Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T221: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematika

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2011/2012.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N23101P, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310002Didaktika matematiky I1/2Z31.41-KMDM
ON2310003Historie matematiky1/1Z31.41-KMDM
ON2310001Funkce více proměnných1/2Z+Zk31.41-KMDM

13
sk: O#N23102P, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310004Číselné a algebraické struktury2/1Zk32.41-KMDM
ON2310005Didaktika matematiky II1/2Z+Zk32.41-KMDMON2310002
ON2310007Praxe ZŠ s reflexí2TZ12.41-KMDMON2310002

16
sk: O#N23103P, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310N009Didaktika matematiky III0/3KZ33.41-KMDMON2310005ON2310009
ON2310010Praxe SŠ s reflexí2TZ13.41-KMDMON2310002
ON2310N008Teorie množin1/0KZ13.41-KMDMON2310008
ON2310N215Geometrie2/1Zk33.41-KMDMON2310215
ON2310SZSouborná zkouška z matematiky pro navazující magisterské studiumSoub13.41-KMDMOKMM1M107A,
ON2310SZ1

19

Blok M2

sk: O#N23104B, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310302Matematický talent a jeho rozvoj0/2Z24.41-KMDMON2310002

Minimální počet kreditů: 2

24
24

Povinně volitelné předměty

Blok D1

sk: O#N23104C, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310303Obecné otázky didaktiky matematiky0/2Z23.41-KMDMON2310002
ON1310501Seminář k řešení a tvorbě soutěžních úloh0/2KZ24.41-KMDM
ON2310301Teorie didaktických situací0/2KZ24.41-KMDMON2310002
ON2310304Výzkum v didaktice matematiky0/2Z24.41-KMDM
ON1310106Metody řešení úloh středoškolské matematiky0/2KZ24.41-KMDMON2310002

Limit skupiny: 2

Minimální počet kreditů: 2

33

Blok M1

sk: O#N23104A, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310103Diferenciální a diferenční rovnice0/2KZ24.41-KMDM
ON2310101Funkcionální analýza0/2KZ24.41-KMDM
ON2310105Neeuklidovské geometrie0/1KZ14.41-KMDM
ON1310502Seminář z moderní matematiky0/2Z24.41-KMDM
ON2310102Stejnoměrné procesy v matematice0/2KZ24.41-KMDMON2310001
ON2310104Zobrazovací metody0/1Z14.41-KMDM
ON2310006Metody řešení úloh M0/2Z24.41-KMDM
ON2310N001Aplikovaná matematika0/2Z24.41-KMDM

Limit skupiny: 2

Minimální počet kreditů: 2

40
40

Volitelné předměty

sk: O#N2310VP, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310V06Asistentská praxe z matematiky0/1Z3*41-KMDM
ON2310V06Integrovaná výuka matematiky a angličtiny II0/1Z4LS41-KMDM
OB2310V10Matematická soutěž pro žáky prvního stupně0/1Z4LS41-KMDM

46
46

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM12 Matematika a didaktika matematiky

SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky a didaktiky matematiky a obhajoby diplomové práce, pokud je tato zadána na oboru matematika. Pořadí obhajoby diplomové práce a zkoušky z matematiky není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry. Volitelné předměty Asistentská praxe z matematiky a Didakticko-matematický seminář lze zapisovat opakovaně.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 22.01.2020