Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T276: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – informační a komunikační technologie

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2011/2012 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N1IT11A1, roc: 1, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319711Didaktika ICT 012/2Z+Zk51.41-KITTV
ON2319713Edukační technologie3/1Z+Zk51.41-KITTV
ON2319712Technické výukové prostředky1/2Z+Zk31.41-KITTV

13
sk: O#N1IT11A2, roc: 1, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319811Didaktika ICT 022/2Z+Zk52.41-KITTVON2319711
ON2319813ICT ve vzdělávání1/1Z+Zk32.41-KITTVON2319711
ON2319812Didaktika ICT 03 s reflexí praxe0/2KZ22.41-KITTVON2319711
ON2319814Tvorba didaktických materiálů1/2Z+Zk32.41-KITTVON2319712
ON2319817Pedagogická praxe 010/4Z22.41-KITTVON2319711

16
sk: O#N1IT11A3, roc: 2, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319911Didaktika ICT 042/2Z+Zk53.41-KITTVON2319811
ON2319915E-learning ve vzdělávání1/1Z+Zk33.41-KITTVON2319811
ON2319912Didaktika ICT 05 s reflexí praxe1/1KZ23.41-KITTVON2319812
ON2319916ICT kompetence učitele1/1Z+Zk33.41-KITTVON2319813
ON2319913Autorské systémy a prostředí1/1Z+Zk33.41-KITTVON2319814
ON2319914Pedagogická praxe 020/4Z23.41-KITTVON2319817

19
sk: O#N1IT11A4, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319016Propedeutické programovací jazyky1/3Z+Zk44.41-KITTVON2319913
ON2319011Didaktický software a informační zdroje1/1Z+Zk24.41-KITTVON2319916,
ON2319912

22
22

Povinně volitelné předměty

Skupina 1

sk: O#N1IT11B1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319715Projektové řízení s podporou ICT ve vzdělávání1/2Z+Zk31.41-KITTVON2319714
ON2319714Edumetrie a ICT1/2Z+Zk31.41-KITTVON2319715

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v min. rozsahu 3 kredity.

31

Skupina 2

sk: O#N1IT11B2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319815Statistické zpracování dat1/2Z+Zk32.41-KITTVON2319711ON2319816
ON2319816Pedagogický výzkum1/2Z+Zk32.41-KITTVON2319711ON2319815

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v min. rozsahu 3 kredity.

38

Skupina 3

sk: O#N1IT11B3, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319012Datové a informační prostředí školy1/2KZ34.41-KITTVON2319913OKN2319013
ON2319013Správa technických a síťových systémů1/2KZ34.41-KITTVON2319913OKN2319012

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v min. rozsahu 3 kredity.

45

Skupina 4

sk: O#N1IT11B4, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319014Robotizace a řízení procesů1/2KZ34.41-KITTVON2319913OKN2319015
ON2319015Školní experimentální systémy1/2KZ34.41-KITTVON2319913OKN2319014

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v min. rozsahu 3 kredity.

52
52

Volitelné předměty

Erasmus

sk: O#EN1IT11, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEBZO03Tecnologías de acceso libre en la educación1/1Zk6*41-KITTV

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

60
60

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM09 Informační a komunikační technologie

Podmínkou pro konání SZZ z oboru informační a komunikační technologie je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů z předmětů povinně volitelných. SZZ se skládá ze zkoušky z informační a komunikační technologie ve vzdělávání, didaktiky informační a komunikační technologie a obhajoby diplomové práce, pokud je tato zadána na oboru informační a komunikační technologie. Pořadí obhajoby diplomové práce a zkoušek z informační a komunikační technologie ve vzdělávání a z didaktiky informační a komunikační technologie není stanoveno. Forma zkoušky je písemná a ústní. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.06.2020