Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T290: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy – výtvarná výchova

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2011/2012.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N1VV10A1, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321001Teorie a dějiny výtvarného umění I2/0Z+Zk31.41-KVV
ON9321002Didaktika VV I2/1Z+Zk21.41-KVV
ON9321003Galerijní animace a muzejní pedagogika 11/2Z+Zk31.41-KVV
ON9321004Artefiletika a arteterapie I1/1Z21.41-KVV
ON9321005Souvislá pedagogická praxe z VV I2TZ21.41-KVV

13
13

Povinně volitelné předměty

Projekt Ateliéry 1

sk: O#N1VV10B1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321006Projekt Ateliery 1: Atelier I – kresba/malba/grafika0/2Z+Zk21.41-KVV
ON9321007Projekt Ateliery 1: Atelier II – foto/video/animace0/2Z+Zk21.41-KVV
ON9321008Projekt Ateliery 1: Atelier III – prostorová tvorba/výtvarná dramatika0/2Z+Zk21.41-KVV

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

22

Projekt Dílna 1

sk: O#N1VV10C1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321009Projekt Dílna 1: Workshop I – textilní a oděvní tvorba I0/1Z11.41-KVV
ON9321010Projekt Dílna 1: Workshop II – keramická tvorba 10/1Z11.41-KVV
ON9321011Projekt Dílna 1: Workshop III – grafický design a ilustrace I0/1Z11.41-KVV
ON9321012Projekt Dílna 1: Workshop IV – multimediální prezentace 10/1Z11.41-KVV

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

29
29

Povinné předměty

sk: O#N1VV10A2, roc: 1, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321014Teorie a dějiny výtvarného umění 21/1Z+Zk32.41-KVVON9321A01
ON9321015Didaktika VV 22/1Z+Zk42.41-KVVON9321A02
ON9321016Teorie a výzkum ve výtvarné výchově1/2Z+Zk32.41-KVVON9321002
ON9321017Souvislá pedagogická praxe z VV 22TZ12.41-KVVON9321005
ON9321018Kurz výtvarné tvorby5DZ22.41-KVVO#N1VV10B1

34
34

Povinně volitelné předměty

Projekt Ateliéry 2

sk: O#N1VV10B2, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321A21Projekt Atelier 2: Atelier I – kresba/malba/grafika0/2Z12.41-KVVON9321A06
ON9321A22Projekt Ateliery 2: Atelier II – foto/video/animace0/2Z12.41-KVVON9321A07
ON9321A23Projekt Atelier 2: Atelier III – prostorová tvorba/výtvarná dramatika0/2Z12.41-KVVON9321A08
ON9321021Projekt Atelier 2: Atelier i – kresba/malba/grafika0/2Z12.41-KVVON9321006
ON9321022Projekt Ateliery 2: Atelier II – foto/video/animace0/2Zk12.41-KVVON9321007
ON9321023Projekt Atelier 2: Atelier III – prostorová tvorba/výtvarná dramatika0/2Z12.41-KVVON9321008

Limit skupiny: 1

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 1 kredit.

43

Projekt Dílna 2

sk: O#N1VV10C2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321024Projekt Dílna 2: Workshop I – textilní a oděvní tvorba 10/1KZ22.41-KVVON9321009
ON9321025Projekt Dílna 2: Workshop II – sochařská a keramická tvorba II0/1KZ12.41-KVVON9321010
ON9321026Projekt Dílna 2: Workshop II – grafický design a ilustrace II0/1KZ12.41-KVVON9321011
ON9321027Projekt Dílna 2: Workshop IV: Multimediální prezentace 20/1KZ12.41-KVVON9321012

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

50

Skupina 1

sk: O#N1VV10D2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321019Galerijní animace a muzejní pedagogika 2 – sk.11/1Z+Zk22.41-KVVON9321003
ON9321020Artefiletika a arteterapie 2 – sk. 11/1Z+Zk22.41-KVVON9321004

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

57
57

Volitelné předměty

sk: O#N1VV10V1, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321013Kontexty umění 11/1Z21.41-KVV
ON9321028Kontexty umění 22/1Z22.41-KVVON9321013

62
62

Povinné předměty

sk: O#N1VV10A3, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321029Teorie a dějiny výtvarného umění 32/1Z+Zk43.41-KVVON9321014
ON9321030Didaktika VV 31/1Z+Zk33.41-KVVON9321015
ON9321031Diplomový seminář 11/2KZ33.41-KVVON9321016
ON9321032Souvislá pedagogická praxe z VV 32TKZ23.41-KVVON9321017

67
67

Povinně volitelné předměty

Projekt Ateliéry 3

sk: O#N1VV10B3, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321035Projekt Ateliery 3: Atelier I – kresba/malba/grafika0/1KZ13.41-KVVO#N1VV10B2
ON9321036Projekt Ateliery 3: Atelier II – foto/video/animace0/1KZ13.41-KVVO#N1VV10B2
ON9321037Projekt Ateliery 3: Atelier III – prostorová tvorba/výtvarná dramatika0/1KZ13.41-KVVO#N1VV10B2

Limit skupiny: 1

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 1 kredit.

76

Projekt Dílna 3

sk: O#N1VV10C3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321038Projekt Dílna 3: Workshop I – textilní a oděvní tvorba 30/1KZ23.41-KVVO#N1VV10C2
ON9321039Projekt Dílna 3: Workshop II – sochařská a keramická tvorba 30/1KZ23.41-KVVO#N1VV10C2
ON9321040Projekt Dílna 3: Workshop III – grafický design a ilustrace 30/1KZ23.41-KVVO#N1VV10C2
ON9321041Projekt Dílna 3: Workshop IV – multimediální prezentace0/1KZ23.41-KVVO#N1VV10C2

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

83

Skupina 2

sk: O#N1VV10D3, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321033Galerijní animace a muzejní pedagogika 3 – sk. 21/0KZ13.41-KVVON9321019
ON9321034Artefiletika a arteterapie 31/0KZ13.41-KVV

Limit skupiny: 1

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 1 kredit.

90
90

Povinné předměty

sk: O#N1VV10A4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321043Psychologie vizuální komunikace a umění2/1KZ44.41-KVVON9321029
ON9321044Multimediální prezentace diplomové práce2/1Z24.41-KVVON9321031
ON9321045Film a škola1/1Z24.41-KVVON9321033

Limit skupiny: 4 <> 8

97
97

Povinně volitelné předměty

Skupina 3

sk: O#N1VV10B4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321046Galerijní animace a muzejní pedagogika 41/1KZ24.41-KVVON9321033
ON9321047Artefiletika a arteterapie 41/1KZ24.41-KVVON9321034
ON9321049Diplomový seminář 20/1KZ24.41-KVVON9321031

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

106
106

Volitelné předměty

sk: O#N1VV10V2, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9321042Úvod do produkce audiovizuálních vzdělávacích programů 11/1Z24.41-KVVON9321022
ON9321048Úvod do produkce audiovizuálních vzdělávacích programů 21/2KZ34.41-KVVON9321042

112
112

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM25 Teorie a dějiny výtvarné kultury
OSZNM26 Teorie a didaktika výtvarné výchovy

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.10.2019