018Ateliér 1 – kresba, malba, grafika 20/1KZ22.41-KVVON2321015
ON2321019Ateliér 2 – grafika 21/1KZ32.41-KVVON2321016
ON2321020Ateliér 3 – keramická a sochařská tvorba 21/1KZ32.41-KVVON2321017

Limit skupiny: 3

Student musí z této skupiny získat 3 kredity.

36
sk: O#N232132, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321021Workshop 1 – textilní, oděvní a interierová tvorba 10/2Z23.41-KVV
ON2321022Workshop 2 – objektová, prostorová a akční tvorba 10/2Z23.41-KVV
ON2321023Workshop 3 – grafický design 10/2Z23.41-KVV

Limit skupiny: 2

Student musí z této skupiny získat 2 kredity.

41
sk: O#N232142, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2321024Workshop 1 – textilní, oděvní a interierová tvorba 20/2KZ24.41-KVVON2321021
ON2321025Atelier 2 – objektová, prostorová a akční tvorba 20/1KZ24.41-KVVON2321022
ON2321026Workshop 3 – grafický design 20/2KZ24.41-KVVON2321023

Limit skupiny: 2

Student musí z této skupiny získat 2 kredity.

47
47

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM24 Výtvarná výchova s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.11.2019