Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2014/2015 nebo později.

6
6

Povinné předměty

sk: O#KRVZ14A1, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORVZ17201Úvod do studia výchovy ke zdraví4HZ01.41-KPG
ORVZ17202Biologie člověka8HZk01.41-KPG
ORVZ17203Sociální psychologie8HZk01.41-KPG
ORVZ17204Teorie životního stylu4HZ01.41-KPG
ORVZ17205Kapitoly z klinických oborů lékařských věd8HZk01.41-KPG
ORVZ17206Reprodukční zdraví a základy sexuologie8HZk01.41-KPG
ORVZ17207Výživa člověka8HZk01.41-KPG
ORVZ17208Psychologie a sociologie rodiny4HZk01.41-KPG
ORVZ17209Sociální deviace4HZ01.41-KPG
ORVZ17210Didaktika výchovy ke zdraví I8HZk01.41-KPG
ORVZ17211Psychologie a sociologie zdraví8HZk01.41-KPG

Limit skupiny: 11 <> 0

13
sk: O#KRVZ14A2, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORVZ17212Kapitoly z pediatrie a sociální pediatrie8HZk02.41-KPG
ORVZ17213Veřejné zdravotnictví4HZ02.41-KPG
ORVZ17214Environmentální vzdělávání4HZ02.41-KPG
ORVZ17215Sociálně právní ochrana rodiny8HZk02.41-KPG
ORVZ17216Pedagogická praxe30HZ02.41-KPG
ORVZ17217Vybrané kapitoly z adiktologie4HZ02.41-KPG
ORVZ17218Seminář k závěrečné práci4HZ02.41-KPG
ORVZ17219Interkulturní vzdělávání8HZ02.41-KPG
ORVZ17220Výchova ke zdraví v RVP a tvorba ŠVP8HZ02.41-KPG
ORVZ17221Sociálně psychologický výcvik8HZ02.41-KPG

Limit skupiny: 10 <> 0

18
sk: O#KRVZ14A3, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORVZ17222Násilí v rodině a syndrom CAN6HZ03.41-KPG
ORVZ17223Didaktika výchovy ke zdraví II8HZk03.41-KPG
ORVZ17224Ochrana za mimořádných událostí a první pomoc8HZk03.41-KPG
ORVZ17225Psychohygiena a sebeřízení4HZ03.41-KPG
ORVZ17226Pohyb a zdraví4HZk03.41-KPG
ORVZ17227Aktuální otázky podpory zdraví4HZ03.41-KPG
ORVZ17228Základy krizové intervence8HZ03.41-KPG
ORVZ17229Školní a komunitní projekty podpory zdraví4HZ03.41-KPG
ORVZ17230Reflexe pedagogické praxe4HZ03.41-KPG
ORVZ17231Vybrané výchovné problémy8HZ03.41-KPG

Limit skupiny: 10 <> 0

24
24

Poslední změna: 01.09.2020