Tělesná výchova

6
6

Povinné předměty

sk: O#KRTV09KA, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORTV20101Anatomie20HZ+Zk01.41-KTV
ORTV20102Fyziologie člověka20HZ+Zk02.41-KTVORTV20101
ORTV20103Didaktika TV I.6HZ01.41-KTV
ORTV20104Antropomotorika a kineziologie10HZ+Zk02.41-KTV
ORTV20105Dějiny tělesné kultury6HZ+Zk01.41-KTV
ORTV20106Atletika I.6HZ01.41-KTV
ORTV20107Atletika II.6HZ02.41-KTV
ORTV20108Gymnastika I.6HZ01.41-KTV
ORTV20109Gymnastika II.6HZ02.41-KTV
ORTV20110Sportovní hry I.6HZ01.41-KTV
ORTV20111Sportovní hry II.6HZ02.41-KTV
ORTV20112Plavání I.5HZ01.41-KTV
ORTV20113Plavání II.5HZ02.41-KTV
ORTV20114Lyžování7DZ01.41-KTV
ORTV20115Sporty a pohyb v přírodě7DZ02.41-KTV

11
sk: O#KRTV09KB, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORTV20201Fyziologie tělesných cvičení20HZ+Zk03.41-KTVORTV20102
ORTV20202Biomechanika10HZ+Zk04.41-KTV
ORTV20203Traumatologie a TV lékařství10HZ+Zk04.41-KTV
ORTV20204Psychologie TV10HZ+Zk03.41-KTV
ORTV20205Zdravotní tělesná výchova I.6HZ03.41-KTV
ORTV20206Zdravotní tělesná výchova II.6HZ+Zk04.41-KTV
ORTV20207Teorie tělesné kultury I.8HZ03.41-KTV
ORTV20208Teorie tělesné kultury II.8HZ04.41-KTV
ORTV20209Atletika III.6HZ03.41-KTVORTV20106,
ORTV20107
ORTV20210Atletika IV.6HZ04.41-KTV
ORTV20211Gymnastika III.6HZ03.41-KTVORTV20109,
ORTV20108
ORTV20212Gymnastika IV.6HZ04.41-KTV
ORTV20213Sportovní hry III.6HZ03.41-KTV
ORTV20214Sportovní hry IV.6HZ04.41-KTV
ORTV20215Plavání III.5HZ03.41-KTVORTV20112,
ORTV20113
ORTV20216Plavání IV.5HZ04.41-KTV
ORTV20217Bruslení a lední hokej3DZ03.41-KTV
ORTV20218Gymnastika, tance a úpoly5DZ03.41-KTVORTV20215,
ORTV20211,
ORTV20212,
ORTV20216

14
sk: O#KRTV09KC, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORTV20301Didaktika TV II.8HZ+Zk05.41-KTVORTV20103
ORTV20302Teorie tělesné kultury III.8HZ05.41-KTVORTV20207,
ORTV20208
ORTV20303Teorie tělesné kultury IV.8HZ+Zk06.41-KTVORTV20302
ORTV20304Atletika V.6HZ+Zk05.41-KTVORTV20209,
ORTV20210
ORTV20305Gymnastika V.8HZ05.41-KTVORTV20211,
ORTV20212
ORTV20306Gymnastika VI.8HZ+Zk06.41-KTVORTV20305
ORTV20307Sportovní hry V.8HZ05.41-KTV
ORTV20308Sportovní hry VI.8HZ+Zk06.41-KTVORTV20111,
ORTV20213,
ORTV20214,
ORTV20307,
ORTV20110
ORTV20309Plavání V.10HZ+Zk05.41-KTVORTV20215,
ORTV20216

18
18

Poslední změna: 27.02.2020