Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T223: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – pedagogika

Školní pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2012/2013.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2PGSKA1, roc: 1, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON213100Pedagogická a školní psychologie4/0Zk61.41-KPSYONPP13101,
ONPP13001
ON23142002Metodologie pedagogického výzkumu I2/1Z+Zk31.41-KPGON2314002ON2314002
ON23142004Obecná didaktika2/1Z+Zk41.41-KPGON2314004ON2314004
ON23142006Srovnávací pedagogika1/1Zk21.41-KPGON2314006ON2314006
ON23142007Teorie výchovy1/1Zk21.41-KPGON2314007ON2314007

Limit skupiny: 16 <> 17

15
sk: O#N2PGSKA2, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142003Metodologie pedagogického výzkumu II1/1Zk22.41-KPGON23142002ON2314003ON2314003
ON23142005Didaktika pedagogiky0/2KZ22.41-KPGON23142004ON2314005ON2314005
ON23142010Souvislá praxe pro pedagogy I0/2Z22.41-KPGON23142004ON2314010ON2314010
ON23142104Projektování vzdělávacích programů1/1Z+Zk32.41-UVRVON23142006 ZON2314101ON23142302 Z,
ON2314104,
ON23142303 Z
ON23142102Vzdělávací politika1/1Zk22.41-UVRVON23142006 ZON2314102ON23142303 Z,
ON23142302 Z,
ON2314102 Z

18
sk: O#N2PGSKA3, roc: 2, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142101Teorie školy3/3Z+Zk83.41-UVRVON23142104 ZON2314101ON2314101
ON23142011Souvislá praxe pro pedagogy II0/2Z23.41-KPGON23142010ON2314011ON2314011
ON23142106Teorie profese učitele1/1Zk23.41-UVRVON23142104 ZON2314106ON2314106
ON23142108Evaluace ve vzdělávání1/1Zk33.41-UVRVON23142104 ZON2314108ON2314108

21
21

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2PGSKB4, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142107Základy školského managementu2/1Z+Zk64.41-UVRVON23142102 ZON2314107ON2314107
ON23142109Využití médií ve vzdělávání2/1Z+Zk64.41-UVRVON23142102 Z,
ON23142007
ON2314109ON2314109
ON23142110Vzdělávání pedagogických pracovníků2/1Z+Zk64.41-UVRVON23142102 ZON2314110ON2314110

Limit skupiny: 12

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 12 kreditů.

29
29

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM17 Pedagogika se zaměřením na školní pedagogiku

Poznámka: Studenti zapisují z pedagogicko-psychologické přípravy pouze předmět ONPP1424. Hodiny a kredity za ostatní předměty pedagogicko-psychologické přípravy jsou již zahrnuty do předmětů oboru Pedagogika. Studenti oboru Pedagogika musí pro SZZ z pedagogiky a psychologie pro učitele splnit předměty ONPP142 , ON213100, ON23142004, ON23142007, ON23142002, ON23142010, ON23142005. SZZ v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy – pedagogika (specializace školní pedagogika): 1. Obhajoba diplomové práce (pouze pokud student zpracovává DP v rámci oboru Pedagogika) 2. Pedagogika se zaměřením na školní pedagogiku.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 16.09.2019