Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T293: Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2008/2009 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N9312A1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312401Didaktika oborová ZŠ I1/1Z21.41-KOVF

13
sk: O#N9312A2, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312402Didaktika oborová ZŠ II0/2Z+Zk42.41-KOVF
ON9312601Diplomní seminář I0/1Z11., 2.41-KOVF

16
sk: O#N9312A3, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312403Didaktika oborová SŠ I1/1Z43.41-KOVF
ON9312602Diplomní seminář II0/1Z23.41-KOVF
ON9312501Oborová praxeJiné23., 4.41-KOVF
ON9312201Sociálně ekonomické problémy globalizace a regionalizace I.2/1Z43.41-KOVF

19
sk: O#N9312A4, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312404Didaktika oborová SŠ II0/2Z+Zk44.41-KOVFON9312403
ON9312231Sociálně ekonomické problémy globalizace a regionalizace II.2/1Zk44.41-KOVF

22
22

Povinně volitelné předměty

MODUL ANTROPOLOGICKO-SOCIOLOGICKO-REGIONALISTICKÝ I.

sk: O#N9312B1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312102Komparace kulturních systémů1/1Z31.41-KOVF
ON9312203Sociální problémovost a deviace I1/1Z31.41-KOVFON9312003

Limit skupiny: 3

Student volí předmětu v rozsahu minimálně 3 kredity.

31

MODUL 2 PRÁVNĚ .-POLITOLOGICKO.-EKONOMICKÝ I

sk: O#N9312C1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312121Ekonomické myšlení a ekonomické rozhodování1/1Z31.41-KOVF
ON9312122Demokracie a ústavnost I1/1Z31.41-KOVFON9312022

Limit skupiny: 3

Student volí předmětu v rozsahu minimálně 3 kredity.

38

MODUL FILOSOFICKO.-ETICKO.-RELIGIONISTICKÝ I

sk: O#N9312D1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312011Filosofie výchovy I2/1Z31.41-KOVF
ON9312012Pilíře evropanství I – antropologie hebrejské bible2/1Z31.41-KOVF
ON9312013Filosofie výkonu v příliš pozdní době I.2/1Z31.41-KOVF

Limit skupiny: 3

Student volí předmětu v rozsahu minimálně 3 kredity.

45

Výběrový kurz A

sk: O#N9312E1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312301Filosofie těla a tělesnosti1/1Z21.41-KOVFO02312052
ON9312302Filosofie člověka1/1Z21.41-KOVF
ON9312303Antropologie řecké mytologie1/1Z21.41-KOVF

Limit skupiny: 2

Student volí předmětu v rozsahu minimálně 2 kredity.

52

Výběrový kurz B

sk: O#N9312F1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312311Postmoderní etika a filosofie0/2Z21.41-KOVFO02312016
ON9312313Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně-politického myšlení0/2Z21.41-KOVF

Limit skupiny: 2

Student volí předmětu v rozsahu minimálně 2 kredity.

59

MODUL ANTROPOLOGICKO-SOCIOLOGICKO-REGIONALISTICKÝ II.

sk: O#N9312B2, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312031Sociologie výchovy2/1Zk42.41-KOVFO02312048
ON9312032Sociální čas a prostor2/1Zk42.41-KOVF

Limit skupiny: 4

Student volí předmětu v rozsahu minimálně 4 kredity.

66

MODUL 2 PRÁVNĚ .-POLITOLOGICKO.-EKONOMICKÝ II.

sk: O#N9312C2, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312041Hospodářská politika2/1Zk42.41-KOVF
ON9312042Demokracie a ústavnost II.2/1Zk42.41-KOVF

Limit skupiny: 4

Student volí předmětu v rozsahu minimálně 4 kredity.

73

MODUL FILOSOFICKO.-ETICKO.-RELIGIONISTICKÝ II.

sk: O#N9312D2, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312051Filosofie výchovy II.2/1Zk42.41-KOVF
ON9312033Pilíře evropanství II. – Antropologie Nového zákona2/1Zk42.41-KOVF
ON9312052Filosofie výkonu v příliš pozdní době II2/1Zk42.41-KOVF

Limit skupiny: 4

Student volí předmětu v rozsahu minimálně 4 kredity.

80

Výběrový kurz C

sk: O#N9312E2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312321Pracovní právo0/2Z22.41-KOVFO02312035,
O02312023
ON9312322Pražská regionalistika0/2Z22.41-KOVF

Limit skupiny: 2

Student volí předmětu v rozsahu minimálně 2 kredity.

87

Interdisciplinární kurz BI.

sk: O#N9312B3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312211Filosofická a pedagogická antropologie I.2/1Z43.41-KOVFON2312014,
ON9312242
ON9312212Ontologie a etika Nicolaie Hartmanna2/1Z43.41-KOVF

Limit skupiny: 4

Student volí předmětu v rozsahu minimálně 4 kredity.

94

Interdisciplinární kurz C

sk: O#N9312C3, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312221Projekt moderny – teorie emancipace1/2Zk43.41-KOVF
ON9312222Etické aspekty ekonomických problémů1/2Zk33.41-KOVF

Limit skupiny: 3

Student volí předmětu v rozsahu minimálně 3 kredity.

101

Interdisciplinární kurz BII.

sk: O#N9312B4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON9312242antropologie II.2/1Zk44.41-KOVFON2312011
ON9312241Morální a politická filosofie2/1Zk43.41-KOVF

Limit skupiny: 4

Student volí předmětu v rozsahu minimálně 4 kredity.

109
109

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM28 Základy společenských věd s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 26.11.2018