Studijní program M7503: Učitelství pro základní školy

Studijní obor 7503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

specializace na výtvarnou výchovu

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2003/2004 až 2005/2006.

8
8

I. cyklus

10

Povinné předměty

M01 – Modul univerzitního základu

sk: O#013ZV01, roc: 0, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01102001Vývojová biologie a zdravotní výchova I1/1Z21.41-KBES
O01102002Vývojová biologie a zdravotní výchova II1/1Z+Zk22.41-KBESO01102001
O01112003Úvod do filosofického diskurzu2/0Zk21.41-KOVF
O01103004Rétorika I0/2Z21.41-KCJ
O01103005Rétorika II0/2Z22.41-KCJO01103004
O01112006Profesní etika2/0Zk2*41-KOVFOB7112301

17

M01 – Modul univerzitního základu I.

sk: O#013ZV1A, roc: 0, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01112007Úvod do sociologie2/0Z22.41-KOVFO07112008
O01112008Úvod do ekonomie2/0Z2*41-KOVFO07112009,
O03112009
O01112009Úvod do politologie2/0Z2LS41-KOVFO07112010

Studenti volí jeden kurz z nabídky O01112007 až O01112009.

22

M01 – Modul univerzitního základu I.

sk: O#013ZV1B, roc: 0, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01319901Úvod do počítačů pro učitele1/1Z+Zk0*41-KITTVO01119901
O01319902Počítač,informace a komunikace1/1Z+Zk0*41-KITTVO01119021
O0110507BČeské dějiny v kontextu světových pro 1. st. ZŠ a NŠ2/0Z3LS41-KDDDO0110508A

Studenti volí jeden kurz z nabídky.

27

M02 – Pedagogicko-psychologický modul I.

sk: O#013ZV02, roc: 0, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215009Dějiny pedagogiky I1/1Z21.41-KPPP
O01215010Dějiny pedagogiky II1/1Zk22.41-KPPPO01215009
O01215011Osobnostní a sociální výchova I0/2Z21.41-KPPP
O01215012Osobnostní a sociální výchova II0/2Z22.41-KPPPO01215011
O01215013Úvodní pedagogický kurz s praxí5DZ11.41-KPPP
O01215245Úvod do pedagogiky2/0Zk21.41-KPPPO01315245
O01213014Psychologie osobnosti2/0Z21.41-KPSY
O01213015Ontogenetická psychologie1/0Zk22.41-KPSYO01213014
O01213016Cvičení z ontogenetické psychologie0/2Z22.41-KPSYO01213014
O01215017Didaktika 1. stupně ZŠ I1/3Z4ZS41-KPPPO01215010,
O01215012
O01215018Didaktika 1. stupně ZŠ II1/3Zk5LS41-KPPPO01215017
O01215019Učitelské praktikum I0/4Z4ZS41-KPPPO01215010,
O01215012
O01215020Učitelské praktikum II0/4Z4LS41-KPPPO01215019

32

M02 – Pedagogicko-psychologický modul II.

sk: O#013ZV2B, roc: 0, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01213021Psychologie pedagogická a sociální I2/1Z3ZS41-KPSYO01213016,
O01213014,
O01213015
O01213022Psychologie pedagogická a sociální II2/1Z+Zk4LS41-KPSYO01213021
O01213100Psychopatologie2/0Zk36.41-KPSYO01213021,
O01213022
O01215246Komparativní pedagogika2/0Z3LS41-KPPP
O01215102Pedagogický výzkum0/2KZ36.41-KPPPO01215018,
O01215020,
O01213022
O01215268Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ5DZ25.41-KPPPO01215020,
O01215018,
O01213022
O01218099Kurz speciální pedagogiky4/0Z+Zk56.41-KSPOB2318399,
OK0218099,
OBSP18799,
OBPS18999

Zkouška u O01213015 je souborná z kurzů O01213014 až O01213016.

37

M03 – Předmětový modul I.

sk: O#013ZV03, roc: 0, limit: 36
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O0130325AÚvod do studia ČJ0/2KZ21.41-KCJ
O0130325BSoučasný český jazyk I0/2Z+Zk22.41-KCJO0130325A
O01303026Současný český jazyk II0/2Z+Zk25.41-KCJO0130325B
O01303027Vývoj českého jazyka0/1Z1ZS41-KCJO01303026
O01304028Teorie literatury2/1Z+Zk3ZS41-KCL
O01304029Literatura pro děti I.1/1Z2LS41-KCLO01304028
O01304030Literatura pro děti II.0/2Z+Zk2ZS41-KCLO01304029
O01310247Úvod do studia matematiky II1/2KZ32.41-KMDMO01110031
O01110031Úvod do studia matematiky I1/2Z31.41-KMDM
O01110032Aritmetika1/2Z+Zk35.41-KMDMO01310247
O01110033Geometrie1/2Z+Zk3LS41-KMDMO01310247
O01310261Metody řešení matematických úloh0/2KZ25.41-KMDMO01310247
O01319049Kurz praktických činností0/30Z0LS41-KITTV
O01304050Literární výchova a čtení na 1. stupni1/1Z+Zk26.41-KCLO01304030
O01303248Pragmatika pro učitele 1. st. ZŠ I0/1Z11.41-KCJ
O01303249Pragmatika pro učitele 1. st. ZŠ II0/1Z26.41-KCJO01103005,
O01303248
O01303250Mediální výchova0/2Z26.41-KCJO01303026,
O01103005
OSOZ2CSouborná odborná zkouška z českého jazyka pro I. stupeň ZŠSoub1ZS41-KCJO0130325B,
O0130325A,
O01303248,
O01303027,
O01103004,
O01103005,
O01303026
OSOZ2CK,
O01303SOZP,
O01303SOZ

42

M04 – Předmětový modul II.

sk: O#013ZV04, roc: 0, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01321046Výtvarná kultura a výchova I1/1Z21.41-KVV
O01321047Výtvarné explorace plošné I0/2KZ22.41-KVVO01321046
O01321048Výtvarné explorace prostorové I0/2KZ241-KVVO01321047
O01308034Hudebně výchovný seminář I0/2Z21.41-KHV
O01308035Hudebně výchovný seminář II0/2Z+Zk22.41-KHVO01308034
O01308036Pohybová výchova a orffovské nástroje0/2Z241-KHV
O01320037Fyziologické a anatomické základy pohybu1/0Z11.41-KTV
O01320038Plavání I0/1Z11.41-KTV
O01320040Pohybové a sportovní hry I0/1Z12.41-KTV
O01320039Zdravotní tělesná výchova I0/1Z12.41-KTVO01320037O01320088
O01320044TV letní kurz7DZ22.41-KTVO01320038
O01320041Gymnastika I0/1Z141-KTV
O01320042Atletika I0/1Z141-KTV
O01320045TV zimní kurz – lyže7DZ141-KTV
O01320060Dovednostní minimum ze všech sportůKZ241-KTVO01320040,
O01320041,
O01320042,
O01320038
O01319049Kurz praktických činností0/30Z0LS41-KITTV

Součástí zkoušky z HV je přehrávka z nástroje.

47

M05 – Modul předmětových didaktik I.

sk: O#013ZV05, roc: 0, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01210051Didaktika matematiky I.1/1Z26.41-KMDMO01110032,
O01310247,
O01310261
O01215154Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I1/2Z35.41-KPPPO01215020,
O01215018,
O01215009
O01215155Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí II1/2Zk46.41-KPPPO01215154
O01302156Poznávání přírody s didaktikou I3/0Z+Zk35.41-KBES
O01302157Poznávání přírody s didaktikou II0/2Z3LS41-KBESO01302156
O01321053Didaktika výtvarné výchovy (pro HV, TV, DV)1/1Zk2LS41-KVVO01321048
O01308052Didaktika HV pro nehudební specializace1/1KZ2LS41-KHVO01308035,
O01308034,
O01308036
O01320043Didaktika TV s praxí (pro HV, VV, DV)1/1Zk2LS41-KTVO01320037,
O01320038,
O01320039,
O01320040,
O01320041,
O01320042
O01320062

52

M06 – Prohlubující modul

sk: O#013ZV06, roc: 0, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O02122033A1 – homog. – Cizí jazyk I: angličtina0/2KZ21.41-KAJL
O02122034A2 – homog. – Cizí jazyk II: angličtina0/2KZ2LS41-KAJLO02122033

57
57

Povinně volitelné předměty

Heterogenní varianta

sk: O#013ZVH6, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01110501Hry v matematice na 1. st. ZŠ.0/2Z25., 6.41-KMDM
O01110502Práce ve skupinách v hodinách matematiky0/2Z26.41-KMDMO01310261
O01303503Píšeme dopis, knihu, časopis0/2Z26.41-KCJO01303026,
O01303149
O01303504Práce s chybou v hodinách ČJ0/2Z25.41-KCJO01303026,
O01303149
O01303505Práce s učebním a odborným textem0/2Z26.41-KCJO01303026,
O01303149
O01320506Kooperační hry0/2Z46.41-KTV
O01320507TV a zdraví0/4Z66.41-KTV
O01308508Počátky tvořivé intonace0/2Z26.41-KHV
O01308509Sborová praxe0/2Z35., 6.41-KHV
O01321531Keramická tvorba – jen spec. VV0/2Z26.41-KVVO01321063
O01321532Materiálová tvorba I – spec. pro HV,TV,DV0/2Z26.41-KVV

Student volí kurzy v rozsahu minimálně 4 hodiny.

64
64

Povinné předměty

M07 – Specializační modul

sk: O#013VV07, roc: 0, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01321062Teorie a dějiny výtvarné kultury I1/1Z1ZS41-KVVO01321046
O01321063Výtvarné explorace prostorové II0/2KZ2ZS41-KVVO01321048
O01321064Kurz výtvarné výchovy5DZ2ZS41-KVVO01321047
O01321068Grafika I0/2Z2ZS41-KVVO01321047
O01321280Grafika II1/1Zk3LS41-KVVO01321068
O01321132Teorie a dějiny výtvarné kultury II1/1Zk2LS41-KVVO01321062
O01321134Výtvarné vyjadřování plošné II0/2Zk3ZS41-KVVO01321047
O01321135Užitá tvorba I1/1Z2LS41-KVVO01321048
O01321163Didaktika výtvarné výchovy I1/1Z2LS41-KVVO01321048

71

M08 – Pedagogicko-psychologický modul II.

sk: O#013ZV08, roc: 0, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215101Aktuální otázky pedagogiky I0/2Z2ZS41-KPPPO01215020,
O01215018,
O01215102 Z,
O01213022
O01215103Aktuální otázky pedagogiky II0/2Z2ZS41-KPPPO01215018,
O01213022,
O01215102 Z,
O01215020
O01215120Organizace a řízení1/0Z1LS41-KPPP

76

M10 – Modul předmětových didaktik II.

sk: O#013ZV10, roc: 0, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01303149Didaktika ČJ s praxí I0/3Z+Zk3ZS41-KCJO01303250,
O01303SOZ,
O01303249,
O01303027,
O01303026
O01303150Didaktika ČJ s praxí II0/3KZ3LS41-KCJO01303149,
O01303SOZ
O01210151Didaktika matematiky s praxí II1/2Z+Zk4ZS41-KMDMO01110033,
O01210051
O01210152Didaktika matematiky s praxi III0/3KZ3LS41-KMDMO01210151
O01303169Seminář k souvislé praxi I0/1Z1ZS41-KCJO01303150O01215169
O01215170Seminář k souvislé pedagogické praxi II0/2Z3LS41-KPPPO01215169,
O01303149
O01215269Souvislá pedagogická praxe I10DZ5ZS41-KPPPO01302157,
O01304271,
O01215155,
O01210152,
O01112024
O01215270Souvislá pedagogická praxe II20DZ9LS41-KPPPO01215269,
O01303149
O01304271Didaktika literární výchovy s praxí0/2Z2ZS41-KCLO01304050
O01112023Didaktika vlastivědy I1/2Z3ZS41-KOVFO02312005
O01112024Didaktika vlastivědy II1/2Z+Zk3LS41-KOVFO02312006,
O02312040
O01303283Čeština jako druhý jazyk1/1Z1LS41-KCJO01303149

81

M11 – Prohlubující modul II.

sk: O#013VV11, roc: 0, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01218097Příprava na inklusivní vzdělávání dětí se spec. potřebami1/1Z2*41-KSPOBPP13003O03218057,
O02218057,
O02218037,
O01318273
O01110513Didaktické situace ve vyučování matematice0/2Z2ZS41-KMDM
O01321281Výzkum ve výtvarné výchově – jen pro spec. VV0/2Z2ZS41-KVVO01321163
O01302193Botanicko-zoologický kurz2/0Z2LS41-KBES

86
86

II. cyklus

88

Povinně volitelné předměty

Homogenní varianta – 7. semestr

Student volí jeden z tematických celků.

1. Výchova ke zdraví

sk: O#013HO71, roc: 4, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01317182Výživa a zdraví1/1Z+Zk37.41-KPGO01215102O01317184 Z,
O01317181 Z
O01317183Prevence sociálně patologických jevů1/1Z38.41-KPGO01317182,
O01215102
O01317185 Z,
O01317186 Z
O01317184Zdraví a životní styl1/1Z27.41-KPGO01215102O01317181 Z,
O01317182 Z

2. Teorie a praxe poradenství na ZŠ

sk: O#013HO72, roc: 4,6, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01313172Poradenská teorie a praxe1/1KZ47.41-KPSYO01213022,
O01213021
O01313171 Z,
O01313173 Z
O01313173Seminář z poradenství I0/2Z27.41-KPSYO01313171 Z,
O01313172 Z

3. Didaktická informační technologie na ZŠ

sk: O#013HO73, roc: 4,6, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01319185Informační technologie pro učitele0/2Z27.41-KITTVO01319186 Z,
O01319187 Z
O01303623 Z,
O01317182 Z,
O01315618 Z,
O01313171 Z,
O01110612 Z
O01319186Grafika a prezentace1/1KZ37.41-KITTVO01319187 Z,
O01319185 Z
O01319187Multimédia1/1KZ27.41-KITTVO01319185 Z,
O01319186 Z

4. Matematika s didaktikou

sk: O#013HO74, roc: 4,6, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01110612Cesty poznávání v matematice I0/2Z27.41-KMDMO01210051O01110613 Z,
O01110614 Z
O01303623 Z,
O01313171 Z,
O01317182 Z,
O01315618 Z,
O01319185 Z
O01110613Dítě a matematika I0/2Z27.41-KMDMO01210051O01110614 Z,
O01110612 Z
O01110614Učíme společně matematiku I0/2Z37.41-KMDMO01210051O01110613 Z,
O01110612 Z
O01315618Předškolní pedagogika0/2Z37.41-KPPPO01215102O01215555 Z,
O01317188 Z
O01315619Primární pedagogika II – Alternativní školy a inovativní programy I0/2Z27.41-KPPPO01215102O01215555 Z,
O01315617 Z
O01317188
O01315620Základy diagnostiky0/2Z27.41-KPPPO01215102O01315618,
O01315619
O01317182Výživa a zdraví1/1Z+Zk37.41-KPGO01215102O01317184 Z,
O01317181 Z
O01317183Prevence sociálně patologických jevů1/1Z38.41-KPGO01317182,
O01215102
O01317185 Z,
O01317186 Z
O01317184Zdraví a životní styl1/1Z27.41-KPGO01215102O01317181 Z,
O01317182 Z

7. Primární pedagogika

sk: O#013HO75, roc: 4,6, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01315618Předškolní pedagogika0/2Z37.41-KPPPO01215102O01215555 Z,
O01317188 Z
O01315619Primární pedagogika II – Alternativní školy a inovativní programy I0/2Z27.41-KPPPO01215102O01215555 Z,
O01315617 Z
O01317188
O01315620Základy diagnostiky0/2Z27.41-KPPPO01215102O01315618,
O01315619

6. Český jazyk s didaktikou

sk: O#013HO76, roc: 4,6, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01303623Integrovaný žák v běžné hodině českého jazyka0/2Z37.41-KCJO01303026,
O01303149
O01303236Tvorba učebního textu v ČJ0/2Z27.41-KCJO01303026,
O01303SOZ
O01303623 Z,
O01303625 Z
O01303625Techniky didaktického výzkumu v českém jazyce0/2Z27.41-KCJO01303026,
O01303149
O01303236 Z,
O01303623 Z

Student volí jeden z tematických celků.

126
126

I. cyklus

128

Povinné předměty

Heterogenní varianta – 8. semestr

sk: O#013VVH8, roc: 0, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01319241Rostliny v interiéru0/2Z28.41-KITTV
O01319240Tvořivé činnosti a lidové tradice0/2Z28.41-KITTV
O01319242Výživa, zdraví a příprava pokrmů0/2Z28.41-KITTV
O01319243Ergoterapie0/2Z28.41-KITTV
O01310001Individuální přístupy k žákům v matematice0/2Z27., 8.41-KMDM
O02118036Romistika2/0Zk28.41-KSPO06318036,
O04318036,
O05318036
O01321533Výtvarná dramatika0/2Z241-KVV
O01302193Botanicko-zoologický kurz2/0Z2LS41-KBES

Student volí kurzy v rozsahu minimálně 2 hodiny.

135
135

II. cyklus

137

Povinně volitelné předměty

Homogenní varianta – 8. semestr

Student pokračuje v jednom z tematických celků.

1. Výchova ke zdraví

sk: O#013HO81, roc: 4, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01317181Základy reprodukčního zdraví a sexuální výchovy1/1Z27.41-KPGO01215102O01317182 Z,
O01317184 Z
O01317186Didaktika výchovy ke zdraví1/1Z+Zk48.41-KPGO01215102,
O01317182
O01317185 Z,
O01317183 Z
O01317185Rodinné soužití1/1Z28.41-KPGO01215102,
O01317182
O01317183 Z,
O01317186 Z

2. Teorie a praxe poradenství na ZŠ

sk: O#013HO82, roc: 4,7, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01313175Poradenská teorie a praxe II – práce se školní třídou1/1Z27., 8.41-KPSYO01313171O01313174 Z
O01313174Seminář z poradenství II0/4Z48.41-KPSYO01313171O01313175 Z

3. Didaktická informační technologie na ZŠ

sk: O#013HO83, roc: 4,7, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01319188Počítač jako didaktický prostředek0/2KZ28.41-KITTVO01319185O01319190 Z,
O01319189 Z
O01319189Elektronické informační zdroje1/1KZ38.41-KITTVO01319188 Z,
O01319190 Z
O01319190ICT ve výuce a učení1/1Z+Zk48.41-KITTVO01319189 Z,
O01319188 Z

4. Matematika s didaktikou

sk: O#013HO84, roc: 4,7, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01110615Cesty poznávání v matematice II0/2KZ38.41-KMDMO01110613,
O01110612,
O01110614
O01110617 Z,
O01110616 Z
O01110616Dítě a matematika II0/2KZ38.41-KMDMO01110614,
O01110612,
O01110613
O01110617 Z,
O01110615 Z
O01110617Učíme společně matematiku II0/2KZ38.41-KMDMO01110614,
O01110613,
O01110612
O01110616 Z,
O01110615 Z

6. Český jazyk s didaktikou

sk: O#013HO86, roc: 4,7, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01303626Jazykové hry v českém jazyce0/2Z37.41-KCJO01303SOZ,
O01303026
O01303627 Z,
O01303629 Z
O01303627Pomůcky v hodině českého jazyka0/2Z27.41-KCJO01303SOZ,
O01303026
O01303626 Z,
O01303629 Z
O01303628Čtení s porozuměním v českém jazyce0/2Z38.41-KCJO01303149,
O01303026
O01303630 Z,
O01303631 Z

Student pokračuje v jednom z tematických celků.

170
170

I. cyklus

172

Povinné předměty

M11 – Specializační modul II.

sk: O#013VV12, roc: 0, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01321133Teorie a dějiny výtvarné kultury III1/1Z2ZS41-KVVO01321132
O01321136Užitá tvorba II0/2Zk3ZS41-KVVO01321135
O01321164Didaktika výtvarné výchovy II0/2Z1ZS41-KVVO01321046
O01321165Didaktika výtvarné výchovy III0/2KZ2ZS41-KVVO01321063,
O01321134
O01321137Teorie a dějiny výtvarné kultury IV1/1Zk3LS41-KVVO01321133
O01321138Současná výtvarná kultura0/2Z1LS41-KVV
O01321166Didaktika výtvarné výchovy IV0/2Zk2LS41-KVVO01321063,
O01321165,
O01321134
O01321167Didaktika výtvarné výchovy V0/2KZ3ZS41-KVVO01321166
O01321168Průběžná praxe z výtvarné výchovy0/4Z3ZS41-KVVO01321166
O01321262Výběrový kurz ze specializace VV0/2Z3ZS41-KVVO01321166

179
179

Povinně volitelné předměty

Heterogenní varianta – 9. semestr

sk: O#013ZVH9, roc: 0, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01317187Projekty výchovy ke zdraví0/4KZ49.41-KPGO01317186
O01319240Tvořivé činnosti a lidové tradice0/2Z28.41-KITTV
O01319242Výživa, zdraví a příprava pokrmů0/2Z28.41-KITTV
O01310002Matematika a volný čas0/2Z29.41-KMDM
O01303238ČJ v alternativních školách0/2Z210.41-KCJO01303149,
O01303SOZ
O01303279Specifikum přípravy na hodinu ČJ0/2Z210.41-KCJO01303150
O01320291Základy lezení0/2Z49.41-KTV
O01320292Plavecký výcvik0/2Z49.41-KTV
O02308154Úpravy pro školní soubory I.0/2Z29.41-KHV
O01321534Výtvarné prezentace0/2Z29.41-KVV
O01302194Kurz mineralogie a geologie0/4Z+Zk49.41-KBESO01302193
O01303523Dlouhodobé hry v hodinách českého jazyka0/2Z29.41-KCJO01303026,
O01303149

Student volí kurzy v rozsahu minimálně 4 hodiny.

187
187

Poslední změna: 07.09.2020