Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T227: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – technická a informační výchova

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N23191A1, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319751Didaktika technické a informační výchovy 011/1Z+Zk21.41-KITTV
ON2319753Edukační technologie2/1Z+Zk41.41-KITTV
ON2319752Tvorba didaktických materiálů1/1KZ21.41-KITTV

13
sk: O#N23191A2, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319851Didaktika technické a informační výchovy 021/1Z+Zk22.41-KITTVON2319751
ON2319852Didaktika technické a informační výchovy 03 s reflexí praxe0/1Z12.41-KITTVON2319751
ON2319853Konstruktivní prostředí a výuka1/1Z+Zk22.41-KITTVON2319751,
ON2319752
ON2319856Pedagogická praxe 012TZ22.41-KITTVON2319751

16
sk: O#N23191A3, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319953Autorské systémy a prostředí1/1Z+Zk23.41-KITTVON2319853
ON2319952Didaktika technické a informační výchovy 05 s reflexí praxe1/1KZ23.41-KITTVON2319852
ON2319951Didaktika technické a informační výchovy 04 – e-learning ve školní praxi1/1Z+Zk33.41-KITTVON2319851
ON2319954Pedagogická praxe 022TZ23.41-KITTVON2319856

19
sk: O#N23191A4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319051Didaktický software a informační zdroje1/1KZ24.41-KITTVON2319952
ON2319054Projektování informačních systémů1/1Z+Zk24.41-KITTVON2319953

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#N23191B2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319854Statistické zpracování dat1/1KZ22.41-KITTVON2319751
ON2319855Pedagogický výzkum1/1KZ22.41-KITTVON2319751

Limit skupiny: 2

Studenti si volí jeden předmět z této skupiny (v rozsahu 2 kredity).

29
sk: O#N23191B4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319053Vývoj a realizace technických systémů1/1KZ24.41-KITTVON2319953
ON2319052Správa technických a síťových systémů1/1KZ24.41-KITTVON2319953

Limit skupiny: 2

Studenti si volí jeden předmět z této skupiny (v rozsahu 2 kredity).

35
35

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM21 Technická a informační výchova

Podmínkou pro konání SZZ z oboru technická a informační výchova je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů z předmětů povinně volitelných. SZZ se skládá ze zkoušky ICT v technické a informační výchovy, didaktiky technické a informační výchovy a obhajoby diplomové práce, pokud je tato zadána na oboru technická a informační výchova. Pořadí obhajoby diplomové práce a zkoušek z ICT v technické a informační výchově a z didaktiky technické a informační výchovy není stanoveno. Forma zkoušky je písemná a ústní. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.04.2020