Studijní program M7503: Učitelství pro základní školy

Studijní obor 7503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

specializace na francouzský jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#M1S6FJA1, roc: 1, limit: 32
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215009Dějiny pedagogiky I1/1Z21.41-KPPP
O01215011Osobnostní a sociální výchova I0/2Z21.41-KPPP
O01215013Úvodní pedagogický kurz s praxí5DZ11.41-KPPP
O01215245Úvod do pedagogiky2/0Zk21.41-KPPPO01315245
O0130325AÚvod do studia ČJ0/2KZ21.41-KCJ
O01110031Úvod do studia matematiky I1/2Z31.41-KMDM
O01303248Pragmatika pro učitele 1. st. ZŠ I0/1Z11.41-KCJ
O01320037Fyziologické a anatomické základy pohybu1/0Z11.41-KTV
O01320038Plavání I0/1Z11.41-KTV
O01301201Jazyková cvičení I0/2Z31.41-KAJL
O01102001Vývojová biologie a zdravotní výchova I1/1Z21.41-KBES
O01103004Rétorika I0/2Z21.41-KCJ
O01112003Úvod do filosofického diskurzu2/0Zk21.41-KOVF
O01306301Analýza FJ I.0/4KZ41.41-KFJL
O01306307Deskriptivní gramatika I0/2Z21.41-KFJL
O01306311Francouzské reálie I0/2Z21.41-KFJL

13
sk: O#M1S6FJA2, roc: 1, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215010Dějiny pedagogiky II1/1Zk22.41-KPPPO01215009
O01215012Osobnostní a sociální výchova II0/2Z22.41-KPPPO01215011
O0130325BSoučasný český jazyk I0/2Z+Zk22.41-KCJO0130325A
O01310247Úvod do studia matematiky II1/2KZ32.41-KMDMO01110031
O01320040Pohybové a sportovní hry I0/1Z12.41-KTV
O01320039Zdravotní tělesná výchova I0/1Z12.41-KTVO01320037O01320088
O01320044TV letní kurz7DZ22.41-KTVO01320038
O01102002Vývojová biologie a zdravotní výchova II1/1Z+Zk22.41-KBESO01102001
O01103005Rétorika II0/2Z22.41-KCJO01103004
O01306302Analýza FJ II.0/4Z+Zk42.41-KFJLO01306301
O01306308Deskriptivní gramatika II0/2KZ22.41-KFJLO01306307
O01306312Francouzské reálie II.0/2KZ32.41-KFJL

16
sk: O#M1S6FJA3, roc: 2, limit: 29
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01213014Psychologie osobnosti2/0Z23.41-KPSY
O01304028Teorie literatury2/1Z+Zk33.41-KCL
O01110032Aritmetika1/2Z+Zk33.41-KMDMO01310247
O01303026Současný český jazyk II0/2Z+Zk23.41-KCJO0130325B
O01321046Výtvarná kultura a výchova I1/1Z23.41-KVV
O01308034Hudebně výchovný seminář I0/2Z23.41-KHV
O01320041Gymnastika I0/1Z13.41-KTV
O01320042Atletika I0/1Z13.41-KTV
O01320045TV zimní kurz – lyže7DZ13.41-KTV
O01112006Profesní etika2/0Zk23., 4.41-KOVFOB7112301
O01306303Analýza FJ III.0/4Z43.41-KFJLO01306302
O01306309Deskriptivní gramatika III.0/2Z33.41-KFJLO01306308
O01306313Francouzské reálie III.0/2Z33.41-KFJLO01306312

19
sk: O#M1S6FJA4, roc: 2, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215246Komparativní pedagogika2/0Z34.41-KPPP
O01213015Ontogenetická psychologie1/0Zk24.41-KPSYO01213014
O01213016Cvičení z ontogenetické psychologie0/2Z24.41-KPSYO01213014
O01304029Literatura pro děti I.1/1Z24.41-KCLO01304028
O01110033Geometrie1/2Z+Zk34.41-KMDMO01310247
O01308035Hudebně výchovný seminář II0/2Z+Zk24.41-KHVO01308034
O01321047Výtvarné explorace plošné I0/2KZ24.41-KVVO01321046
O01320060Dovednostní minimum ze všech sportůKZ24.41-KTVO01320040,
O01320041,
O01320042,
O01320038
O01320062Didaktika TV s praxí (pro CJ)1/1Zk24.41-KTVO01320037,
O01320041,
O01320040,
O01320042,
O01320038,
O01320039
O01320043
O01306304Analýza FJ IV.0/4Z+Zk44.41-KFJLO01306303
O01306310Deskriptivní gramatika IV0/2Z+Zk34.41-KFJLO01306309
O01306314Francouzské reálie IV.0/2Zk34.41-KFJLO01306313

22
sk: O#M1S6FJA5, roc: 3, limit: 28
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215017Didaktika 1. stupně ZŠ I1/3Z45.41-KPPPO01215010,
O01215012
O01215019Učitelské praktikum I0/4Z45.41-KPPPO01215010,
O01215012
O01213021Psychologie pedagogická a sociální I2/1Z35.41-KPSYO01213016,
O01213014,
O01213015
O01303027Vývoj českého jazyka0/1Z15.41-KCJO01303026
O01304030Literatura pro děti II.0/2Z+Zk25.41-KCLO01304029
O01310261Metody řešení matematických úloh0/2KZ25.41-KMDMO01310247
O01308036Pohybová výchova a orffovské nástroje0/2Z25.41-KHV
O01321048Výtvarné explorace prostorové I0/2KZ25.41-KVVO01321047
O01112023Didaktika vlastivědy I1/2Z35.41-KOVFO02312005
O01306305Analýza FJ V.0/2Z25.41-KFJLO01306304
O01306315Literatura I.1/1Z25.41-KFJL
O01303SOZ1Klauzurní práce (odborná zkouška z českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ)KLP15., 6.41-KCJO0130325B P,
O0130325A P,
O01303248 P,
O01303026 P,
O01103005 P,
O01103004 P,
O01303027 P
OSOZ2CK1,
O01303SOZ,
OSOZ2C

25
sk: O#M1S6FJA6, roc: 3, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215018Didaktika 1. stupně ZŠ II1/3Zk56.41-KPPPO01215017
O01215020Učitelské praktikum II0/4Z46.41-KPPPO01215019
O01213022Psychologie pedagogická a sociální II2/1Z+Zk46.41-KPSYO01213021
O01304050Literární výchova a čtení na 1. stupni1/1Z+Zk26.41-KCLO01304030
O01303249Pragmatika pro učitele 1. st. ZŠ II0/1Z26.41-KCJO01103005,
O01303248
O01303250Mediální výchova0/2Z26.41-KCJO01303026,
O01103005
O01210051Didaktika matematiky I.1/1Z26.41-KMDMO01110032,
O01310247,
O01310261
O01112024Didaktika vlastivědy II1/2Z+Zk36.41-KOVFO02312006,
O02312040
O01306306Analýza FJ VI.0/2KZ46.41-KFJLO01306305
O01306316Literatura II.1/1Zk26.41-KFJLO01306315

28
sk: O#M1S6FJA7, roc: 4, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01213100Psychopatologie2/0Zk38.41-KPSYO01213021,
O01213022
O01215268Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ5DZ27.41-KPPPO01215020,
O01215018,
O01213022
O01303149Didaktika ČJ s praxí I0/3Z+Zk37.41-KCJO01303250,
O01303SOZ,
O01303249,
O01303027,
O01303026
O01210151Didaktika matematiky s praxí II1/2Z+Zk47.41-KMDMO01110033,
O01210051
O01302156Poznávání přírody s didaktikou I3/0Z+Zk37.41-KBES
O01215154Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I1/2Z37.41-KPPPO01215020,
O01215018,
O01215009
O01304271Didaktika literární výchovy s praxí0/2Z27.41-KCLO01304050
O01306317Analýza FJ VII.0/2Z27.41-KFJLO01306306
O01306321Didaktika FJ I.1/1Z27.41-KFJL

Předmět OSZMDP01 si student zapisuje současně se zadáním diplomové práce, předmět je splněn a kredity jsou započteny po odevzdání diplomové práce, standardně v 5. roce studia.

31
sk: O#M1S6FJA8, roc: 4, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215102Pedagogický výzkum0/2KZ38.41-KPPPO01215018,
O01215020,
O01213022
O01215120Organizace a řízení1/0Z18.41-KPPP
O01218099Kurz speciální pedagogiky4/0Z+Zk58.41-KSPOB2318399,
OK0218099,
OBSP18799,
OBPS18999
O01303150Didaktika ČJ s praxí II0/3KZ38.41-KCJO01303149,
O01303SOZ
O01303283Čeština jako druhý jazyk1/1Z18.41-KCJO01303149
O01210152Didaktika matematiky s praxi III0/3KZ38.41-KMDMO01210151
O01302157Poznávání přírody s didaktikou II0/2Z38.41-KBESO01302156
O01215155Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí II1/2Zk48.41-KPPPO01215154
O01321902Didaktika výtvarné výchovy1/1KZ28.41-KVVO01321048
O01308910Didaktika HV na 1. st. ZŠ1/1KZ28.41-KHVO01308036
O01306318Analýza FJ VIII.0/2KZ28.41-KFJLO01306317
O01306322Didaktika FJ II.1/1Zk28.41-KFJLO01306321

Limit skupiny: 30 <> 31

36
sk: O#M1S6FJA9, roc: 5, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215101Aktuální otázky pedagogiky I0/2Z29.41-KPPPO01215020,
O01215018,
O01215102 Z,
O01213022
O01215103Aktuální otázky pedagogiky II0/2Z29.41-KPPPO01215018,
O01213022,
O01215102 Z,
O01215020
O01215169Seminář k souvislé pedagogické praxi I0/1Z29.41-KPPPO01112024,
O01210152,
O01215155,
O01302157,
O01304271
O01215269Souvislá pedagogická praxe I10DZ59.41-KPPPO01302157,
O01304271,
O01215155,
O01210152,
O01112024
O01306319Analýza FJ IX.0/2KZ49.41-KFJLO01306318
O01306323Didaktika FJ III.0/2KZ49.41-KFJLO01306322

Limit skupiny: 20 <> 19

41
sk: O#M1S6FJA0, roc: 5, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01215170Seminář k souvislé pedagogické praxi II0/2Z310.41-KPPPO01215169,
O01303149
O01215270Souvislá pedagogická praxe II20DZ910.41-KPPPO01215269,
O01303149

Limit skupiny: 9 <> 12

46
46

Povinně volitelné předměty

Modul univerzitního základu I

sk: O#M1S6FJB2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01112007Úvod do sociologie2/0Z22.41-KOVFO07112008
O01112008Úvod do ekonomie2/0Z21., 2.41-KOVFO07112009,
O03112009
O01112009Úvod do politologie2/0Z22.41-KOVFO07112010

Limit skupiny: 2

Student volí min. jeden předmět (rozsah 2 kredity).

55

Modul univerzitního základu II

sk: O#M1S6FJC2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O0110507BČeské dějiny v kontextu světových pro 1. st. ZŠ a NŠ2/0Z32.41-KDDDO0110508A
O01119021Úvod do informačních a komunikačních technologií pro 1. st. ZŠ0/2KZ31., 2.41-KITTVOBUZ19V202,
OBUZ19021,
OBUZ19001
O01119022Zpracování a prezentace dat na počítači pro 1. st. ZŠ0/2KZ31., 2.41-KITTVOBUZ19V202,
OBUZ19022
O01119023Grafika na počítači pro 1. st. ZŠ0/2KZ31., 2.41-KITTVOBUZ19V203,
OBUZ19023
O01119024Internet jako informační a komunikační prostředí pro 1. st. ZŠ0/2KZ31., 2.41-KITTVOBUZ19025,
OBUZ19V204
O01119111Digitální technologie v primárním vzdělávání1/0KZ11.41-KITTV
O01119112Didaktika informačních technologií0/2KZ22.41-KITTV

Limit skupiny: 3

Student volí min. jeden předmět z této skupiny (rozsah 3 kredity).

62
62

Volitelné předměty

sk: O#M1S6FJHX, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01315V33Spolupráce školy a muzea0/1Z3ZS41-KPPPO01215018
O01315V22Možnosti využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ0/1Z3ZS41-KPPPO01215018
O01315V44Vzdělávání žáků-cizinců0/2Z4*41-KPPP
O01315V66Diagnostika žákovských prekoncepcí v pedagogické praxi0/1Z1ZS41-KPPP
OVP15650Rozvoj reflektivních dovedností studentů I.0/2Z4ZS41-KPPP
OVP15660Rozvoj reflektivních dovedností studentů II.0/2Z4LS41-KPPP
O01119025Základy technické a informační gramotnosti pro 1. st. ZŠ0/2Zk4*41-KITTV
O01313177Jak prakticky na inkluzivní třídu0/3Z4*41-KPSY
O01315V77Efektivní metody hodnocení a plánování podpory žáků na 1. stupni ZŠ0/2Z4LS41-KPPP
OPNM0M101CRozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu0/2Z3*41-KMDM

Studenti si mohou volit předměty ze studijního plánu 1. st. ZŠ, specializace HV

67
sk: O#M1S6FJH1, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01308163Úvod do hry na klavír0/1Z21., 2.41-KHV
O01308164Počátky rozvoje pěveckých dovedností0/1Z21., 2.41-KHV

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

70
sk: O#M1S6FJH5, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01308056Základy praktické harmonie I0/1Z15.41-KHVO01308034,
O01308035,
O01308036

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

73
sk: O#M1S6FJH6, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01110501Hry v matematice na 1. st. ZŠ.0/2Z25., 6.41-KMDM
O01110502Práce ve skupinách v hodinách matematiky0/2Z26.41-KMDMO01310261
O01320506Kooperační hry0/2Z46.41-KTV
O01320507TV a zdraví0/4Z66.41-KTV
O01308509Sborová praxe0/2Z35., 6.41-KHV
O01321532Materiálová tvorba I – spec. pro HV,TV,DV0/2Z26.41-KVV
O01302195Environmentální výchova0/4KZ46.41-KBES
O01321060Materiálová tvorba0/2Z26.41-KVVO01321048
O01321533Výtvarná dramatika0/2Z26.41-KVV
O01315V001Metodika vzdělávání pomocí dokumentárního filmu0/2Z46.41-KPPP
O01308915Pěvecké činnosti0/1Z25., 6.41-KHVO01308034
O01308916Nástrojové činnosti0/1Z25., 6.41-KHVO01308034
O01308917Poslechové činnosti0/1Z25., 6.41-KHVO01308034

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

76
sk: O#M1S6FJH7, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01218097Příprava na inklusivní vzdělávání dětí se spec. potřebami1/1Z27., 8.41-KSPOBPP13003O03218057,
O02218057,
O02218037,
O01318273
O01110513Didaktické situace ve vyučování matematice0/2Z27.41-KMDM
O01308276Hudební formy ve školní praxi0/1KZ17.41-KHV
O01308277Metodologie výzkumu v HV0/1Z17.41-KHV
O01321700Výtvarná média I – jen spec. HV, TV, DV0/2Z27.41-KVV
O01313175Poradenská teorie a praxe II – práce se školní třídou1/1Z27., 8.41-KPSYO01313171O01313174 Z
O01321900Výtvarná kultura a výchova II1/1Z27.41-KVVO01321046

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

79
sk: O#M1S6FJH8, roc: 4, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01302193Botanicko-zoologický kurz2/0Z28.41-KBES
O01319241Rostliny v interiéru0/2Z28.41-KITTV
O01319243Ergoterapie0/2Z28.41-KITTV
O01310001Individuální přístupy k žákům v matematice0/2Z27., 8.41-KMDM
O02118036Romistika2/0Zk28.41-KSPO06318036,
O04318036,
O05318036
O01321701Výtvarná média II – jen pro spec. HV, TV, DV0/2Z28.41-KVVO01321700
O01303238ČJ v alternativních školách0/2Z28.41-KCJO01303149,
O01303SOZ
O01303505Práce s učebním a odborným textem0/2Z28.41-KCJO01303026,
O01303149
O01303503Píšeme dopis, knihu, časopis0/2Z28.41-KCJO01303026,
O01303149
O01321901Výtvarná kultura a výchova III0/1Zk18.41-KVVO01321900

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

82
sk: O#M1S6FJH9, roc: 5, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01317187Projekty výchovy ke zdraví0/4KZ49.41-KPGO01317186
O01310002Matematika a volný čas0/2Z29.41-KMDM
O01303523Dlouhodobé hry v hodinách českého jazyka0/2Z29.41-KCJO01303026,
O01303149
O01303623Integrovaný žák v běžné hodině českého jazyka0/2Z39.41-KCJO01303026,
O01303149
O01303504Práce s chybou v hodinách ČJ0/2Z29.41-KCJO01303026,
O01303149
O01320291Základy lezení0/2Z49.41-KTV
O01320292Plavecký výcvik0/2Z49.41-KTV
O01321534Výtvarné prezentace0/2Z29.41-KVV
O01302194Kurz mineralogie a geologie0/4Z+Zk49.41-KBESO01302193

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

85
sk: O#M1S6FJH0, roc: 5, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
O01319240Tvořivé činnosti a lidové tradice0/2Z210.41-KITTV
O01319242Výživa, zdraví a příprava pokrmů0/2Z210.41-KITTV
O01303279Specifikum přípravy na hodinu ČJ0/2Z210.41-KCJO01303150
O01310V01Elementární matematika 10/2Z39.41-KMDM
O01310V02Elementární matematika 20/2Z310.41-KMDM
O01310V03Výběrový seminář z geometrie0/2Z310.41-KMDMO01310247
O01310V04Výběrový seminář z aritmetiky0/2Z39.41-KMDMO01310247
O01310V05Výběrový seminář z didaktiky matematiky I0/2Z39.41-KMDMO01110032,
O01110033
O01310V06Výběrový seminář z didaktiky matematiky II0/2Z310.41-KMDMO01110033,
O01110032

Limit skupiny: 2 > 0

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

91
91

Příslušné části státní zkoušky:
OSZD005 Obhajoba diplomové práce
OSZM020 Pedagogika
OSZM0671ST Český jazyk a literatura s didaktikou
OSZM0681ST Francouzský jazyk a literatura s didaktikou
OSZM0701ST Matematika s didaktikou


V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 05.09.2020