Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T215: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – český jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2303KA, roc: 0, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2303100Základy jazykovědy1/0Z11.41-KCJ
ON2303101Didaktika českého jazyka I0/1Z21.41-KCJOPNC2C101A
ON2303107Kapitoly z pragmatiky I0/1Z22.41-KCJON2303100
ON2303108Didaktika českého jazyka II0/2Z22.41-KCJON2303101
ON2303114Didaktika českého jazyka III0/2Zk23.41-KCJON2303108
ON2303115Kapitoly z pragmatiky II0/1Zk23.41-KCJON2303107
ON2303121Didaktika češtiny jako druhého jazyka0/1Z14.41-KCJON2303101
ON23031P1Souvislá pedagogická praxe I2TZ22.41-KCLON2303101
ON23031P2Souvislá pedagogická praxe II2TZ23.41-KCJON23031P1

13
13

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2303KB, roc: 0, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2303102Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ0/1Z11.41-KCJON2303103,
ON2303106,
ON2303104,
ON2303105
ON2303103Četba staroslověnských rukopisů0/1Z11.41-KCJON2303106,
ON2303105,
ON2303104,
ON2303102
ON2303104Aktuální otázky současné lingvistiky0/1Z11.41-KCJON2303106,
ON2303102,
ON2303103,
ON2303105
ON2303106Teorie komunikace0/1Z11.41-KCJON2303102,
ON2303103,
ON2303105,
ON2303104
ON2303109Čtení s porozuměním I0/1Z12.41-KCJON2303100
ON2303111Interpretace nejnovějších textů současné bohemistické a obecné lingvistiky0/1Z12.41-KCJON2303100
ON2303112Asertivní komunikace0/1Z12.41-KCJON2303100
ON2303113Mediální výchova a její výuka na ZŠ a SŠ0/1Z12.41-KCJON2303100
ON2303116Aktuální problémy výuky českého jazyka0/1Zk13.41-KCJON2303107
ON2303118Komplexní jazykové rozbory II0/1Zk13.41-KCJON2303107
ON2303119Komunikace ve škole0/1Zk13.41-KCJON2303107
ON2303122Lingvistická charakteristika učebního textu0/1Z14.41-KCJON2303115
ON2303123Jazyková situace od národního obrození po současnost0/1Z14.41-KCJON2303115
ON2303124Frazeologie0/1Z14.41-KCJON2303115
ON2303125Interpretace nejnovějších textů pragmatické lingvistiky0/1Z14.41-KCJON2303115
ON2303126Čtení s porozuměním II0/1Z14.41-KCJON2303115
ON2303120Manipulativní komunikace0/1Zk13.41-KCJON2303107
ON2303105Jazykový obraz světa0/1Z11.41-KCJON2303102,
ON2303106,
ON2303104,
ON2303103
ON2303117Humanistická čeština, jazyk baroka0/1Zk13.41-KCJON2303107
ON2303110Četba starých českých textů0/1Z12.41-KCJON2303100

Limit skupiny: 4

Student si volí v každém semestru jeden povinně-volitelný předmět

20
20

Povinné předměty

sk: O#N2304KA, roc: 0, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2304101Didaktika literatury I0/2Z21.41-KCL
ON2304113Starší česká a evropská literatura I2/1Z31.41-KCLON2304100
ON2304114Literatura pro děti a mládež0/2Zk31., 2.41-KCL
ON2304103XDidaktika literatury II0/2Z22.41-KCLON2304101
ON2304115Starší česká a evropská literatura II1/1Z+Zk32.41-KCLON2304113ON2304102
ON2304104Didaktika literatury III0/2Zk33.41-KCLON2304103XON2304104X

25
25

Volitelné předměty

sk: O#N2303V, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303V01Základy praslovanštiny a staroslověnštiny0/2Z42.41-KCJ
OB2303V02Historické kořeny vyučování češtiny0/1Z11., 2.41-KCJ
OB2303V03Reklamní komunikace0/1Z31., 2.41-KCJ
OB2303V04Potřeby integrovaného žáka v běžné hodině českého jazyka0/1Z31., 2.41-KCJ
OB2303V05Příčiny neúspěchu v českém jazyce0/1Z31., 2.41-KCJ
OB2303V06RWCT v komunikační a slohové výchově0/2Z42.41-KCJ
OB2303V07Žák-cizinec v české škole0/1Z31., 2.41-KCJ
OB2303V08Praha a okolí z filologického pohledu0/2Z41., 2.41-KCJ
OB2303V09Výroba hmatových knížek pro hodiny ČJ0/2Z41., 2.41-KCJ
OB2303V10Základy tvorby odborného textu0/1Z31.41-KCJ
OB2303V11Praktická rétorika0/2Z41., 2.41-KCJ
OB2303V13Žáci se specifickými poruchami učení ve vyučovacím předmětu český jazyk0/2Z41., 2.41-KCJ
OB2303V14Čeština pro vzdělávací praxi0/2Z31., 2.41-KCJ
ON2304V10Vícedenní exkurze5DZ41., 2.41-KCL
ON2304V12Seminář z české literatury II0/2Z42.41-KCL
ON2304V14Asistentská praxe pro studenty učitelství oboru český jazyk0/3Z31., 2.41-KCL
ON2304V16Rozvoj reflektivních dovedností studentů oboru český jazyk při souvislé pedagogické praxi0/2Z21., 2.41-KCL

31
31

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM01 Český jazyk a literatura s didaktikou

Při skládání ústní zkoušky student odpovídá na dvě otázky z českého jazyka (dle předem známého seznamu otázek) a na dvě otázky z české literatury a na jednu z didaktiky literatury.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 05.09.2020