Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T221: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematika

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2011/2012.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N1MA10A1, roc: 1, limit: 14
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310002Didaktika matematiky I1/2Z31.41-KMDM
ON2310001Funkce více proměnných1/2Z+Zk31.41-KMDM
ON2310215Geometrie0/2KZ21.41-KMDM
ON2310003Historie matematiky1/1Z31.41-KMDM
ON2310V02Přípravný seminář k závěrečné práci0/2Z22.41-KMDM
ON2310SZSouborná zkouška z matematiky pro navazující magisterské studiumSoub11.41-KMDMOKMM1M107A,
ON2310SZ1

13
sk: O#N1MA10A2, roc: 1, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310004Číselné a algebraické struktury2/1Zk32.41-KMDM
ON2310103Diferenciální a diferenční rovnice0/2KZ22.41-KMDM
ON2310005Didaktika matematiky II1/2Z+Zk32.41-KMDMON2310002
ON2310101Funkcionální analýza0/2KZ22.41-KMDM
ON1310002Historie matematiky II1/1Z22.41-KMDMON2310003 Z
ON2310303Obecné otázky didaktiky matematiky0/2Z21.41-KMDMON2310002
ON1310003Praxe ZŠ s reflexí4TZ22.41-KMDMON2310002

16
sk: O#N1MA10A3, roc: 2, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310N009Didaktika matematiky III0/3KZ33.41-KMDMON2310005ON2310009
ON2310N008Teorie množin1/0KZ13.41-KMDMON2310008
ON1310104Praxe SŠ s reflexí4TZ23.41-KMDMON2310002
ON1310103Didakticko matematický seminář KMDM0/1Z23.41-KMDMON1310108,
ON2310V01
ON1310N001Integrovaná výuka matematiky a cizího jazyka0/2Z23.41-KMDM
ON1310N002Metody řešení úloh středoškolské matematiky0/4KZ53.41-KMDM
ON1310101Teorie množin seminář0/1Z23.41-KMDMON2310N008

19
sk: O#N1MA10A4, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310302Matematický talent a jeho rozvoj0/2Z24.41-KMDMON2310002
ON1310108Didakticko matematický seminář KMDM II0/1Z24.41-KMDMON2310V01,
ON1310103
ON1310105Vybrané kapitoly z vyšší algebry2/1Zk33.41-KMDM
ON2310105Neeuklidovské geometrie0/1KZ14.41-KMDM
ON2310104Zobrazovací metody0/1Z14.41-KMDM

22
22

Povinně volitelné předměty

Blok M

sk: O#N1MA10M1, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310201Algoritmy M0/2KZ24.41-KMDM
ON2310202Matematický software M0/2KZ24.41-KMDM

Limit skupiny: 2

Minimální počet kreditů: 2

31

Blok 1

sk: O#N1MA10M2, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON1310502Seminář z moderní matematiky0/2Z24.41-KMDM
ON2310N001Aplikovaná matematika0/2Z24.41-KMDM
ON1310501Seminář k řešení a tvorbě soutěžních úloh0/2KZ24.41-KMDM
ON2310102Stejnoměrné procesy v matematice0/2KZ24.41-KMDMON2310001
ON2310006Metody řešení úloh M0/2Z24.41-KMDM

Limit skupiny: 2

Minimální počet kreditů: 2

38

Blok 2

sk: O#N1MA10D1, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2310301Teorie didaktických situací0/2KZ24.41-KMDMON2310002
ON2310304Výzkum v didaktice matematiky0/2Z24.41-KMDM

Limit skupiny: 2

Minimální počet kreditů: 2

45
45

Volitelné předměty

sk: O#N1MA10V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310V06Asistentská praxe z matematiky0/1Z3*41-KMDM
ON2310V06Integrovaná výuka matematiky a angličtiny II0/1Z4LS41-KMDM
OB2310V10Matematická soutěž pro žáky prvního stupně0/1Z4LS41-KMDM

51
51

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM04 Didaktika matematiky
OSZNM11 Matematika

SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky, ze zkoušky z didaktiky matematiky a obhajoby diplomové práce. Pořadí obhajoby diplomové práce a zkoušek z matematiky a z didaktiky matematiky není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry. Předměty Asistentská praxe z matematiky a Didakticko-matematický seminář lze zapisovat opakovaně.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 22.01.2020