Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T298: Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2014/2015 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N1PG14A1, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2314501Úvod do studia0/2Z21.41-KPGONPP149,
ONPP148,
ONPP13065,
ONPP13157,
ONPP13201,
ONPP1410,
ONPP1413,
ONPP1414,
ONPP1415,
ONPP1416,
ONPP1418,
ONPP1419,
ONPP1420,
ONPP1421,
ONPP1422,
ONPP146,
ONPP147
ON2314502Teorie výchovy1/1Zk21.41-KPGONPP13157
ON2314503Komparativní pedagogika1/1Zk21.41-KPG
ON2314504Metodologie pedagogického výzkumu I2/1Z+Zk31.41-KPGONPP149,
ON23142002
ON2314505Obecná didaktika2/1Z+Zk41.41-KPGONPP1423ONPP1423
ON2314506Pedagogická a školní psychologie4/0Zk61.41-KPSYONPP13101,
OENPP13101
ON2314507Logika pro studenty sociálních věd1/1Z21.41-KPG
ON2314508Práce s odborným textem I1/1KZ31.41-KPG

13
sk: O#N1PG14A2, roc: 1, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2314509Metodologie pedagogického výzkumu II1/1Zk22.41-KPGON2314504ONPP1421
ON2314510Fyzická antropologie2/1Z+Zk42.41-KPGON2314501
ON2314511Didaktika pedagogických věd0/2KZ22.41-KPGON2314505ONPP13065
ON2314512Seminář k dějinám výchovy0/2Z22.41-KPGON2314501
ON2314513Odborná praxe s reflektivním seminářem I0/2Z22.41-KPGON2314505
ON2314514Práce s odborným textem II1/1KZ32.41-KPGON2314508

16
sk: O#N1PG14A3, roc: 2, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2314515Odborná praxe s reflektivním seminářem II0/2Z23.41-KPGON2314513
ON2314516Praktikum pedagogického výzkumu0/3KZ43.41-KPGON2314509
ON2314517Diplomový seminář1/2Z43.41-KPGON2314509
ON2314518Seminář k filozofii výchovy0/2Z23.41-KPGON2314501
ON2314519Sociální a kulturní antropologie2/1Z+Zk43.41-KPGON2314510

19
sk: O#N1PG14A4, roc: 2, limit: 14
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2314520Profesní rozvoj pedagogických pracovníků1/2KZ44.41-KPGON2314501
ON2314521Kinantropologie1/1Zk24.41-KPGON2314510
ON2314522Management v pedagogické praxi2/1Z+Zk44.41-KPGON2314501
ON2314523Pedagogická a filozofická antropologie1/1Z+Zk44.41-KPGON2314519

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#N1PG14B2, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2314524Psychohygiena a sebeřízení0/2KZ32.41-KPGON2314501
ON2314525Pohybové aktivity0/2KZ32.41-KPGON2314501
ON2314526Kapitoly z andragogiky a androdidaktiky1/1KZ32.41-KPGON2314501

Limit skupiny: 6

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 6 kreditů.

29
sk: O#N1PG14B3, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2314527Seminář integrální antropologie I0/2KZ33.41-KPGON2314501
ON2314528Kontrolovaná četba odborných textů I0/2KZ33.41-KPGON2314501
ON2314529Multiculturality in education1/1KZ33.41-KPG

Limit skupiny: 6

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 6 kreditů.

34
sk: O#N1PG14B4, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2314530Seminář integrální antropologie II0/2KZ34.41-KPGON2314527
ON2314531Kontrolovaná četba odborných textů II0/2KZ34.41-KPGON2314528
ON2314532Sociální a kulturní ekologie1/1KZ34.41-KPGON2314519

Limit skupiny: 6

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 6 kreditů.

40
40

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM48 Pedagogické vědy v antropologické perspektivě
OSZNM49 Didaktika pedagogiky

Studenti oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy zapisují z pedagogicko-psychologické přípravy (plán ONPPP) pouze předmět ONPP1424. Hodiny a kredity za ostatní předměty pedagogicko-psychologické přípravy jsou již zahrnuty do předmětů oboru. Studenti oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy musí pro část SZZ OSZNM15 Pedagogika a psychologie pro učitele splnit předměty ON2314505, ON2314506, ONPP1424, ON2314513, ON2314515.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 31.10.2019