Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T214: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – biologie

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N1BI10A1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON1302001Fyzická antropologie2/1Z+Zk41.41-KBES
ON1302002Vybrané problémy životního prostředí pro biology2/1KZ31.41-KBES
ON1302004Biologická a geologická školní technika I0/2Z31.41-KBES

13
sk: O#N1BI10A2, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON1302005Didaktika biologie I2/1KZ42.41-KBES
ON1302008Diplomový seminář I0/1Z22.41-KBES
ON1302010Biologická a geologická technika II0/2KZ22.41-KBESON1302004
ON1302009Souvislá pedagogická praxe I28DZ22.41-KBES
ON1302007Terénni práce3DZ22.41-KBES

16
sk: O#N1BI10A3, roc: 2, limit: 14
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON1302011Didaktika biologie II0/2KZ33.41-KBESON1302005
ON1302012Obecná a evoluční biologie2/1Z+Zk33.41-KBES
ON1302013Diplomový seminář II0/1Z23.41-KBESON1302008
ON1302014Souvislá pedagogická praxe II28DZ33.41-KBESON1302009
ON1302003Molekulární biologie2/1KZ33.41-KBES

19
sk: O#N1BI10A4, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON1302015Seminář z environmentální výchovy0/2Z34.41-KBES
ON1302006Historický vývoj organismů pro biology2/1Zk34.41-KBES

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#N1BI10B, roc: 0, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON1302017Paleoekologie0/2KZ22.41-KBES
ON1302018Určovací praktikum ptáků a savců0/2KZ22.41-KBES
ON1302019Určovací praktikum nižších obratlovců0/2KZ21.41-KBES
ON1302020Paleoantropologie a evoluční antropologie0/2KZ21.41-KBES
ON1302021Etologie a ekologie obratlovců0/2KZ21.41-KBES
ON1302029Speciální zoologie bezobratlých0/2KZ22.41-KBES
ON1302030Půdní biologie0/2KZ21.41-KBES
ON1302022Hydrobiologické praktikum0/2KZ22.41-KBES
ON1302016Určovací praktikum vyšších rostlin0/2KZ22.41-KBES
ON1302023Seminář z primatologie a etologie0/2KZ22.41-KBES
ON1302024Ekologie člověka0/2KZ22.41-KBES
ON1302025Paleobotanika0/2KZ21.41-KBES
ON1302026Kutikulární analýza0/2KZ22.41-KBES
ON1302027Technologie a metody analýzy nukleových kyselin0/2KZ22.41-KBES
ON1302028Adaptace obratlovců0/2KZ22.41-KBES
ON1302031Antropologie etnik0/2KZ23.41-KBES
ON1302032Primatologie0/2KZ23.41-KBES
ON1302033Seminář z historické a evoluční antropologie0/2KZ23.41-KBES
ON1302034Příroda kvartéru0/2KZ23.41-KBES
ON1302039Imunologie0/2KZ23.41-KBES
ON1302043Biogeografie I0/2KZ23.41-KBES
ON1302046Geobotanika0/2KZ24.41-KBES
ON1302035Etologie primátů0/2KZ24.41-KBES
ON1302036Hydrogeografie ČR0/2KZ23.41-KBES
ON1302037Základy biologické a geologické fotografie0/2KZ24.41-KBES
ON1302038Etoekologie a sociobiologie primátů0/2KZ24.41-KBES
ON1302040Biochemické ukazatele zdraví a nemoci0/2KZ24.41-KBES
ON1302044Biogeografie II0/2KZ24.41-KBES
ON1302042Forenzní biologie0/2KZ24.41-KBES
ON1302049Praktická botanika0/2KZ24.41-KBES
ON1302050Ekologie rostlin0/2KZ23.41-KBES
ON1302053Entomologie0/2KZ24.41-KBES

Limit skupiny: 22

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 12 kreditů.

29
29

Volitelné předměty

sk: O#N1BI10C0, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON1302048Zahraniční komplexní exkurze10DKZ4LS41-KBES
ON1302051Seminář k závěrečné práci0/2KZ4*41-KBES
ON1302054Zahraniční přírodovědná exkurze10DKZ4LS41-KBES

35
35

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM02 Biologie a didaktika biologie

Studenti 1. ročníku si volí minimálně 6 kreditů pro ZS a 6 kreditů pro LS z nabídky povinně volitelných předmětů. Magisterská diplomová práce je zadávána nejpozději v 1. ročníku studia dle harmonogramu akademického roku. Studenti 2. ročníku si volí minimálně 4 kredity pro ZS a 6 kreditů pro LS z nabídky povinně volitelných předmětů. Pořadí obhajoby magisterské diplomové práce a SZZ není stanoveno.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 03.02.2020