Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T213: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – anglický jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2012/2013.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N230111, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301001Textová lingvistika a stylistika0/2KZ21.41-KAJL
ON2301003Úvod do současné literární teorie0/1KZ11.41-KAJL
ON2301005Základy lingvodidaktiky0/2Z21.41-KAJL

13
13

Povinně volitelné předměty

sk: O#N230112, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301021Mediální angličtina I0/1Z21.41-KAJL
ON2301025Prohlubování didaktických dovedností I0/1Z21.41-KAJL

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v min. rozsahu 2 kredity.

20
20

Povinné předměty

sk: O#N230121, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301002Pragmatika0/1Zk12.41-KAJLON2301001
ON2301004Postkoloniální literatura0/2Zk22.41-KAJLON2301003
ON2301006Výuka řečových dovedností0/2KZ22.41-KAJLON2301005,
ON2301000
ON2301007Oborová praxe I2TKZ12.41-KAJLON2301005
ON2301008Sociolingvistika0/1Zk12.41-KAJL

25
25

Povinně volitelné předměty

sk: O#N230122, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301022Mediální angličtina II0/1Z22.41-KAJL
ON2301026Prohlubování didaktických dovedností II0/1Z22.41-KAJL

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v min. rozsahu 2 kredity.

32
32

Povinné předměty

sk: O#N230131, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301010Literatura pro děti a mládež1/0Z13.41-KAJL
ON2301011Aplikace lingvistického systému1/2Zk33.41-KAJLON2301006
ON2301013Oborová praxe IIKZ33.41-KAJLON2301007

37
37

Povinně volitelné předměty

sk: O#N230132, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301030Didaktika literatury0/2Z23.41-KAJL
ON2301018Literatura a film0/2Z23.41-KAJL
ON2301019Aspekty genderu v literatuře I0/2Z23.41-KAJL

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v rozsahu 2 kredity.

44
44

Povinné předměty

sk: O#N230141, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301009Psycholingvistika0/1KZ14.41-KAJLON2301002,
ON2301001
ON2301012Aktuální didaktické otázky1/2Zk14.41-KAJLON2301011
OSOZ3AASouborná zkouška z anglické literatury pro magisterské studiumSoub13.41-KAJLON2301002 P,
ON2301013 P,
ON2301012 P,
ON2301011 P,
ON2301010 P,
ON2301009 P,
ON2301008 P,
ON2301004 P
OSOZ3BB
OSOZ3ASouborná zkouška z anglické lingvistiky pro magisterské studiumSoub13.41-KAJLON2301009 P,
ON2301008 P,
ON2301004 P,
ON2301002 P,
ON2301010 P,
ON2301011 P,
ON2301012 P,
ON2301013 P
OSOZ3B

49
49

Povinně volitelné předměty

sk: O#N230142, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301014Lingvistická interpretace0/2Z14.41-KAJLON2301002,
ON2301001
ON2301017Současný britský román0/2Z14.41-KAJL
ON2301020Aspekty genderu v literatuře II0/2Z14.41-KAJL

Limit skupiny: 1

Student volí předmět v rozsahu 1 kredit.

56
56

Volitelné předměty

sk: O#N230110, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301V101Vybrané kapitoly z anglické a americké literatury I0/2Z41.41-KAJL

61
sk: O#N230120, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301V201Vybrané kapitoly z anglické a americké literatury II0/1Z22.41-KAJL

64
sk: O#N230130, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301V301Vybrané kapitoly z anglické lingvistiky I0/2KZ43.41-KAJLON2301001

67
sk: O#N230140, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301V401Vybrané kapitoly z anglické lingvistiky II0/1KZ24.41-KAJLON2301001

71
71

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM10 Lingvistika, literatura a didaktika anglického jazyka

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 13.02.2020