Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T277: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

BLOK OBOROVÝ

sk: O#N2SP18PO, roc: 0, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2318110Speciální pedagogika školního věku1/0Z21.41-KSPON2318120 Z
ON2318120Edukační specifika školního věku – metodika a didaktika1/1Zk21.41-KSPON2318110 Z
ON2318130SPPG diagnostika a poradenství ve školním věku1/0Zk22.41-KSPON2318110,
ON2318120
ON2318150Historicko-filosofický kontext postavení osob s postižením ve společnosti2/0Zk33.41-KSPON2318110,
ON2318120
ON2318190Metodika integrativní pedagogiky – individualizace edukačních postupů a tvorba IVP1/1Z43., 4.41-KSPON2318120

15
sk: O#N2SP1810, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2318190Metodika integrativní pedagogiky – individualizace edukačních postupů a tvorba IVP1/1Z43., 4.41-KSPON2318120

18
18

Povinně volitelné předměty

Metodologie výzkumu v sppg

sk: O#N2SP1802, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2318113Metodologie výzkumu v sppg – varianta A, kvantitat.1/1Z21.41-KSPON2318110,
ON2318120
ON2318114Metodologie výzkumu v sppg – varianta B, kvalitativ.1/1Z21.41-KSPON2318110,
ON2318120

Limit skupiny: 2

Studenti volí předměty v rozsahu min. 2 kredity.

27

Speciální terapeutická podpora v edukačním procesu

sk: O#N2SP1804, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2318111Speciální terapeutická podpora v edukačním procesu – Dramaterapie0/2Z22.41-KSPON2318110ON2318130ON2318011,
ON2318012,
ON2318112
ON2318112Speciální terapeutická podpora v edukačním procesu – Biblioterapie0/2Z22.41-KSPON2318110ON2318130ON2318111,
ON2318012,
ON2318011
ON2318011Speciální terapeutická podpora v edukačním procesu – Herní terapie0/2Z22.41-KSPOKNSP18901,
OKNSP18911
ON2318112,
ON2318111,
ON2318012
ON2318012Speciální terapeutická podpora v edukačním procesu – Zdravotní TV0/2Z22.41-KSPON2318110ON2318130ON2318111,
ON2318112,
ON2318011

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

34

Problematika edukace vybraných minorit

sk: O#N2SP1805, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2318131Problematika edukace vybraných minorit – zdravotně oslabení1/0Zk32.41-KSPON2318120ON2318130
ON2318132Problematika edukace vybraných minorit – nadaní žáci1/0Zk32.41-KSPON2318120ON2318130
ON2318133Problematika edukace vybraných minorit – žáci jiného etnika1/0Zk32.41-KSPON2318120ON2318130

Limit skupiny: 3

Studenti volí předměty v rozsahu min. 3 kredity.

41

Praxe v poradenských zařízeních

sk: O#N2SP1806, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2318141Praxe v poradenských zařízeních – SPC39HZ22.41-KSPON2318120,
ON2318110
ON2318142Praxe v poradenských zařízeních – školní poradenské pracoviště39HZ22.41-KSPON2318110,
ON2318120

Limit skupiny: 2

Studenti volí předměty v rozsahu min. 2 kredity.

48

Metodika integrativní pedagogiky

sk: O#N2SP1808, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2318161Metodika integrativní pedagogiky se zaměřením na individuální integraci1/0Z33.41-KSPON2318130
ON2318162Metodika integrativní pedagogiky se zaměřením na skupinovou integraci1/0Z33.41-KSPON2318130

Limit skupiny: 3

Studenti volí předměty v rozsahu min. 3 kredity.

55

Praxe v integračních třídách

sk: O#N2SP1809, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2318171Praxe v integračních třídách – s individuálně integrovanými žáky39HZ33.41-KSPON2318130
ON2318172Praxe v integračních třídách – se skupinovou integrací39HZ33.41-KSPON2318130

Limit skupiny: 3

Studenti volí předměty v rozsahu min. 3 kredity.

62

Výběrový prohlubující kurz

sk: O#N2SP1811, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2318191Výběrový prohlubující kurz – var. A2/2Zk24.41-KSPON2318150
ON2318192Výběrový prohlubující kurz – var. B2/2Zk24.41-KSPON2318150
ON2318193Výběrový prohlubující kurz – var. C2/2Zk24.41-KSPON2318150

Limit skupiny: 2

Z každého bloku PV předm. volí student právě jeden předmět v rozsahu 2 kreditů. Výběrový kurz se netýká studentů FTVS.

69
69

Volitelné předměty

sk: O#N2SP1800, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONSP18330Romistika1/0Zk24.41-KSPONSP18320

75
75

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM29 Speciální pedagogika
OSZNM30 Speciální pedagogika školního věku
OSZNM31 Metodiky a didaktiky integrativní pedagogiky


Státní závěrečné zkoušky

          1. předmět:   Speciální pedagogika
          2. předmět:   Speciální pedagogika školního věku
          3. předmět:   Metodiky a didaktika integrativní pedagogiky
          4. předmět:   obhajoba diplomové práce

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 18.11.2018